9 หน้าแรก 5 เพลง

เพลง

อัลบั้ม เธอคนที่สำคัญ

บทเพลงของเยาวชนคลัสเตอร์ฮอด-อมก๋อยที่ต้องการสร้างความตระหนักแก่สังคมในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่น

ชม Teaser “การทำเพลงต่อต้านคอร์รัปชั่นของกลุ่มเยาวชนคลัสเตอร์ฮอด-อมก๋อย”

เพลง หยุดทำร้ายประเทศไทย คริสตจักรห้วยน้ำขาว เพลงชนะเลิศอันดับที่ 1

เพลง อย่ายอม คริสตจักรทุ่งจำเริญ

เพลง ลุกขึ้นต่อต้านคอร์รัปชั่น คริสตจักรห้วยโค้ง

เพลง เวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง คริสตจักรซิแบร

เพลง เสียงคนรุ่นใหม่ต่อต้านคอร์รัปชั่น คริสตจักรสบอมแฮด เพลงชนะเลิศอันดับที่ 3

เพลง เสียงจากเยาวชน คริสตจักรเมืองฮอด

เพลง เยาวชนรักความเป็นธรรม คริสตจักรแม่ลายเหนือ

เพลง คิดดีไม่คดโกง คริสตจักรกิ่วลึก

เพลง ไม่เอาคอร์รัปชั่น คริสตจักรแม่ลายเตียนอาง

เพลง ปลุกจิตสำนึก คริสตจักรบ้านบนนา เพลงชนะเลิศอันดับที่ 2