หน้าแรก 9 Tour and Visit 9 ผู้อุปการะเยี่ยมโครงการที่แม่สะเป๋ใต้

ผู้อุปการะเยี่ยมโครงการที่แม่สะเป๋ใต้

เรื่องและภาพ วีรยุทธ โชคสุขเสียงวิเวก

ผู้อุปการะจากคริสตจักร Door of Hope ประเทศออสเตรเลียจำนวน 10 คน มาเยี่ยมเด็กในโครงการของคริสตจักรแม่สะเป๋ใต้ และสาขาห้วยนา กับสาขานาหัวแหลม ระหว่างวันที่ 9-11กุมภาพันธ์ ค.ศ.2018 ได้ร่วมทำกิจกรรมกับเด็กๆ และนมัสการร่วมกับคริสตจักรด้วย

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ