“  จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป เมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พลาดจากทางนั้น”(สุภาษิต 22:6)

ก่อนอื่นเหนือสิ่งอื่นใดขอบคุณพระเจ้าสำหรับการทรงนำที่ผ่านมาที่เต็มไปด้วยพระคุณและความรักอันยิ่งใหญ่…นับตั้งแต่เริ่มเปิดโครงการจนถึงปัจจุบันก็ย่างเข้าปีที่ ๖ แล้ว จากเรื่องของแผนยุทธศาสตร์ที่ทางคริสตจักรและโครงการได้จัดทำลงไปกิจกรรมในแต่ละเดือนนั้น ส่งผลทำให้เด็กหลายคนได้รับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น และก็มีเด็กกลุ่มหนึ่งที่ใช้เสียงเพลงในการนมัสการพระเจ้านำมาซึ่งการรับเชื่อในที่สุด คริสตจักรบ้านกิ่วเสือ ตั้งอยู่ที่หมู่ ๗ ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ มีจุดประกาศอยู่  ๒  จุด คือ บ้านนากู่และบ้านขุนอมลอง และเรื่องราวต่างๆก็เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งนี้คือบ้านนากู่  บ้านนากู่อยู่ห่างจาก คริสตจักรกิ่วเสือประมาณ ๗ กิโลเมตรมีครัวเรือนอยู่ ๓๗ หลังคาเรือน นับถือศาสนาพุธ ๓๓ ครอบครัว และศาสนาคริสต์ ๔ ครอบครัว

จากเดิมการประกาศส่วนใหญ่ของคนที่นี่เป็นหน้าที่ของผู้รับใช้มากกว่า เพราะผู้รับใช้เป็นตัวแทนของคริสตจักรในการหาสมาชิกเพิ่มและก็ได้ปฏิบัติต่อกันมาเรื่อยๆเพียงคนเดียวหรือสองคน….แต่เมื่อ ๕ ปีที่ผ่านมาคริสตจักรได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการไปยังจุดประกาศ คือไปกันเป็นทีม ในทีมก็จะมีผู้นำคริสตจักร อนุชน เด็กๆ และผู้ปกครองเด็กบางส่วนโดยมีผู้นำทีม คือ อ.เบนยามิน   … ก่อนที่จะมีการไปยังจุดประกาศบ้านนากู่ ทางทีมก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆโดยการรวมเป็นกลุ่มเซลล์ ในทุกเย็นวันศุกร์เพื่อที่จะเตรียม

เด็กในการซ้อมดนตรี(การใช้ของประทาน) การแบ่งปัน การอธิษฐานเผื่อ การร้องเพลง  ใช้เวลาในการเตรียมความพร้อมประมาณ ๗ ปี ……..ในการไปยังจุดประกาศจะมีการเตรียมข้าวสาร อาหารไปเองโดยเด็กๆจะเป็นคนออกค่าอาหารเองและคริสตจักรเตรียมให้บางส่วน และจะออกเดินทางในเย็นวันเสาร์หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมเสร็จ และใช้เวลาที่นั้น ๑ คืนกับอีก ๑ วัน จะกลับมาในตอนเย็นวันอาทิตย์ และกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกันก็มี การสอนเพลงให้กับเด็กๆที่นั่นในตอนกลางคืน, เล่นกีฬา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้กับเด็กๆในตอนเย็น,สอนระวีในตอนเช้า เด็กๆที่นั่นที่ ยังไม่เป็นคริสเตียนมาเรียนระวีและจะชักชวนเพื่อนมาด้วย มีการเล่นเกมส์ แจกขนม และเรียนรู้เรื่องพระเจ้าบ้าง และ เยี่ยมเยียนสมาชิกคริสตจักรเก่า  อีกทั้งยังมีการใช้สื่อเทคโนโลยี สมัยใหม่มาอีกด้วย โดยการนำเสนอผ่านทางโปรเจตเตอร์ในเรื่งของพะรเยซู เรื่องการจัดกิจกรรมต่างๆที่ที่ได้กระทำในโครงการ และการทำงานเป็นทีมของ เด็กเพราะแต่ละภาพสื่อความหมายที่ชัดเจนยิ่งกว่าการอธิบาย สิ่งเหล่านี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งในการประกาศ และยังสามารถดึงดูดความสนใจให้กับสมาชิกที่นั่นรวมทั้งคนที่ยังไม่รับเชื่อด้วย………ในเดือนหนึ่งจะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปยังจุดประกาศหนึ่งอาทิตย์มาที่คริสตจักรแม่หนึ่งอาทิตย์ ทำอย่างนี้เป็นประจำทุกเดือน

เมื่อการไปเยี่ยมยังจุดประกาศบ่อยขึ้นๆ ก็ทำให้สมาชิกคริสตจักรที่นั่นมีความกระตือรือร้น และในการไปนมัสการพระเจ้าที่บ้านนากู่แต่ละครั้ง เด็กเหล่านี้ก็จะเป็นคนนำนมัสการเอง อย่างเสียงดังเวลามีการนมัสการก็มีครอบครัวของคุณสมศักดิ  คอยแอบดูอยู่ห่าง(ด้อมๆมองๆ)เพราะบ้านของเขาอยู่ห่างจากโบสถ์ประมาณ ๔๐๐ เมตร พอนานเข้านานเข้าใช้เวลาหลายปีเหมือนกัน เขาและครอบครัวก็ตกลงตัดสินใจมารับเชื่อพระเจ้า โดยที่เด็กเหล่านี้ไม่รู้ตัวมาก่อนว่าสิ่งที่พวกเขาได้ทำนั้น ทำให้เขาได้นำดวงวิญญาณหลายๆดวงกลับมาหาพระเจ้า   แต่พวกเขาก็ไม่ท้อและไม่หยุดอยู่แค่นี้ พวกเขาก็จะทำต่อไป   ขอบคุณพระเจ้าที่เสียงเพลงนมัสการพระเจ้าของเด็กๆได้ดลใจให้ครอบครัวของคุณสมศักดิ กลับมารับเชื่อ…………ครอบครัวนี้มีอยู่ด้วยกัน ๔ คน มีพ่อ แม่ ลูกชายอายุ ๘ ปี และลูกสาวอายุ ๑ ปีกว่า  รับเชื่อเมื่อ เดือน ธันวาคม  ๒๕๕๖ โดยมีศาสนาจารย์ ศรี ดีหน่อโพ เป็นผู้ทำพิธีรับบัพติศมา

หลังจากรับเชื่อแล้ว ผู้เป็นพ่อก็บอกว่า รู้สึกดีใจปลาบปลื้มใจที่ได้เห็นเด็กๆเหล่านี้มาร้องเพลงนมัสการพระเจ้าอยู่หลายปี ก็เกิดความคิดอยากให้ลูกของเขาเป็นเหมือนกับเด็กๆเหล่านี้บ้าง ได้เรียนรู้เกี่ยวเรื่องของพระเจ้า ได้เล่นดนตรีร้องเพลง ได้เรียนรู้ภาษาของชนเผ่า เพราะลูกชายเขาชอบและอยากเล่นกีตาร์เป็น สิ่งที่ผู้เป็นพ่อสัมผัสได้คือ การที่เขาเห็นเด็กๆ ทำงานเป็นทีม ความมีส่วนร่วม ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในงานของพระเจ้า

Comments

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่อยู่

ศุนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ 999/11 หมู่ 5 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 056-725743-45
โทรสาร 056-725743 ต่อ 18

e-mail / facebook / website

email : phetchabun@m-society.go.th

×
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่อยู่

เลขที่ 97/281 หมู่ที่ 2 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

เบอร์โทรศัพท์

056-722-611-2
081-972-6681

e-mail / facebook / website

Website: https://th-th.facebook.com/phetchabunshelter

×
ศูนย์พึ่งได้ ศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรี

ที่อยู่

ติดต่อด้วยตนเองที่

1. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2. โรงพยาบาล
3. สถานีตำรวจ
4. สำนักงานเขต, ที่ทำการปกครองอำเภอ, เทศบาล, อบต.
5. สำนักงานยุติธรรมจังหวัด
6. สำนักงานแรงงาน
7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์สายด่วน 1300  ติดต่อได้ 24 ชม. 

e-mail / facebook / website

1.แจ้งเบาะแสผ่านเว็บไซต์ www.osccthailand.go.th

2.แจ้งผ่าน Mobile Application
-ระบบ IOS: https://itunes.apple.com/hk/app/oscc-1300/id691034733?mt=8
-ระบบ Andriod: https://play.google.com/store/apps/details?id=th.go.osccthailand.oscc.production&hl=th

×
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก

ที่อยู่

ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น 1 (หลังเก่า) ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 055-511-452
โทรสาร 055-517-446

e-mail / facebook / website

E-mail: tak@m-society.go.th

×
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่อยู่

160 หมู่ 5 ต.ในเมือง  อ.เมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 056-726-458
โทรสาร 056-726-459

e-mail / facebook / website

Website: www.jpo.moj.go.th/phetchabun

×
สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่อยู่

425 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 056-711-470
โทรสาร 056-721-274

e-mail / facebook / website

E-mail: pchabun@ago.go.th
Website: http://www.pcb.ago.go.th/

×
ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.)

ที่อยู่

120 หมู่ 3 อาคาร B ชั้น 4 กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

เบอร์โทรศัพท์

สายด่วน 1192

e-mail / facebook / website

Facebook: https://www.facebook.com/ศพดสตร-1555959901286539/

×
ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์ ตำรวจภูธร ภาค 6 (ศพดส.ภ.6)

ที่อยู่

21 หมู่ที่ 6 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 055-368-114-9 ต่อ 209
โทรสาร 055-368-113 ,055-368-143

e-mail / facebook / website

Facebook: https://th-th.facebook.com/ตำรวจภูธรภาค-6-180549075348196/
Website: http://www.police6.go.th

×
สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่อยู่

170 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 056-711-006
โทรสาร 056-711-011

e-mail / facebook / website

Website: http://phetchabun.police.go.th

×
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก

ที่อยู่

140/1 ม.1 ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก 63000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 055-514-487

e-mail / facebook / website

Facebook: https://th-th.facebook.com/บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก-6219692544984

×
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก

ที่อยู่

589 หมู่ที่ 9 ถ.จรดวิถีถ่อง อาคารสํานักงานคุมประพฤติ จังหวัดตาก ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก 63000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 055-517-391
โทรสาร 055-516-996

e-mail / facebook / website

Website: www.jpo.moj.go.th/tak

×
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด

ที่อยู่

2 ถนนราชทัณฑ์  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 63110

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 055-534-387
โทรสาร 055-534-218

e-mail / facebook / website

E-mail: maesot_justice@hotmail.com
Website: www.jpo.moj.go.th/maesot

×
สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก

ที่อยู่

588 หมู่ 9 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 055-516-310, 055-516-311
โทรสาร 055-511-005

e-mail / facebook / website

E-mail: tak@ago.go.th
Website: http://www.tak.ago.go.th/

×
สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก (สาขาแม่สอด)

ที่อยู่

ถนนอติโพธิ ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 055-533-449, 055-533-703
โทรสาร 055-531-078

e-mail / facebook / website

E-mail: msot@ago.go.th
Website: http://www.msot.ago.go.th/

×
ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.)

ที่อยู่

120 หมู่ 3 อาคาร B ชั้น 4 กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

เบอร์โทรศัพท์

สายด่วน 1192

e-mail / facebook / website

Facebook: https://www.facebook.com/ศพดสตร-1555959901286539/

×
สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดตาก

ที่อยู่

226 หมู่ 11  ต.น้ำรึม  อ.เมือง  จ.ตาก 63000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 055-511-353-4
โทรสาร 055-512-632

e-mail / facebook / website

Website: http://tak.police.go.th

×
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก

ที่อยู่

ศาลากลาง ชั้น 1 ถนนวังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์/โทรสาร 055-246-827

e-mail / facebook / website

E-mail: phitsanulok@m-society.go.th

×
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก

ที่อยู่

334 / 17 หมู่ 6 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 055-227-612
โทรสาร 055-227-621

e-mail / facebook / website

Website: http://www.plshelter.in.th/

×
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก

ที่อยู่

89/1-2 หมู่12 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 055-253420-1
โทรสาร 055-247-074

e-mail / facebook / website

Facebook: https://th-th.facebook.com/plkjustice/
Website: www.jpo.moj.go.th/phitsanulok

×
สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก

ที่อยู่

อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก ถนนวังจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 055-246-020
โทรสาร 055-256-020

e-mail / facebook / website

E-mail: pislok@ago.go.th
Website: http://www.pis.ago.go.th/

×
ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์ ตำรวจภูธร ภาค 6 (ศพดส.ภ.6)

ที่อยู่

21 หมู่ที่ 6 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 055-368-114-9 ต่อ 209
โทรสาร 055-368-113 ,055-368-143

e-mail / facebook / website

Facebook: https://th-th.facebook.com/ตำรวจภูธรภาค-6-180549075348196/
Website: http://www.police6.go.th

×
สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก

ที่อยู่

234 ม.5 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 055-259-000
โทรสาร 055-259-000

e-mail / facebook / website

Email: plk.police@gmail.com
Website: http://www.plpolice.com/

×
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย

ที่อยู่

ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น ๑ ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์  055-611-234

โทรสาร  055-616-417

e-mail / facebook / website

E-mail: sukhothai@m-society.go.th

×
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย

ที่อยู่

157/1 หมู่ 10 บ้านบางกระบาน, ตำบลยางซ้าย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 055-610-791
โทรสาร 055-610-790

e-mail / facebook / website

Website: http://www.sktshelter.org/index.php

×
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย

ที่อยู่

ศาลากลางจังหวัด อาคาร 1 ชั้น 1 ถ.นิกรเกษม ต.ธานี อ.เมืองจ.สุโขทัย 64000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 055-613 483
โทรสาร 055-613-484

e-mail / facebook / website

Website: www.jpo.moj.go.th/sukhothai

×
สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย

ที่อยู่

ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 055-613-365
โทรสาร 055-610-061

e-mail / facebook / website

E-mail: skthai@ago.go.th
Website: http://www.skt.ago.go.th/

×
สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย

ที่อยู่

26 ถ.ศรีอินทราทิตย์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์/โทรสาร 055-621-774

e-mail / facebook / website

Website: http://www.sukhothai.police.go.th/

×
กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ที่อยู่

618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 02-255-5850-7, 02-253-9116-7
(อัตโนมัติ) โทรสาร 02-651-6483

e-mail / facebook / website

E-mail : admin@dcy.go.th
Website: http://www.dcy.go.th/webnew/older/

×
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ที่อยู่

255ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 0-2354-7580, 0-2354-7582

e-mail / facebook / website

 

×
สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (ส่วนกลาง)

ที่อยู่

สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารศูนย์ราชการฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2 เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 02-142-5128, 02-142-2076-77,  02-142-2099
ปรึกษาปัญหากฎหมาย 02-142-2034
โทรสาร 02-143-9169

e-mail / facebook / website

E-mail: lawaid@ago.go.th
Website: http://www.lawaid.ago.go.th/

×
กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดต่อเด็ก เยาวชน และสตรี (บก.ปดส.)

ที่อยู่

ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10110

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 02-511-4874, 02-512-0092, 02-512-2678, 02-513-3215, 02-513-3218

e-mail / facebook / website

Website:  http://www.cwd.go.th

×
ศูนย์สวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและสตรี กองบัญชาการตำรวจนครบาล (ศดส.บช.น.)

ที่อยู่

1 ถ.ราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 02-281-1449, 02-282-1815, 02-282-3892-3, 02-282-9348

e-mail / facebook / website

Website: http://www.korkorsordor.com/

×
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี

ที่อยู่

ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี, ถนนแสงชูโต, ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 034 – 512455
โทรสาร. 034 – 511775

e-mail / facebook / website

E-mail: kanchanaburi@m-society.go.th

×
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี

ที่อยู่

8/8 ม.12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์/โทรสาร 034-564-517

e-mail / facebook / website

E-mail: banpakdek_kan@hotmail.com

×
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี

ที่อยู่

200/16 อาคารสำนักงานบังคับคดี ชั้น 2 ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 034-564175
โทรสาร 034-564254

e-mail / facebook / website

E-mail: yuttitamkan_moj@hotmail.com
Website: http://www.jpo.moj.go.th/kanchanaburi

×
สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี

ที่อยู่

ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 034-564-174
โทรสาร 034-564-334

e-mail / facebook / website

E-mail: kburi@ago.go.th
Website: http://www.kburi.ago.go.th/

×
ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  ตำรวจภูธร ภาค 7 (ศพดส.ภ.7)

ที่อยู่

109 ถนนข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 034-621-040, 034-243-751 ต่อ 63

e-mail / facebook / website

Facebook: https://www.facebook.com/ตำรวจภูธรภาค-7-ส่วนกลาง-405215423002780/
Website: www.police7.go.th

×
สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี

ที่อยู่

56 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000  

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์034-512-001
โทรสาร 034-512-100

e-mail / facebook / website

Website: http://www.kjb.police7.go.th/

×
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี

ที่อยู่

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 2 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี 25230

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 037-454-024, 037-454-025
โทรสาร 037-454-024 ต่อ 17

e-mail / facebook / website

E-mail: phrachinburi@m-society.go.th

×
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี

ที่อยู่

151/99 ม.8 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 037-213-743-4

e-mail / facebook / website

Facebook: https://th-th.facebook.com/prachinburi.shelter

×
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี

ที่อยู่

702 อาคารสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด ถนนปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 037-212-088
โทรสาร 037-211-616

e-mail / facebook / website

Website: www.jpo.moj.go.th/prachinburi

×
สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี

ที่อยู่

ถนนปราจีนบุรีอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 037-211-121, 037-214-738
โทรสาร 037-211-121

e-mail / facebook / website

E-mail: prachin@ago.go.th
Website: http://www.pchin.ago.go.th/

×
ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  ตำรวจภูธร ภาค 2 (ศพดส.ภ.2)

ที่อยู่

ถนนวชิรปราการ  ตำบลบางปลาสร้อย  อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  20000 

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 038-275-021-2, 038-275-028-30, 038-276-724
โทรสาร 038-273-525

e-mail / facebook / website

E-mail: childprotect.p.2@hotmail.com , son_1258@hotmail.com
Website: http://www.cwpc.p2.go.th/

×
สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี

ที่อยู่

ถนนเทศบาลดำริ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 037-480-480
โทรสาร 037-480-526

e-mail / facebook / website

Email: prachinburi@police.p2.go.th
Webaite: http://www.prachinburi.police.go.th/

×
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ

ที่อยู่

ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ถนนสุทธิภิรมย์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์/โทรสาร 02-395-2224, 02-395-4136, 02-382-6046

e-mail / facebook / website

E-mai: samutprakan@m-society.go.th 

×
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ

ที่อยู่

39 / 14 – 15 ม.9 ถ.เพชรหึงษ์ ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 02-872-7919

e-mail / facebook / website

Facebook: https://th-th.facebook.com/pages/…1300…/614073955276484

×
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการ

ที่อยู่

545/1 อาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 2 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 02-395-3705
โทรสาร 02-395-3882

e-mail / facebook / website

Website: www.jpo.moj.go.th/samutprakan

×
ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  ตำรวจภูธร ภาค 1 (ศพดส.ภ.1)

ที่อยู่

29/3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 02-537-8096, 02-537-8578-97

e-mail / facebook / website

Website: http://www.p1.go.th/

×
สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ

ที่อยู่

27 ถนนศรีสมุทร ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 02-395-3232, 02-395-3222

e-mail / facebook / website

Facebook: https://www.facebook.com/policesamutprakarnwww.samutprakarn.police.go.th
Website: www.jpo.moj.go.th/samutprakan

×
สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ

ที่อยู่

อาคารศาลาประชาคม ชั้น 2 ถนนสุทธิภิรมย์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 02-395-1132, 02-387-088, 02-395-6001-2
โทรสาร 02-387-0888

e-mail / facebook / website

E-mail: smpk@ago.go.th
Website: http://www.smpk.ago.go.th/

×
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกรุงเทพฯ (ศูนย์บริการร่วม)

ที่อยู่

อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 120 หมู่ 3 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 02-141-5482-5

e-mail / facebook / website

Website: www.jpo.moj.go.th/servicelink

×
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่

ศาลากลางจังหวัด ถนนอธิบดี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 042-221-773
โทรสาร 042-325-615

e-mail / facebook / website

E-mail : udonthani@m-society.go.th  หรือ udon_society@yahoo.com

×
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่

ภายในบริเวณนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์/โทรสาร 042-237151

e-mail / facebook / website

E-mail : udonhomechild@dsdw.go.th

×
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่

75 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดอุดรธานีชั้น 1ถนนหมากแข้ง  ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 042-249-345
โทรสาร 042-249-345

e-mail / facebook / website

Website: www.jpo.moj.go.th/udonthani

×
สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่

72 ถนนศรีสุข ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 042-222-540, 042-212-176
โทรสาร 042-245-525

e-mail / facebook / website

E-mail: Udon@ago.go.th
Website: http://www.udon.ago.go.th/

×
ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  ตำรวจภูธรภาค 4 (ศพดส.ภ.4)

ที่อยู่

ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 043-244-540, 043-245166, 043-247-120,
043-241-230

e-mail / facebook / website

Facebook: https://www.facebook.com/police.r4/
Website: http://www.police4.go.th/p4/

×
สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่

9 ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี 41000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 042-223-353, 042-230-485

e-mail / facebook / website

Facebook: https://th-th.facebook.com/ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี-267019593414128/
Website: http://www.udonthani.police.go.th/

×
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธ์

ที่อยู่

ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์/โทรสาร 043-821-649

e-mail / facebook / website

E-mail: kalasin@m-society.go.th

×
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธ์

ที่อยู่

391 ซ.ทองเจืออุทิศ ถ.ทุ่งศรีเมือง ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ : 043-812-254 หรือ 043-815-456

e-mail / facebook / website

Facebook: https://th-th.facebook.com/KalasinShelter/

×
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธ์

ที่อยู่

ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุชั้น 2 ต.ในเมือง อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธ์ 46000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 043-816-403
โทรสาร 043-816-404

e-mail / facebook / website

Website: www.jpo.moj.go.th/kalasin

×
สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธ์

ที่อยู่

28/2 ถนนสุรินทร์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 043-811-571, 043-821-608
โทรสาร 043-821-608

e-mail / facebook / website

E-mail: kalasin-ju@ago.go.th
Website: http://www.kalas.ago.go.th/

×
ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  ตำรวจภูธรภาค 4 (ศพดส.ภ.4)

ที่อยู่

ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ : 043-244-540,  043-245166, 043-247-120, 043-241-230

e-mail / facebook / website

Facebook: https://www.facebook.com/police.r4/
Website: http://www.police4.go.th/p4/

×
สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธ์

ที่อยู่

1 ถนนกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ : 043-812-528

โทรสาร : 043-814-658

e-mail / facebook / website

E-mail: E-mail : ks_police@hotmail.co.th
Facebook: https://th-th.facebook.com/p4.ksn/
Website: www.kalasin.police.go.th

×
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู

ที่อยู่

ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 1, ถนนหนองบัวลำภู-เลย, ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู, 39000 

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ : 042 312 030
โทรสาร : 042-311934

e-mail / facebook / website

E-mail: nongbualamphu@m-society.go.th 

×
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู

ที่อยู่

10/1 ซ.พรเจริญ ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ : 042-712072

e-mail / facebook / website

Facebook: https://www.facebook.com/บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู-1481248972087933/

×
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู

ที่อยู่

สํานักงานบังคับคดีจังหวัด ชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลําภู ต.ลําภู อ.เมืองหนองบัวลําภู จ.หนองบัวลําภู 39000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ : 042-778-404
โทรสาร : 042-778-405

e-mail / facebook / website

E-mail: nb0282@hotmail.com
Website: www.jpo.moj.go.th/nongbualamphu

×
สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู

ที่อยู่

210 ถนนอุดร – เลย ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 042-311-486
โทรสาร 042-311-486

e-mail / facebook / website

E-mail: nb@ago.go.th
Website: http://www.nb.ago.go.th/

×
ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  ตำรวจภูธรภาค 4 (ศพดส.ภ.4)

ที่อยู่

ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 043-244-540,  043-245166, 043-247-120, 043-241-230

e-mail / facebook / website

Facebook: https://www.facebook.com/police.r4/
Website: http://www.police4.go.th/p4/

×
สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู

ที่อยู่

69 หมู่ 2 ถนนยุวานนท์ ต.ลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 042-378-521, 042-311-054

e-mail / facebook / website

E-mail: police.nongbualamphu@gmail.com
Facebook: https://th-th.facebook.com/nbp191/
Website: www.nongbualumphu.police.go.th/

×
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร

ที่อยู่

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร(หลังใหม่) ชั้น 1, ถนนศูนย์ราชการ, ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 042-711-439-440

โทรสาร 042-733-571

e-mail / facebook / website

Email: Sakonnakhon@m-society.go.th

×
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร

ที่อยู่

บริเวณศูนย์สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส (อบจ.) หลังวัดป่าสุทธาวาส 887/3 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 042-712-072
โทรสาร 042-714-155

e-mail / facebook / website

E-mail: scf_sakonnakhon@dsdw.go.th

×
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร

ที่อยู่

1903 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 042-712-037
โทรสาร 042-713-400

e-mail / facebook / website

Website: www.jpo.moj.go.th/sakonnakhon

×
สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ ทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร

ที่อยู่

ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 042-711-614
โทรสาร 042-733-441

e-mail / facebook / website

E-mail: sakon@ago.go.th
Website: http://www.sakon.ago.go.th/

×
ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  ตำรวจภูธรภาค 4 (ศพดส.ภ.4)

ที่อยู่

ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 043-244-540,  043-245166, 043-247-120, 043-241-230

e-mail / facebook / website

Facebook: https://www.facebook.com/police.r4/
Website: http://www.police4.go.th/p4/

×
สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร

ที่อยู่

ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 042-711-665, 042-973-014

e-mail / facebook / website

E-mail: snpolice@hotmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/sakonnakhonpolice/
Website: www.sakhonnakhon.police.go.th

×
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย

ที่อยู่

ศาลากลางจังหวัดเลย ถนนมะลิวัลย์ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 042-811-293
โทรสาร 042-832-320

e-mail / facebook / website

E-mail: loei@m-society.go.th 

×
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย

ที่อยู่

ที่ว่าการอำเภอเมืองเลย ชั้น1 ม.1 ถ.จรัญศรี ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 042-814-737
โทรสาร 042-814-742

e-mail / facebook / website

Facebook: https://th-th.facebook.com/loeimoj/
Website: https://loeijustice.wordpress.com/

×
สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดเลย

ที่อยู่

50/16 ถนนนกแก้ว ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 042-811-540
โทรสาร 042-812-275

e-mail / facebook / website

E-mail: loei@ago.go.th
Website: http://www.lo.ago.go.th/

×
ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  ตำรวจภูธรภาค 4 (ศพดส.ภ.4)

ที่อยู่

ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 043-244-540,  043-245166, 043-247-120, 043-241-230

e-mail / facebook / website

Facebook: https://www.facebook.com/police.r4/
Website: http://www.police4.go.th/p4/

×
สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดเลย

ที่อยู่

ถนนเลย-ด่านซ้าย ต.เมือง อ.เมือง จงเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 042-811-682, 042-811-254
โทรสาร 042-813-017

e-mail / facebook / website

Facebook: https://th-th.facebook.com/P4loe/
Website: http://loei.police.go.th/loeiweb/

×
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย

ที่อยู่

ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 042-411-027
โทรสาร 042-422-840

e-mail / facebook / website

E-mail: nongkhai@m-society.go.th

×
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย

ที่อยู่

199 ม.10 ซ.เทศบาล3 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย 43100

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 042-495-091

e-mail / facebook / website

Facebook: https://th-th.facebook.com/บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย-271720422886360/

×
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองคาย

ที่อยู่

ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถ.มิตรภาพ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 042-413-774-6
โทรสาร 042-412-775

e-mail / facebook / website

Website: www.jpo.moj.go.th/nongkhai

×
สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองคาย

ที่อยู่

ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 042-411-026
โทรสาร 042-464-529

e-mail / facebook / website

E-mail: nk@ago.go.th
Website: http://www.nk.ago.go.th/

×
ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  ตำรวจภูธรภาค 4 (ศพดส.ภ.4)

ที่อยู่

ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 043-244-540,  043-245166, 043-247-120, 043-241-230

e-mail / facebook / website

Facebook: https://www.facebook.com/police.r4/
Website: http://www.police4.go.th/p4/

×
สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย

ที่อยู่

184 หมู่ที่ 9  บ้านดอนสวรรค์ ถนนหนองคาย – โพนพิสัย ต.หาดคำ อ.เมือง หนองคาย 4300

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ / โทรสาร
042-012-810 ถึง 11

e-mail / facebook / website

Facebook: https://th-th.facebook.com/pages/Nongkhai-Provincial-Police/197187213683791
Website: http://nongkhai.police.go.th/joom

×
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์

ที่อยู่

ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 1159 เขากระโดง ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 044-666-550-1

โทรสาร 044-666-550

e-mail / facebook / website

E-mail : buriram@m-society.go.th

×
สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ ทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร (สาขาสว่างแดนดิน)

ที่อยู่

ถนนอุดมธรรมภักดี ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 042-721-990, 042-722-480
โทรสาร 042-721-595

e-mail / facebook / website

E-mail: sawang@ago.go.th
Website: http://www.saw.ago.go.th/

×
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย

ที่อยู่

21/2 ถ.วิสุทธิเทพ ต.กุดปอง อ.เมือง จ.เลย 42000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 042-812-449

e-mail / facebook / website

Website: https://www.facebook.com/BanpakdekLoei/

×
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์

ที่อยู่

437/219 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 044-602-673-4

e-mail / facebook / website

Website: http://www.banpakdekburiram.go.th/ 

×
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์

ที่อยู่

อาคารจําหน่ายผลิตภัณฑ์เรือนจําจังหวัด ตรงข้ามไปรษณีย์บุรีรัมย์ สี่แยกถนนหลักเมืองตัดกับถนนอิสาน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 044-602-309

โทรสาร 044-602-308

e-mail / facebook / website

E-mail: moj_buriram@hotmail.co.th

Website: www.jpo.moj.go.th/buriram

×
สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์

ที่อยู่

ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 044-611-582

โทรสาร 044-612-568

e-mail / facebook / website

E-mail: burirum@ago.go.th

Website: http://www.brr.ago.go.th/

×
ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  ตำรวจภูธร ภาค 3 (ศพดส.ภ.3)

ที่อยู่

3 ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 044-342-878, 044-242-140, 044-255-275

e-mail / facebook / website

Facebook: https://th-th.facebook.com/ppr3fanpage/

Website: www.ppr3.go.th/

×
สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

ที่อยู่

ถนนจิระ ในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 044-612-123, 044-612-311, 044-612-269

e-mail / facebook / website

Facebook: https://www.facebook.com/burirampol

Website: http://www.buriram-police.com/ 

×
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

ที่อยู่

ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 2 ถนนมหาดไทย, ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 044-243-000

โทรสาร 044-255-732

e-mail / facebook / website

E-mail: nakhonratchasima@m-society.go.th

×
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

ที่อยู่

1422/1 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 044-922-765

โทรสาร 044-922-735

e-mail / facebook / website

E-mail: korat_banpakdek@hotmail.com

×
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา

ที่อยู่

1849/7-8 ถนนร่วมเริงไชย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 044-353-955

e-mail / facebook / website

E-mail: korat_moj@hotmail.com

Website: www.jpo.moj.go.th/nakhonratchasima

×
สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

ที่อยู่

2 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 044-248-158 ต่อ 140 , 150

โทรสาร 044-248-160

e-mail / facebook / website

E-mail: korat@ago.go.th

Website: http://www.korat.ago.go.th/

×
สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

ที่อยู่

ถนนสรรพสิทธิ์, ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 044-243-900

โทรสาร 044-257-042

e-mail / facebook / website

Facebook: สถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา

Website: www.nmpp.go.th/

×
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี

ที่อยู่

ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 045-344-579

โทรสาร 045-344-641

e-mail / facebook / website

E-mail: ubonratchathani@m-society.go.th

×
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี

ที่อยู่

10/2 ซอยพนม 7 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 045-242-641

e-mail / facebook / website

“E-mail: emhubon@thaimail.com, bandak_ubon@hotmail.com

×
สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี

ที่อยู่

ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ถนนอุปราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 045-254-049, 045-244-756-7

โทรสาร 045-255-510

e-mail / facebook / website

E-mail: ubon@ago.go.th

Website: http://www.ubon.ago.go.th/

×
สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

ที่อยู่

ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 045-245-345

โทรสาร 045-245-233

e-mail / facebook / website

E-mail: ubon.police@hotmail.com

Website: www.policeubon.go.th/

×
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่

ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 ถนนเทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์/โทรสาร
045-611-474

e-mail / facebook / website

E-mail: sisaket@m-society.go.th

×
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่

1291/5-6  ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 045-617-834
โทรสาร 045-617-833

e-mail / facebook / website

Website: http://www.sskshelter.org/2014/index.php

×
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่

ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนเทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 045-643-657
โทรสาร 045-643-658

e-mail / facebook / website

Website: www.jpo.moj.go.th/sisaket

×
สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่

ถนนกสิกรรม ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 045-612-826
โทรสาร 045-612-826

e-mail / facebook / website

E-mail: sisaket@ago.go.th
Website: http://www.sisa.ago.go.th/

×
สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่

ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 045-611-555, 045-611-595 

e-mail / facebook / website

Website: www.sskpolice.com/

×
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่อยู่

ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 043-526-447
โทรสาร 043-526-446

e-mail / facebook / website

E-mail: roiet@m-society.go.th

×
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด

ที่อยู่

334 ม.5 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 043-569-334
โทรสาร 043-569-324

e-mail / facebook / website

Website: http://roi-etshelter.siamvip.com/

×
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด

ที่อยู่

ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 043-513-233
โทรสาร 043-513-244

e-mail / facebook / website

Facebook: https://th-th.facebook.com/สำนักงานยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด-147233438645439/
Website: www.jpo.moj.go.th/roiet

×
สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด

ที่อยู่

ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 043-511-140
โทรสาร 043-511-140

e-mail / facebook / website

E-mail: roiet-ju@ago.go.th
Website: http://www.ro.ago.go.th/

×
สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

ที่อยู่

ถ.สุริยเดชบำรุง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 043-511-778, 043-513-776

e-mail / facebook / website

Facebook: https://www.facebook.com/roietpolice/
Website: http://www.roiet.police.go.th/

×
สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม

ที่อยู่

ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 1, ถนนเลี่ยงเมืองสารคาม-ร้อยเอ็ด, ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 043-777-116, 043-777-121
โทรสาร 043-777-577

e-mail / facebook / website

E-mail: mahasarakham@m-society.go.th

×
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม

ที่อยู่

494 หมู่ 11 ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 (ข้างสนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม)

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์/โทรสาร 043-706-580

e-mail / facebook / website

Facebook: https://www.facebook.com/mahasarakamshelter/

×
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดมหาสารคาม

ที่อยู่

4 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์/โทรสาร 043-722-077

e-mail / facebook / website

E-mail: sarakham54@hotmai.co.th
Website: www.jpo.moj.go.th/mahasarakham

×
สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม

ที่อยู่

1 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 043-711-172
โทรสาร 043-723-723

e-mail / facebook / website

E-mail: srk@ago.go.th
Website: http://www.srk.ago.go.th/

×
สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม

ที่อยู่

470 ถนนนครสวรรค์ ซอย 50 ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม 44000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 043-711-098, 043-723-550

e-mail / facebook / website

Facebook: https://th-th.facebook.com/p4mkm/
Website: http://www.mahasarakhampolice.com/

×
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์

ที่อยู่

437/219 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 044-602-673-4

e-mail / facebook / website

Website: http://www.banpakdekburiram.go.th/ 

×