หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 การอบรม 9 อบรมป้องกันภัยยาเสพติดที่บ้านหนองม่วน

อบรมป้องกันภัยยาเสพติดที่บ้านหนองม่วน

เรื่องและภาพโดย วีรยุทธ โชคสุขเสียงวิเวก

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2018 โครงการพัฒนาเด็กคริสตจักรบ้านหนองม่วน จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับอำเภอแม่ลาน้อย โดยปลัดอำเภอและกลุ่มอสม. จัดอบรมป้องกันภัยยาเสพติดให้กับเด็กเยาวชน ผู้ปกครองและชาวบ้านหนองม่วนจำนวน 260 คน

การอบรมนี้ทำให้เด็กและเยาวชนตลอดทั้งชุมชนตระหนักถึงปัญหาของยาเสพติดที่กำลังแพร่ระบาดและจะร่วมด้วยช่วยกันเพื่อไม่ให้มีการเสพติดและแพร่ระบาดในชุมชน

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ