หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 เรื่องเล่าจากศูนย์พัฒนาเด็กคริสตจักรบ้านแม่แว TH-330

เรื่องเล่าจากศูนย์พัฒนาเด็กคริสตจักรบ้านแม่แว TH-330

“  จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป เมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พลาดจากทางนั้น”(สุภาษิต 22:6)

ก่อนอื่นเหนือสิ่งอื่นใดขอบคุณพระเจ้าสำหรับการทรงนำที่ผ่านมาที่เต็มไปด้วยพระคุณและความรักอันยิ่งใหญ่…นับตั้งแต่เริ่มเปิดโครงการจนถึงปัจจุบันก็ย่างเข้าปีที่ ๖ แล้ว จากเรื่องของแผนยุทธศาสตร์ที่ทางคริสตจักรและโครงการได้จัดทำลงไปกิจกรรมในแต่ละเดือนนั้น ส่งผลทำให้เด็กหลายคนได้รับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น และก็มีเด็กกลุ่มหนึ่งที่ใช้เสียงเพลงในการนมัสการพระเจ้านำมาซึ่งการรับเชื่อในที่สุด คริสตจักรบ้านกิ่วเสือ ตั้งอยู่ที่หมู่ ๗ ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ มีจุดประกาศอยู่  ๒  จุด คือ บ้านนากู่และบ้านขุนอมลอง และเรื่องราวต่างๆก็เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งนี้คือบ้านนากู่  บ้านนากู่อยู่ห่างจาก คริสตจักรกิ่วเสือประมาณ ๗ กิโลเมตรมีครัวเรือนอยู่ ๓๗ หลังคาเรือน นับถือศาสนาพุธ ๓๓ ครอบครัว และศาสนาคริสต์ ๔ ครอบครัว

จากเดิมการประกาศส่วนใหญ่ของคนที่นี่เป็นหน้าที่ของผู้รับใช้มากกว่า เพราะผู้รับใช้เป็นตัวแทนของคริสตจักรในการหาสมาชิกเพิ่มและก็ได้ปฏิบัติต่อกันมาเรื่อยๆเพียงคนเดียวหรือสองคน….แต่เมื่อ ๕ ปีที่ผ่านมาคริสตจักรได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการไปยังจุดประกาศ คือไปกันเป็นทีม ในทีมก็จะมีผู้นำคริสตจักร อนุชน เด็กๆ และผู้ปกครองเด็กบางส่วนโดยมีผู้นำทีม คือ อ.เบนยามิน   … ก่อนที่จะมีการไปยังจุดประกาศบ้านนากู่ ทางทีมก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆโดยการรวมเป็นกลุ่มเซลล์ ในทุกเย็นวันศุกร์เพื่อที่จะเตรียม

เด็กในการซ้อมดนตรี(การใช้ของประทาน) การแบ่งปัน การอธิษฐานเผื่อ การร้องเพลง  ใช้เวลาในการเตรียมความพร้อมประมาณ ๗ ปี ……..ในการไปยังจุดประกาศจะมีการเตรียมข้าวสาร อาหารไปเองโดยเด็กๆจะเป็นคนออกค่าอาหารเองและคริสตจักรเตรียมให้บางส่วน และจะออกเดินทางในเย็นวันเสาร์หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมเสร็จ และใช้เวลาที่นั้น ๑ คืนกับอีก ๑ วัน จะกลับมาในตอนเย็นวันอาทิตย์ และกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกันก็มี การสอนเพลงให้กับเด็กๆที่นั่นในตอนกลางคืน, เล่นกีฬา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้กับเด็กๆในตอนเย็น,สอนระวีในตอนเช้า เด็กๆที่นั่นที่ ยังไม่เป็นคริสเตียนมาเรียนระวีและจะชักชวนเพื่อนมาด้วย มีการเล่นเกมส์ แจกขนม และเรียนรู้เรื่องพระเจ้าบ้าง และ เยี่ยมเยียนสมาชิกคริสตจักรเก่า  อีกทั้งยังมีการใช้สื่อเทคโนโลยี สมัยใหม่มาอีกด้วย โดยการนำเสนอผ่านทางโปรเจตเตอร์ในเรื่งของพะรเยซู เรื่องการจัดกิจกรรมต่างๆที่ที่ได้กระทำในโครงการ และการทำงานเป็นทีมของ เด็กเพราะแต่ละภาพสื่อความหมายที่ชัดเจนยิ่งกว่าการอธิบาย สิ่งเหล่านี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งในการประกาศ และยังสามารถดึงดูดความสนใจให้กับสมาชิกที่นั่นรวมทั้งคนที่ยังไม่รับเชื่อด้วย………ในเดือนหนึ่งจะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปยังจุดประกาศหนึ่งอาทิตย์มาที่คริสตจักรแม่หนึ่งอาทิตย์ ทำอย่างนี้เป็นประจำทุกเดือน

เมื่อการไปเยี่ยมยังจุดประกาศบ่อยขึ้นๆ ก็ทำให้สมาชิกคริสตจักรที่นั่นมีความกระตือรือร้น และในการไปนมัสการพระเจ้าที่บ้านนากู่แต่ละครั้ง เด็กเหล่านี้ก็จะเป็นคนนำนมัสการเอง อย่างเสียงดังเวลามีการนมัสการก็มีครอบครัวของคุณสมศักดิ  คอยแอบดูอยู่ห่าง(ด้อมๆมองๆ)เพราะบ้านของเขาอยู่ห่างจากโบสถ์ประมาณ ๔๐๐ เมตร พอนานเข้านานเข้าใช้เวลาหลายปีเหมือนกัน เขาและครอบครัวก็ตกลงตัดสินใจมารับเชื่อพระเจ้า โดยที่เด็กเหล่านี้ไม่รู้ตัวมาก่อนว่าสิ่งที่พวกเขาได้ทำนั้น ทำให้เขาได้นำดวงวิญญาณหลายๆดวงกลับมาหาพระเจ้า   แต่พวกเขาก็ไม่ท้อและไม่หยุดอยู่แค่นี้ พวกเขาก็จะทำต่อไป   ขอบคุณพระเจ้าที่เสียงเพลงนมัสการพระเจ้าของเด็กๆได้ดลใจให้ครอบครัวของคุณสมศักดิ กลับมารับเชื่อ…………ครอบครัวนี้มีอยู่ด้วยกัน ๔ คน มีพ่อ แม่ ลูกชายอายุ ๘ ปี และลูกสาวอายุ ๑ ปีกว่า  รับเชื่อเมื่อ เดือน ธันวาคม  ๒๕๕๖ โดยมีศาสนาจารย์ ศรี ดีหน่อโพ เป็นผู้ทำพิธีรับบัพติศมา

หลังจากรับเชื่อแล้ว ผู้เป็นพ่อก็บอกว่า รู้สึกดีใจปลาบปลื้มใจที่ได้เห็นเด็กๆเหล่านี้มาร้องเพลงนมัสการพระเจ้าอยู่หลายปี ก็เกิดความคิดอยากให้ลูกของเขาเป็นเหมือนกับเด็กๆเหล่านี้บ้าง ได้เรียนรู้เกี่ยวเรื่องของพระเจ้า ได้เล่นดนตรีร้องเพลง ได้เรียนรู้ภาษาของชนเผ่า เพราะลูกชายเขาชอบและอยากเล่นกีตาร์เป็น สิ่งที่ผู้เป็นพ่อสัมผัสได้คือ การที่เขาเห็นเด็กๆ ทำงานเป็นทีม ความมีส่วนร่วม ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในงานของพระเจ้า

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ