หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 กิจกรรมเยาวชน 9 เยาวชนสบเมยฝึกฝนประกาศข่าวประเสริฐ

เยาวชนสบเมยฝึกฝนประกาศข่าวประเสริฐ

เรื่องและภาพโดย ปรีชา รุ้งพนมกร

เยาวชนคริสตจักรคลัสเตอร์สบเมย จำนวน 30 คน จากโครงการพัฒนาเด็กจึทะ, อีวีโจ, บ้านสบโขง และบ้านอุมโละ ออกฝึกทักษะการประกาศข่าวประเสริฐ ที่บ้านแม่ออกใต้ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่  3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018

น้องๆเยาวชนทั้ง 30 คนนี้ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาการสร้างสาวกและการประกาศกะเหรี่ยงโปว์(ของเขตเบธเลเฮม) โดย อ.สมาน หยกลักษณะไพร ที่ปรึกษาคริสตจักรเขตเบธเลเฮม เป็นผู้สอน  หลังจากจบหลักสูตรจึงได้ออกพื้นที่จริงเพื่อนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาฝึกปฏิบัติ  และผลจากการลงพื้นที่ที่บ้านแม่ออกใต้ในครั้งนี้ พบว่าเยาวชนทุกคนได้มีโอกาสใช้ของประทานที่ตนเองมีในการรับใช้พระเจ้า และมีประสบการณ์ในการประกาศข่าวประเสริฐ ซึ่งมี 1 ครอบครัวที่ได้รับฟังข่าวประเสริฐแล้วมีความสนใจและตัดสินใจเชื่อในพระเจ้า

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ