อบรมอาชีพแม่สะเรียง

เครือข่ายพัฒนาเด็กคลัสเตอร์สบเมยและกลุ่มคลัสเตอร์แม่สะเรียง แม่ลาน้อย ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง จัดโครงการอบรมพัฒนาอาชีพ ระยะสั้น 75 ชั่วโมง ให้กับเยาวชนจำนวน 125 คน ใน 8 สาขาวิชา ได้แก่ การตัดเย็บ ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ ทำอาหาร ช่างเสริมสวย ช่างซ่อมโทรศัพท์  วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาบัญชีและภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 24 เมษายน- 4 พฤษภาคม 2560

การตัดเย็บ

ช่างไฟฟ้า

ช่างยนต์

การทำอาหาร

เสริมสวย

ช่างซ่อมโทรศัพท์ และวิชาคอมพิวเตอร์

วิชาบัญชี และภาษาอังกฤษ

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้น้องๆเยาวชนได้เรียนรู้ทักษะอาชีพที่สนใจ เรียนรู้ในสิ่งที่ชอบ เพื่อสามารถจะนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และนำไปสู่การตัดสินใจเลือกเส้นทางที่จะเรียนต่อหรือทำงาน เป็นการสร้างรายได้สำหรับตนเองในอนาคต

“การเรียนช่างไฟฟ้า ทำให้ได้ความรู้ ได้ลงมือทำ ลองต่อสายไฟ ระบบวงจร รวมถึงการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในการใช้เครื่องไฟฟ้าต่างๆ เป็นสิ่งที่สามารถนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ” นิทรา TH 325

“เรียนรู้วิธีการถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนยาง ปะยาง หลังจากนี้ก็สามารถนำความรู้นี้กลับไปใช้ที่หมู่บ้าน ไปซ่อมรถเราเอง ไปไหนมาไหน ถ้ารถเราเสียเราก็สามารถซ่อมเองได้” คาเจ TH 376

“เลือกเรียนหลักสูตรนี้เพราะชอบและคิดว่าเป็นการลองเรียนรู้และอยากเป็นนักบัญชี เรียนการบัญชีเบื้องต้น สินทรัพย์ หนี้สิน เข้าใจง่าย และสามารถทำบัญชีรายรับ รายจ่ายของเราเองได้” สุวนีย์ ฌานชีวิน TH 936

เรื่องโดย พี่เกด

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ