หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 การอบรม 9 อบรมเสริมศักยภาพผู้นำคริสตจักรฮอดและอมก๋อยภายใต้โครงการSTRONGจิตพอเพียง

อบรมเสริมศักยภาพผู้นำคริสตจักรฮอดและอมก๋อยภายใต้โครงการSTRONGจิตพอเพียง

เรื่องและภาพ โดย จิรายุ มัลลิกา

เมื่อวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2018  สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 และ ป.ป.ช. จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดเวทีอบรมเสริมศักยภาพให้กับผู้นำคริสตจักรคลัสเตอร์ฮอด-อมก๋อย และผู้นำชุมชน ภายใต้โครงการ STRONG จิตพอเพียง มีผู้นำเข้าร่วมทั้งหมด 125 คน ในการอบรมนี้ทางผู้นำคริสตจักรฮอด-อมก๋อยได้นำเสนอกิจกรรมเยาวชนที่ผ่านมาให้กับ ผู้อำนวยการ ป.ป.ช. จากส่วนกลางกรุงเทพ และผู้อำนวยการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำให้เห็นถึงพลังและศักยภาพของเยาวชนในโครงการ รวมทั้งความมุ่งมั่นของทั้งผู้นำและเยาวชนในพื้นที่ในการร่วมแรงร่วมใจกันขับเคลื่อนกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปปช.

ขอเชิญชวนทุกท่านได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการ STRONG จิตพอเพียง โดยกดไลค์และแชร์ที่เพจ https://www.facebook.com/strongchiangmai/

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ