แข่งเพื่อถวายเกียรติ

เรื่องและภาพโดย วีระยุทธ

ในเดือนตุลาที่ผ่านมาคริสตจักรคู่มิตรในคลัสเตอร์อินนทนท์ร่วมกันจัดกิจกรรมพันธกิจกีฬาในหัวข้อเรื่องในหัวข้อ “แข่งเพื่อถวายเกียรติ” 1เปโตร 9:24-27 โดยปีนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ700คน มีการแข่งขันฟุตบอล ตะกร้อและวอลเลย์บอล ตลอดทั้งได้มีการนมัสการร่วมกันทุกค่ำคืนเพื่อหนุนใจเด็กและเยาวชนให้เล่นกีฬาเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า จากการทำพันธกิจกีฬานี้ส่งผลให้เด็กเยาวชนจำนวนหนึ่งได้รับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและกลายเป็นตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียนของอำเภอและจังหวัด

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ