หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 อบรมเตรียม Home Based Program ที่แม่สอด

อบรมเตรียม Home Based Program ที่แม่สอด

อบรมเตรียม Home Based Program โซนอุ้มผาง พบพระ แม่ระมาด เมื่อวันที่ 28-30 มีนาคม 2017 ที่แม่สอด นอกจากจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจการเตรียมทำ Home based กับอาจารย์แวนด้า กรรณิการ์ สร้อยสิงห์ CSP Specialist แล้ว ครั้งนี้มีทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลแม่สอดมาช่วยสอนการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเด็กเบื้องต้นด้วย

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ