3 เล่มนี้เป็นหลักสูตรคอมแพสชั่นสากล (หลักสูตรการพัฒนาแบบองค์รวม)

บทเรียนกิจกรรมกลุ่ม สำหรับหญิงตั้งครรภ์และผู้ดูแลเด็กปฐมวัย

บทเรียนกิจกรรมกลุ่ม สำหรับหญิงตั้งครรภ์และผู้ดูแลเด็กปฐมวัย มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับพัฒนาการในการเจริญเติบโตของเด็ก การป้องกันโรคและการปฐมพยาบาล ตลอดจนการดูแลตนเองของแม่

บทเรียนกิจกรรมการเยี่ยมบ้าน สำหรับหญิงตั้งครรภ์และผู้ดูแลเด็กปฐมวัย

บทเรียนกิจกรรมเยี่ยมบ้าน เป็นบทเรียนสำหรับหญิงตั้งครรภ์และผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ให้สามารถปฏิบัติตนในบทบาทของแม่และการดูแลเด็กปฐมวัยได้อย่างเข้าใจและปลอดภัย
หลักสูตรเสริม สำหรับเด็ก 3-5 ขวบ

หลักสูตรเสริมสำหรับเด็ก 3-5 ขวบ

มีเนื้อหาที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็ก ครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

 1. ฉันเป็นคนพิเศษของพระเจ้า
 2. เรื่องราวของพระเจ้า เรื่องราวของฉัน และพระคัมภีร์
 3. คนของพระเจ้า เรียนรู้เกี่ยวกับคนรอบตัว
 4. พระเจ้าทรงประทานชุมชนให้กับฉัน
 5. พระเจ้าทรงสร้างโลกของฉัน
 6. พระเจ้าทรงให้ความสามารถและของประทานแก่ฉัน
 7. ฉันรักการเรียนรู้ พื้นฐานการเรียนรู้ปฐมวัย
 8. ฉันรักการเรียนรู้ พื้นฐานคณิตศาสตร์ปฐมวัย
 9. เรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายของฉัน
 10. ฉันเป็นคนสร้างสรรค์ การแสดงออกผ่านทางงานศิลปะ
 11. ฉันชอบสำรวจโลกที่พระเจ้าทรงสร้าง
 12. ฉันรักการเรียนรู้ เริ่มต้นรากฐานทางสังคม

 

Comments

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่อยู่

ศุนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ 999/11 หมู่ 5 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 056-725743-45
โทรสาร 056-725743 ต่อ 18

e-mail / facebook / website

email : phetchabun@m-society.go.th

×
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่อยู่

เลขที่ 97/281 หมู่ที่ 2 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

เบอร์โทรศัพท์

056-722-611-2
081-972-6681

e-mail / facebook / website

Website: https://th-th.facebook.com/phetchabunshelter

×
ศูนย์พึ่งได้ ศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรี

ที่อยู่

ติดต่อด้วยตนเองที่

1. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2. โรงพยาบาล
3. สถานีตำรวจ
4. สำนักงานเขต, ที่ทำการปกครองอำเภอ, เทศบาล, อบต.
5. สำนักงานยุติธรรมจังหวัด
6. สำนักงานแรงงาน
7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์สายด่วน 1300  ติดต่อได้ 24 ชม. 

e-mail / facebook / website

1.แจ้งเบาะแสผ่านเว็บไซต์ www.osccthailand.go.th

2.แจ้งผ่าน Mobile Application
-ระบบ IOS: https://itunes.apple.com/hk/app/oscc-1300/id691034733?mt=8
-ระบบ Andriod: https://play.google.com/store/apps/details?id=th.go.osccthailand.oscc.production&hl=th

×
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก

ที่อยู่

ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น 1 (หลังเก่า) ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 055-511-452
โทรสาร 055-517-446

e-mail / facebook / website

E-mail: tak@m-society.go.th

×
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่อยู่

160 หมู่ 5 ต.ในเมือง  อ.เมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 056-726-458
โทรสาร 056-726-459

e-mail / facebook / website

Website: www.jpo.moj.go.th/phetchabun

×
สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่อยู่

425 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 056-711-470
โทรสาร 056-721-274

e-mail / facebook / website

E-mail: pchabun@ago.go.th
Website: http://www.pcb.ago.go.th/

×
ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.)

ที่อยู่

120 หมู่ 3 อาคาร B ชั้น 4 กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

เบอร์โทรศัพท์

สายด่วน 1192

e-mail / facebook / website

Facebook: https://www.facebook.com/ศพดสตร-1555959901286539/

×
ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์ ตำรวจภูธร ภาค 6 (ศพดส.ภ.6)

ที่อยู่

21 หมู่ที่ 6 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 055-368-114-9 ต่อ 209
โทรสาร 055-368-113 ,055-368-143

e-mail / facebook / website

Facebook: https://th-th.facebook.com/ตำรวจภูธรภาค-6-180549075348196/
Website: http://www.police6.go.th

×
สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่อยู่

170 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 056-711-006
โทรสาร 056-711-011

e-mail / facebook / website

Website: http://phetchabun.police.go.th

×
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก

ที่อยู่

140/1 ม.1 ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก 63000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 055-514-487

e-mail / facebook / website

Facebook: https://th-th.facebook.com/บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก-6219692544984

×
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก

ที่อยู่

589 หมู่ที่ 9 ถ.จรดวิถีถ่อง อาคารสํานักงานคุมประพฤติ จังหวัดตาก ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก 63000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 055-517-391
โทรสาร 055-516-996

e-mail / facebook / website

Website: www.jpo.moj.go.th/tak

×
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด

ที่อยู่

2 ถนนราชทัณฑ์  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 63110

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 055-534-387
โทรสาร 055-534-218

e-mail / facebook / website

E-mail: maesot_justice@hotmail.com
Website: www.jpo.moj.go.th/maesot

×
สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก

ที่อยู่

588 หมู่ 9 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 055-516-310, 055-516-311
โทรสาร 055-511-005

e-mail / facebook / website

E-mail: tak@ago.go.th
Website: http://www.tak.ago.go.th/

×
สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก (สาขาแม่สอด)

ที่อยู่

ถนนอติโพธิ ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 055-533-449, 055-533-703
โทรสาร 055-531-078

e-mail / facebook / website

E-mail: msot@ago.go.th
Website: http://www.msot.ago.go.th/

×
ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.)

ที่อยู่

120 หมู่ 3 อาคาร B ชั้น 4 กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

เบอร์โทรศัพท์

สายด่วน 1192

e-mail / facebook / website

Facebook: https://www.facebook.com/ศพดสตร-1555959901286539/

×
สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดตาก

ที่อยู่

226 หมู่ 11  ต.น้ำรึม  อ.เมือง  จ.ตาก 63000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 055-511-353-4
โทรสาร 055-512-632

e-mail / facebook / website

Website: http://tak.police.go.th

×
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก

ที่อยู่

ศาลากลาง ชั้น 1 ถนนวังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์/โทรสาร 055-246-827

e-mail / facebook / website

E-mail: phitsanulok@m-society.go.th

×
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก

ที่อยู่

334 / 17 หมู่ 6 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 055-227-612
โทรสาร 055-227-621

e-mail / facebook / website

Website: http://www.plshelter.in.th/

×
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก

ที่อยู่

89/1-2 หมู่12 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 055-253420-1
โทรสาร 055-247-074

e-mail / facebook / website

Facebook: https://th-th.facebook.com/plkjustice/
Website: www.jpo.moj.go.th/phitsanulok

×
สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก

ที่อยู่

อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก ถนนวังจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 055-246-020
โทรสาร 055-256-020

e-mail / facebook / website

E-mail: pislok@ago.go.th
Website: http://www.pis.ago.go.th/

×
ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์ ตำรวจภูธร ภาค 6 (ศพดส.ภ.6)

ที่อยู่

21 หมู่ที่ 6 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 055-368-114-9 ต่อ 209
โทรสาร 055-368-113 ,055-368-143

e-mail / facebook / website

Facebook: https://th-th.facebook.com/ตำรวจภูธรภาค-6-180549075348196/
Website: http://www.police6.go.th

×
สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก

ที่อยู่

234 ม.5 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 055-259-000
โทรสาร 055-259-000

e-mail / facebook / website

Email: plk.police@gmail.com
Website: http://www.plpolice.com/

×
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย

ที่อยู่

ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น ๑ ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์  055-611-234

โทรสาร  055-616-417

e-mail / facebook / website

E-mail: sukhothai@m-society.go.th

×
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย

ที่อยู่

157/1 หมู่ 10 บ้านบางกระบาน, ตำบลยางซ้าย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 055-610-791
โทรสาร 055-610-790

e-mail / facebook / website

Website: http://www.sktshelter.org/index.php

×
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย

ที่อยู่

ศาลากลางจังหวัด อาคาร 1 ชั้น 1 ถ.นิกรเกษม ต.ธานี อ.เมืองจ.สุโขทัย 64000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 055-613 483
โทรสาร 055-613-484

e-mail / facebook / website

Website: www.jpo.moj.go.th/sukhothai

×
สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย

ที่อยู่

ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 055-613-365
โทรสาร 055-610-061

e-mail / facebook / website

E-mail: skthai@ago.go.th
Website: http://www.skt.ago.go.th/

×
สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย

ที่อยู่

26 ถ.ศรีอินทราทิตย์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์/โทรสาร 055-621-774

e-mail / facebook / website

Website: http://www.sukhothai.police.go.th/

×
กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ที่อยู่

618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 02-255-5850-7, 02-253-9116-7
(อัตโนมัติ) โทรสาร 02-651-6483

e-mail / facebook / website

E-mail : admin@dcy.go.th
Website: http://www.dcy.go.th/webnew/older/

×
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ที่อยู่

255ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 0-2354-7580, 0-2354-7582

e-mail / facebook / website

 

×
สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (ส่วนกลาง)

ที่อยู่

สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารศูนย์ราชการฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2 เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 02-142-5128, 02-142-2076-77,  02-142-2099
ปรึกษาปัญหากฎหมาย 02-142-2034
โทรสาร 02-143-9169

e-mail / facebook / website

E-mail: lawaid@ago.go.th
Website: http://www.lawaid.ago.go.th/

×
กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดต่อเด็ก เยาวชน และสตรี (บก.ปดส.)

ที่อยู่

ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10110

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 02-511-4874, 02-512-0092, 02-512-2678, 02-513-3215, 02-513-3218

e-mail / facebook / website

Website:  http://www.cwd.go.th

×
ศูนย์สวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและสตรี กองบัญชาการตำรวจนครบาล (ศดส.บช.น.)

ที่อยู่

1 ถ.ราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 02-281-1449, 02-282-1815, 02-282-3892-3, 02-282-9348

e-mail / facebook / website

Website: http://www.korkorsordor.com/

×
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี

ที่อยู่

ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี, ถนนแสงชูโต, ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 034 – 512455
โทรสาร. 034 – 511775

e-mail / facebook / website

E-mail: kanchanaburi@m-society.go.th

×
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี

ที่อยู่

8/8 ม.12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์/โทรสาร 034-564-517

e-mail / facebook / website

E-mail: banpakdek_kan@hotmail.com

×
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี

ที่อยู่

200/16 อาคารสำนักงานบังคับคดี ชั้น 2 ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 034-564175
โทรสาร 034-564254

e-mail / facebook / website

E-mail: yuttitamkan_moj@hotmail.com
Website: http://www.jpo.moj.go.th/kanchanaburi

×
สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี

ที่อยู่

ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 034-564-174
โทรสาร 034-564-334

e-mail / facebook / website

E-mail: kburi@ago.go.th
Website: http://www.kburi.ago.go.th/

×
ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  ตำรวจภูธร ภาค 7 (ศพดส.ภ.7)

ที่อยู่

109 ถนนข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 034-621-040, 034-243-751 ต่อ 63

e-mail / facebook / website

Facebook: https://www.facebook.com/ตำรวจภูธรภาค-7-ส่วนกลาง-405215423002780/
Website: www.police7.go.th

×
สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี

ที่อยู่

56 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000  

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์034-512-001
โทรสาร 034-512-100

e-mail / facebook / website

Website: http://www.kjb.police7.go.th/

×
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี

ที่อยู่

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 2 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี 25230

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 037-454-024, 037-454-025
โทรสาร 037-454-024 ต่อ 17

e-mail / facebook / website

E-mail: phrachinburi@m-society.go.th

×
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี

ที่อยู่

151/99 ม.8 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 037-213-743-4

e-mail / facebook / website

Facebook: https://th-th.facebook.com/prachinburi.shelter

×
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี

ที่อยู่

702 อาคารสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด ถนนปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 037-212-088
โทรสาร 037-211-616

e-mail / facebook / website

Website: www.jpo.moj.go.th/prachinburi

×
สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี

ที่อยู่

ถนนปราจีนบุรีอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 037-211-121, 037-214-738
โทรสาร 037-211-121

e-mail / facebook / website

E-mail: prachin@ago.go.th
Website: http://www.pchin.ago.go.th/

×
ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  ตำรวจภูธร ภาค 2 (ศพดส.ภ.2)

ที่อยู่

ถนนวชิรปราการ  ตำบลบางปลาสร้อย  อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  20000 

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 038-275-021-2, 038-275-028-30, 038-276-724
โทรสาร 038-273-525

e-mail / facebook / website

E-mail: childprotect.p.2@hotmail.com , son_1258@hotmail.com
Website: http://www.cwpc.p2.go.th/

×
สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี

ที่อยู่

ถนนเทศบาลดำริ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 037-480-480
โทรสาร 037-480-526

e-mail / facebook / website

Email: prachinburi@police.p2.go.th
Webaite: http://www.prachinburi.police.go.th/

×
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ

ที่อยู่

ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ถนนสุทธิภิรมย์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์/โทรสาร 02-395-2224, 02-395-4136, 02-382-6046

e-mail / facebook / website

E-mai: samutprakan@m-society.go.th 

×
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ

ที่อยู่

39 / 14 – 15 ม.9 ถ.เพชรหึงษ์ ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 02-872-7919

e-mail / facebook / website

Facebook: https://th-th.facebook.com/pages/…1300…/614073955276484

×
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการ

ที่อยู่

545/1 อาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 2 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 02-395-3705
โทรสาร 02-395-3882

e-mail / facebook / website

Website: www.jpo.moj.go.th/samutprakan

×
ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  ตำรวจภูธร ภาค 1 (ศพดส.ภ.1)

ที่อยู่

29/3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 02-537-8096, 02-537-8578-97

e-mail / facebook / website

Website: http://www.p1.go.th/

×
สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ

ที่อยู่

27 ถนนศรีสมุทร ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 02-395-3232, 02-395-3222

e-mail / facebook / website

Facebook: https://www.facebook.com/policesamutprakarnwww.samutprakarn.police.go.th
Website: www.jpo.moj.go.th/samutprakan

×
สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ

ที่อยู่

อาคารศาลาประชาคม ชั้น 2 ถนนสุทธิภิรมย์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 02-395-1132, 02-387-088, 02-395-6001-2
โทรสาร 02-387-0888

e-mail / facebook / website

E-mail: smpk@ago.go.th
Website: http://www.smpk.ago.go.th/

×
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกรุงเทพฯ (ศูนย์บริการร่วม)

ที่อยู่

อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 120 หมู่ 3 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 02-141-5482-5

e-mail / facebook / website

Website: www.jpo.moj.go.th/servicelink

×
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่

ศาลากลางจังหวัด ถนนอธิบดี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 042-221-773
โทรสาร 042-325-615

e-mail / facebook / website

E-mail : udonthani@m-society.go.th  หรือ udon_society@yahoo.com

×
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่

ภายในบริเวณนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์/โทรสาร 042-237151

e-mail / facebook / website

E-mail : udonhomechild@dsdw.go.th

×
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่

75 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดอุดรธานีชั้น 1ถนนหมากแข้ง  ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 042-249-345
โทรสาร 042-249-345

e-mail / facebook / website

Website: www.jpo.moj.go.th/udonthani

×
สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่

72 ถนนศรีสุข ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 042-222-540, 042-212-176
โทรสาร 042-245-525

e-mail / facebook / website

E-mail: Udon@ago.go.th
Website: http://www.udon.ago.go.th/

×
ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  ตำรวจภูธรภาค 4 (ศพดส.ภ.4)

ที่อยู่

ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 043-244-540, 043-245166, 043-247-120,
043-241-230

e-mail / facebook / website

Facebook: https://www.facebook.com/police.r4/
Website: http://www.police4.go.th/p4/

×
สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่

9 ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี 41000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 042-223-353, 042-230-485

e-mail / facebook / website

Facebook: https://th-th.facebook.com/ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี-267019593414128/
Website: http://www.udonthani.police.go.th/

×
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธ์

ที่อยู่

ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์/โทรสาร 043-821-649

e-mail / facebook / website

E-mail: kalasin@m-society.go.th

×
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธ์

ที่อยู่

391 ซ.ทองเจืออุทิศ ถ.ทุ่งศรีเมือง ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ : 043-812-254 หรือ 043-815-456

e-mail / facebook / website

Facebook: https://th-th.facebook.com/KalasinShelter/

×
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธ์

ที่อยู่

ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุชั้น 2 ต.ในเมือง อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธ์ 46000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 043-816-403
โทรสาร 043-816-404

e-mail / facebook / website

Website: www.jpo.moj.go.th/kalasin

×
สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธ์

ที่อยู่

28/2 ถนนสุรินทร์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 043-811-571, 043-821-608
โทรสาร 043-821-608

e-mail / facebook / website

E-mail: kalasin-ju@ago.go.th
Website: http://www.kalas.ago.go.th/

×
ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  ตำรวจภูธรภาค 4 (ศพดส.ภ.4)

ที่อยู่

ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ : 043-244-540,  043-245166, 043-247-120, 043-241-230

e-mail / facebook / website

Facebook: https://www.facebook.com/police.r4/
Website: http://www.police4.go.th/p4/

×
สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธ์

ที่อยู่

1 ถนนกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ : 043-812-528

โทรสาร : 043-814-658

e-mail / facebook / website

E-mail: E-mail : ks_police@hotmail.co.th
Facebook: https://th-th.facebook.com/p4.ksn/
Website: www.kalasin.police.go.th

×
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู

ที่อยู่

ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 1, ถนนหนองบัวลำภู-เลย, ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู, 39000 

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ : 042 312 030
โทรสาร : 042-311934

e-mail / facebook / website

E-mail: nongbualamphu@m-society.go.th 

×
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู

ที่อยู่

10/1 ซ.พรเจริญ ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ : 042-712072

e-mail / facebook / website

Facebook: https://www.facebook.com/บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู-1481248972087933/

×
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู

ที่อยู่

สํานักงานบังคับคดีจังหวัด ชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลําภู ต.ลําภู อ.เมืองหนองบัวลําภู จ.หนองบัวลําภู 39000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ : 042-778-404
โทรสาร : 042-778-405

e-mail / facebook / website

E-mail: nb0282@hotmail.com
Website: www.jpo.moj.go.th/nongbualamphu

×
สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู

ที่อยู่

210 ถนนอุดร – เลย ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 042-311-486
โทรสาร 042-311-486

e-mail / facebook / website

E-mail: nb@ago.go.th
Website: http://www.nb.ago.go.th/

×
ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  ตำรวจภูธรภาค 4 (ศพดส.ภ.4)

ที่อยู่

ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 043-244-540,  043-245166, 043-247-120, 043-241-230

e-mail / facebook / website

Facebook: https://www.facebook.com/police.r4/
Website: http://www.police4.go.th/p4/

×
สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู

ที่อยู่

69 หมู่ 2 ถนนยุวานนท์ ต.ลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 042-378-521, 042-311-054

e-mail / facebook / website

E-mail: police.nongbualamphu@gmail.com
Facebook: https://th-th.facebook.com/nbp191/
Website: www.nongbualumphu.police.go.th/

×
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร

ที่อยู่

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร(หลังใหม่) ชั้น 1, ถนนศูนย์ราชการ, ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 042-711-439-440

โทรสาร 042-733-571

e-mail / facebook / website

Email: Sakonnakhon@m-society.go.th

×
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร

ที่อยู่

บริเวณศูนย์สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส (อบจ.) หลังวัดป่าสุทธาวาส 887/3 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 042-712-072
โทรสาร 042-714-155

e-mail / facebook / website

E-mail: scf_sakonnakhon@dsdw.go.th

×
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร

ที่อยู่

1903 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 042-712-037
โทรสาร 042-713-400

e-mail / facebook / website

Website: www.jpo.moj.go.th/sakonnakhon

×
สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ ทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร

ที่อยู่

ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 042-711-614
โทรสาร 042-733-441

e-mail / facebook / website

E-mail: sakon@ago.go.th
Website: http://www.sakon.ago.go.th/

×
ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  ตำรวจภูธรภาค 4 (ศพดส.ภ.4)

ที่อยู่

ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 043-244-540,  043-245166, 043-247-120, 043-241-230

e-mail / facebook / website

Facebook: https://www.facebook.com/police.r4/
Website: http://www.police4.go.th/p4/

×
สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร

ที่อยู่

ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 042-711-665, 042-973-014

e-mail / facebook / website

E-mail: snpolice@hotmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/sakonnakhonpolice/
Website: www.sakhonnakhon.police.go.th

×
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย

ที่อยู่

ศาลากลางจังหวัดเลย ถนนมะลิวัลย์ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 042-811-293
โทรสาร 042-832-320

e-mail / facebook / website

E-mail: loei@m-society.go.th 

×
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย

ที่อยู่

ที่ว่าการอำเภอเมืองเลย ชั้น1 ม.1 ถ.จรัญศรี ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 042-814-737
โทรสาร 042-814-742

e-mail / facebook / website

Facebook: https://th-th.facebook.com/loeimoj/
Website: https://loeijustice.wordpress.com/

×
สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดเลย

ที่อยู่

50/16 ถนนนกแก้ว ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 042-811-540
โทรสาร 042-812-275

e-mail / facebook / website

E-mail: loei@ago.go.th
Website: http://www.lo.ago.go.th/

×
ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  ตำรวจภูธรภาค 4 (ศพดส.ภ.4)

ที่อยู่

ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 043-244-540,  043-245166, 043-247-120, 043-241-230

e-mail / facebook / website

Facebook: https://www.facebook.com/police.r4/
Website: http://www.police4.go.th/p4/

×
สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดเลย

ที่อยู่

ถนนเลย-ด่านซ้าย ต.เมือง อ.เมือง จงเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 042-811-682, 042-811-254
โทรสาร 042-813-017

e-mail / facebook / website

Facebook: https://th-th.facebook.com/P4loe/
Website: http://loei.police.go.th/loeiweb/

×
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย

ที่อยู่

ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 042-411-027
โทรสาร 042-422-840

e-mail / facebook / website

E-mail: nongkhai@m-society.go.th

×
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย

ที่อยู่

199 ม.10 ซ.เทศบาล3 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย 43100

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 042-495-091

e-mail / facebook / website

Facebook: https://th-th.facebook.com/บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย-271720422886360/

×
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองคาย

ที่อยู่

ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถ.มิตรภาพ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 042-413-774-6
โทรสาร 042-412-775

e-mail / facebook / website

Website: www.jpo.moj.go.th/nongkhai

×
สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองคาย

ที่อยู่

ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 042-411-026
โทรสาร 042-464-529

e-mail / facebook / website

E-mail: nk@ago.go.th
Website: http://www.nk.ago.go.th/

×
ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  ตำรวจภูธรภาค 4 (ศพดส.ภ.4)

ที่อยู่

ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 043-244-540,  043-245166, 043-247-120, 043-241-230

e-mail / facebook / website

Facebook: https://www.facebook.com/police.r4/
Website: http://www.police4.go.th/p4/

×
สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย

ที่อยู่

184 หมู่ที่ 9  บ้านดอนสวรรค์ ถนนหนองคาย – โพนพิสัย ต.หาดคำ อ.เมือง หนองคาย 4300

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ / โทรสาร
042-012-810 ถึง 11

e-mail / facebook / website

Facebook: https://th-th.facebook.com/pages/Nongkhai-Provincial-Police/197187213683791
Website: http://nongkhai.police.go.th/joom

×
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์

ที่อยู่

ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 1159 เขากระโดง ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 044-666-550-1

โทรสาร 044-666-550

e-mail / facebook / website

E-mail : buriram@m-society.go.th

×
สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ ทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร (สาขาสว่างแดนดิน)

ที่อยู่

ถนนอุดมธรรมภักดี ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 042-721-990, 042-722-480
โทรสาร 042-721-595

e-mail / facebook / website

E-mail: sawang@ago.go.th
Website: http://www.saw.ago.go.th/

×
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย

ที่อยู่

21/2 ถ.วิสุทธิเทพ ต.กุดปอง อ.เมือง จ.เลย 42000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 042-812-449

e-mail / facebook / website

Website: https://www.facebook.com/BanpakdekLoei/

×
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์

ที่อยู่

437/219 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 044-602-673-4

e-mail / facebook / website

Website: http://www.banpakdekburiram.go.th/ 

×
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์

ที่อยู่

อาคารจําหน่ายผลิตภัณฑ์เรือนจําจังหวัด ตรงข้ามไปรษณีย์บุรีรัมย์ สี่แยกถนนหลักเมืองตัดกับถนนอิสาน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 044-602-309

โทรสาร 044-602-308

e-mail / facebook / website

E-mail: moj_buriram@hotmail.co.th

Website: www.jpo.moj.go.th/buriram

×
สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์

ที่อยู่

ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 044-611-582

โทรสาร 044-612-568

e-mail / facebook / website

E-mail: burirum@ago.go.th

Website: http://www.brr.ago.go.th/

×
ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  ตำรวจภูธร ภาค 3 (ศพดส.ภ.3)

ที่อยู่

3 ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 044-342-878, 044-242-140, 044-255-275

e-mail / facebook / website

Facebook: https://th-th.facebook.com/ppr3fanpage/

Website: www.ppr3.go.th/

×
สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

ที่อยู่

ถนนจิระ ในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 044-612-123, 044-612-311, 044-612-269

e-mail / facebook / website

Facebook: https://www.facebook.com/burirampol

Website: http://www.buriram-police.com/ 

×
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

ที่อยู่

ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 2 ถนนมหาดไทย, ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 044-243-000

โทรสาร 044-255-732

e-mail / facebook / website

E-mail: nakhonratchasima@m-society.go.th

×
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

ที่อยู่

1422/1 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 044-922-765

โทรสาร 044-922-735

e-mail / facebook / website

E-mail: korat_banpakdek@hotmail.com

×
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา

ที่อยู่

1849/7-8 ถนนร่วมเริงไชย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 044-353-955

e-mail / facebook / website

E-mail: korat_moj@hotmail.com

Website: www.jpo.moj.go.th/nakhonratchasima

×
สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

ที่อยู่

2 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 044-248-158 ต่อ 140 , 150

โทรสาร 044-248-160

e-mail / facebook / website

E-mail: korat@ago.go.th

Website: http://www.korat.ago.go.th/

×
สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

ที่อยู่

ถนนสรรพสิทธิ์, ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 044-243-900

โทรสาร 044-257-042

e-mail / facebook / website

Facebook: สถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา

Website: www.nmpp.go.th/

×
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี

ที่อยู่

ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 045-344-579

โทรสาร 045-344-641

e-mail / facebook / website

E-mail: ubonratchathani@m-society.go.th

×
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี

ที่อยู่

10/2 ซอยพนม 7 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 045-242-641

e-mail / facebook / website

“E-mail: emhubon@thaimail.com, bandak_ubon@hotmail.com

×
สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี

ที่อยู่

ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ถนนอุปราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 045-254-049, 045-244-756-7

โทรสาร 045-255-510

e-mail / facebook / website

E-mail: ubon@ago.go.th

Website: http://www.ubon.ago.go.th/

×
สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

ที่อยู่

ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 045-245-345

โทรสาร 045-245-233

e-mail / facebook / website

E-mail: ubon.police@hotmail.com

Website: www.policeubon.go.th/

×
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่

ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 ถนนเทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์/โทรสาร
045-611-474

e-mail / facebook / website

E-mail: sisaket@m-society.go.th

×
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่

1291/5-6  ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 045-617-834
โทรสาร 045-617-833

e-mail / facebook / website

Website: http://www.sskshelter.org/2014/index.php

×
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่

ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนเทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 045-643-657
โทรสาร 045-643-658

e-mail / facebook / website

Website: www.jpo.moj.go.th/sisaket

×
สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่

ถนนกสิกรรม ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 045-612-826
โทรสาร 045-612-826

e-mail / facebook / website

E-mail: sisaket@ago.go.th
Website: http://www.sisa.ago.go.th/

×
สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่

ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 045-611-555, 045-611-595 

e-mail / facebook / website

Website: www.sskpolice.com/

×
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่อยู่

ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 043-526-447
โทรสาร 043-526-446

e-mail / facebook / website

E-mail: roiet@m-society.go.th

×
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด

ที่อยู่

334 ม.5 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 043-569-334
โทรสาร 043-569-324

e-mail / facebook / website

Website: http://roi-etshelter.siamvip.com/

×
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด

ที่อยู่

ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 043-513-233
โทรสาร 043-513-244

e-mail / facebook / website

Facebook: https://th-th.facebook.com/สำนักงานยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด-147233438645439/
Website: www.jpo.moj.go.th/roiet

×
สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด

ที่อยู่

ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 043-511-140
โทรสาร 043-511-140

e-mail / facebook / website

E-mail: roiet-ju@ago.go.th
Website: http://www.ro.ago.go.th/

×
สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

ที่อยู่

ถ.สุริยเดชบำรุง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 043-511-778, 043-513-776

e-mail / facebook / website

Facebook: https://www.facebook.com/roietpolice/
Website: http://www.roiet.police.go.th/

×
สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม

ที่อยู่

ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 1, ถนนเลี่ยงเมืองสารคาม-ร้อยเอ็ด, ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 043-777-116, 043-777-121
โทรสาร 043-777-577

e-mail / facebook / website

E-mail: mahasarakham@m-society.go.th

×
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม

ที่อยู่

494 หมู่ 11 ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 (ข้างสนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม)

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์/โทรสาร 043-706-580

e-mail / facebook / website

Facebook: https://www.facebook.com/mahasarakamshelter/

×
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดมหาสารคาม

ที่อยู่

4 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์/โทรสาร 043-722-077

e-mail / facebook / website

E-mail: sarakham54@hotmai.co.th
Website: www.jpo.moj.go.th/mahasarakham

×
สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม

ที่อยู่

1 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 043-711-172
โทรสาร 043-723-723

e-mail / facebook / website

E-mail: srk@ago.go.th
Website: http://www.srk.ago.go.th/

×
สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม

ที่อยู่

470 ถนนนครสวรรค์ ซอย 50 ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม 44000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 043-711-098, 043-723-550

e-mail / facebook / website

Facebook: https://th-th.facebook.com/p4mkm/
Website: http://www.mahasarakhampolice.com/

×
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์

ที่อยู่

437/219 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 044-602-673-4

e-mail / facebook / website

Website: http://www.banpakdekburiram.go.th/ 

×