หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 อาคารรวีเพื่อพันธกิจเด็ก

อาคารรวีเพื่อพันธกิจเด็ก

การมีส่วนร่วมของสมาชิกคริสตจักร ผู้ปกครองเด็ก และชุมชน

สัมภาษณ์ผู้จัดการโครงการ อ.บุญลาน สกุลประกายพร

“กว่าที่อาคารรวีหลังนี้จะสำเร็จได้ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากสมาชิกคริสตจักร ผู้ปกครองเด็ก และชุมชน ต้องอาศัยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ช่วยเหลือกัน” คำบอกเล่าจากผู้จัดการโครงการ อ.บุญลาน สกุลประกายพร ที่ทำงานในพันธกิจนี้มายาวนาน 14 ปี

คริสตจักรสันติสุข ตั้งอยู่ในตำบลแม่ลาหลวง  อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นชุมชนเผ่าละว้า ทำพันธกิจพัฒนาเด็กแบบองค์รวมกับคอมแพสชั่นมาเป็นตั้งแต่ปี 2003 จนถึงบัดนี้นับเป็นเวลา 14 ปีแล้ว ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ 7 คน โครงการที่นี่มีการทำพันธกิจกับกลุ่มแม่ที่ตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัยไปจนถึงเด็กโต  ปัจจุบันมีเด็กทั้งหมด 235 คน มีโครงการสาขา 3 แห่ง

ที่ผ่านมาเด็กเรียนรวีกันที่ไหน?

“เรามีชั้นเรียนรวีสำหรับเด็กและเยาวชน 7 ชั้นเรียนแบ่งตามอายุ ซึ่งเราก็ใช้อาคารใต้ถุนโบสถ์ 1 แห่ง ที่ศาลาประชาคมของหมู่บ้าน 2 แห่ง และบ้านของสมาชิก 4 หลัง”

ทำไมต้องสร้างอาคารรวี ?

“เมื่อคริสตจักรมีโอกาสทำงานร่วมกับคอมแพสชั่นทำให้มีเด็กเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า เมื่อมีเด็กเพิ่มขึ้น คริสตจักรจึงพบข้อจำกัดในเรื่องสถานที่เรียนของเด็ก  ที่ผ่านมาเด็กๆส่วนใหญ่จะต้องเดินออกไปเรียนนอกบริเวณคริสตจักร ต้องข้ามถนนซึ่งคริสตจักรก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของเด็ก”

“คริสตจักรจึงเห็นความจำเป็นเร่งด่วนในเรื่องนี้ แม้คริสตจักรไม่เคยมีแผนในเรื่องนี้ แต่เมื่อถึงเวลาที่เราเห็นปัญหา เราก็รีบนำเสนอความจำเป็นที่เด็กจะต้องมีห้องเรียนกับทางคริสตจักร มีการประชุมและวางแผนงาน จึงเป็นที่มาของการสร้างอาคาร ถ้าอาคารเสร็จ จะมี 9 ห้อง แต่ละห้องจุเด็กได้ประมาณ 30 คน (3 ชั้น ชั้นละ 3 ห้อง) ก็จะเพียงพอกับการเรียนของเด็ก”

หลังจาก อ.บุญลานและผู้นำคริสตจักรได้ประชุมกันเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารรวี และได้บรรจุเป็นแผนของคริสตจักร  ซึ่งในช่วงแรกนั้นคริสตจักรไม่มีงบประมาณ แต่ด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันของคนทุกกลุ่มทุกภาคส่วนในชุมชน สิ่งที่วางแผนไว้ก็ดำเนินไปได้จนเสร็จสิ้น อ.บุญลานเล่าถึงความร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนว่า

การถวายของสมาชิกคริสตจักร :

“เมื่อมีมติจากคริสตจักรว่าจะสร้างอาคารรวี คริสตจักรมีการระดมทุนผ่านการถวาย จำได้ว่าผมได้ยกข้อพระคัมภีร์บทที่ 35:20-29  ที่โมเสสจะสร้างพลับพลา  พูดถึงชนชาติอิสราเอลได้นำสิ่งที่เขามี เป็นทองคำ เป็นผ้า ทรัพย์สมบัติที่มี เขาก็ให้นำมารวมเพื่อจะสร้างพลับพลา ตอนนี้ก็นำข้อพระคำตอนนี้มาหนุนใจ ท้าทายสมาชิก จึงให้มีวันถวายพิเศษเพื่ออาคารรวี จะเน้นในช่วงที่เก็บเกี่ยวผลผลิตของสมาชิก คือ ในเดือนเมษายน,พฤษภาคม จะได้ผลผลิตกระเทียม  อีกช่วงคือเดือนตุลาคม,พฤศจิกายน จะได้ผลผลิตข้าวโพด ถั่วเหลือง คริสตจักรจึงวางแผนว่าจะมีการถวายพิเศษสองช่วงนี้

ตามปกติหลังจากเทศน์เสร็จ จะมีการนำของมาถวายและจะมีการประมูล คริสตจักรก็ประมูลขายกันเองในสมาชิก เช่น น้ำ 1 ขวดอาจตั้งราคา 5บาท แต่คนก็ประมูลไป 6 บาท  ทุกครั้งของจะหมด แต่สำหรับวันถวายพิเศษเพื่ออาคารรวี ของจะเยอะกว่าปกติ และจะมีผลผลิตตามฤดูกาลมาถวายเยอะ และเราจะเชิญสมาชิกโบสถ์ใกล้เคียงมาร่วมด้วย เป็นช่วงที่จะได้งบประมาณ ก็เริ่มวางฐานราก เราคิดว่าจะได้คานล่างคานบน แต่ทำจริงๆได้แค่คานล่าง เงินก็หมด ผู้นำก็ตกใจว่า เงินตั้งแสนได้แค่คานล่างเท่านั้น (หัวเราะ) ดังนั้นในแต่ละปี เราจัดการถวายพิเศษ 2 ครั้ง แต่ละครั้งได้ประมาณ 5- 6 หมื่นบาท

นอกจากถวายพิเศษก็มีสมาชิกหลายคนที่ตั้งสัญญาถวายเป็นส่วนตัว ที่ประทับใจมากคือ  มีเด็กในโครงการที่ถวายด้วย ก็อาจไม่เยอะ เด็กเล็กบางคนถวายยี่สิบบาท บางคนห้าสิบบาท เราประทับใจที่เด็กรู้จักการให้แม้ว่าเด็กอาจจะยังไม่เข้าใจการถวาย แต่เด็กจะคิดว่านี่เป็นสถานที่ที่เขาได้มาอยู่ เวลาเขาเอามาให้เขาบอกว่าเป็นสถานที่ที่หนูได้มาอยู่ เขาอยากจะมีส่วน ผมก็จะบอกว่าเงินนี้เป็นการถวายให้กับพระเจ้านะ”

การสนับสนุบจากชุมชน :

เมื่อมีการประชุมกรรมการหมู่บ้าน กรรมการก็เห็นด้วยว่าต้องดำเนินการเรื่องอาคารนี้ก่อนเพราะจำเป็นสำหรับเด็ก เราจึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตัวตำบลแม่ลาหลวงซึ่งเป็นหน่วยงานในภาครัฐ และจากกลุ่มออมทรัพย์ของหมู่บ้านด้วย”

แรงงาน :

“สมาชิกคริสตจักรและผู้ปกครองเด็กให้ความร่วมมือดีมาก มาช่วยกันลงแรงก่อสร้าง โดยในช่วงแรกคริสตจักรจะจัดตารางเวรทุกครอบครัว ครอบครัวละ 1 วัน เราทำเป็นรอบ เมื่อเวียนจนครบทุกครอบครัวแล้วในรอบแรกยังไม่เสร็จ จะมีรอบที่สอง ดังนั้นช่วงปีแรกคริสตจักรจึงไม่ได้จ่ายค่าแรงเลย พอช่วงปีที่ 2-3 งานเริ่มต้องใช้ความชำนาญมากขึ้น คริสตจักรจะจ้างช่างมาแค่อาทิตย์ละ 2 วัน แต่ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นแรงงานสมาชิกอยู่ นี่เป็นสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาของพี่น้องละว้า ถ้าเราสร้างบ้าน เขาจะมาช่วยเรา มีส่วนน้อยมากที่เราได้จะจ่ายค่าช่าง ถ้าเขาสร้าง เราจะไปช่วยเขา ยิ่งงานส่วนร่วมชาวบ้านยิ่งช่วย เพราะเราปลูกฝังในระดับครอบครัว พอมีงานส่วนรวมก็จะมาช่วย”

ทรัพยากรในชุมชน :

“เราไม่ต้องซื้อทรายเลยเพราะไปตักที่แม่น้ำใกล้หมู่บ้าน เด็กอนุชนที่กำลังเรียนมัธยมมาเป็นแรงงานให้ เลิกเรียนมาห้าโมงเย็น ก็ไปตักทรายที่แม่น้ำ ก็ได้วันละ 10 กว่าเที่ยว พวกเขาสนุกที่ได้ช่วยขนทราย และในชุมชนมีโรงโม่หิน  ล่าสุดเขามาช่วย 1 ลำรถสิบล้อ ถ้าคิดเป็นเงินก็หลายหมื่น แต่เขาอยากมีส่วนในพันธกิจเด็ก คนที่ทำงานที่นั่นเป็นสมาชิกคริสตจักร แต่เจ้าของไม่ใช่สมาชิก สมาชิกคงไปเล่าให้ฟัง”

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความร่วมมือของทุกคนในชุมชน

“อาคารนี้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2010  ทีแรกเราวางแผนว่าจะใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 8 ปี แต่เราสามารถสร้างเสร็จได้ใน 6  ปี 6 เดือน คือเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2017  สรุปแล้วเราใช้งบในการก่อสร้างทั้งหมดเป็นเงิน 1,737,522 เราพบว่า ความสำเร็จที่เราได้รับนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของสมาชิกในคริสตจักรที่ให้ความสำคัญกับพันธกิจเด็กและเยาวชนอย่างมาก เมื่อผู้นำคริสตจักรนำด้วยใจร้อนรนต่อความจำเป็นของเด็ก สมาชิกก็ยินดีร่วมใจและให้ความร่วมมือทันที  ตามมาด้วยความร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนทุกครอบครัว เราเห็นได้ว่า ตลอด 6 ปี 6 เดือนของการก่อสร้างเราได้รับสนับสนุนอย่างเต็มที่ ทุกคนช่วยกันตามกำลังที่มีจนทำให้อาคารหลังนี้สร้างได้สำเร็จ ความสำเร็จของการสร้างอาคารรวีจึงพูดได้เต็มปากว่า เป็นของทุกคนในชุมชนแห่งนี้”

“ขอบคุณพระเจ้าเมื่ออาคารรวีนี้สร้างเสร็จ  และเราเห็นว่า เด็ก ๆ ตื่นเต้นที่มีห้องเป็นของตนเอง ทำให้เด็กมีความกระตือรือร้นในการมาร่วมกิจกรรม และส่งผลให้คุณครูรวีสามารถจัดเตรียมการเรียนการสอนได้ดีขึ้นเพราะห้องเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ผู้ปกครองเด็กและคนในชุมชนลดความเป็นห่วงเด็กๆเวลามาร่วมกิจกรรมเพราะรู้ว่าเด็กมีห้องเรียนมีสถานที่ที่ปลอดภัยทำให้เด็กมีความปลอดภัยมากขึ้น ง่ายต่อการควบคุมดูแลและอำนวยความสะดวก”

ปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนจำนวน 224  คนที่ได้ใช้ประโยชน์จากอาคารนี้ นอกจากเด็กและเยาวชนของโครงการ ยังมีกลุ่มแม่และเด็กในโครงการ (Survival Homebased)  และบรรดาสมาชิกคริสตจักรได้แก่ กลุ่มอนุชน กลุ่มบุรุษสตรีของคริสตจักร นอกจากนี้วันปกติยังใช้เป็นสถานที่สอนพิเศษให้กับเด็กๆด้วย เช่น  สอนภาษาอังกฤษ สอนภาษาไทย เป็นต้น ซึ่งตอบวัตถุประสงค์ของการสร้างอาคารนี้ นั่นคือ คริสตจักรมีสถานที่สามารถรองรับเด็กจำนวนมากในการมาเรียนรวีและทำกิจกรรมที่โบสถ์ เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรสำหรับเด็ก

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ