หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 การอบรม 9 เพิ่มศักยภาพครูวิทยากรโซนอุ้มผาง

เพิ่มศักยภาพครูวิทยากรโซนอุ้มผาง

เรื่องและภาพโดย อาทิตย์ กันเจ๊ะ

คริสตจักรคู่สัญญาในโซนอุ้มผางร่วมกันจัดอบรมเพิ่มศักยภาพครูวิทยากรและครูรวีวารศึกษาด้านการสอนเด็กและการวางแผนการสอน   โดยมีวิทยากรจากเครือข่ายด้านการศึกษาประเทศพม่า (NGO) มาเป็นผู้ให้การอบรม

จากการอบรม ครูวิทยากรในโครงการและครูรวีในอ.อุ้มผางจำนวน 38 คนได้รับความรู้ด้านการวางแผนการสอนเพิ่มขึ้น สามารถประดิษฐ์สื่อด้วยตัวเองเพื่อนำไปสอนเด็ก นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสนมัสการร่วมกัน ฟื้นฟูจิตใจ มีกำลังใจและภาระใจรับใช้พระเจ้ามากขึ้น

การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12-18 กุมภาพันธ์ 2018  ณ คริสตจักรบ้านแม่จัน ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ