หน้าแรก 9 Download 9 หลักสูตร 9 แนะนำบทเรียนสำหรับหญิงตั้งครรภ์ – เด็กปฐมวัย

แนะนำบทเรียนสำหรับหญิงตั้งครรภ์ – เด็กปฐมวัย

3 เล่มนี้เป็นหลักสูตรคอมแพสชั่นสากล (หลักสูตรการพัฒนาแบบองค์รวม)

บทเรียนกิจกรรมกลุ่ม สำหรับหญิงตั้งครรภ์และผู้ดูแลเด็กปฐมวัย

บทเรียนกิจกรรมกลุ่ม สำหรับหญิงตั้งครรภ์และผู้ดูแลเด็กปฐมวัย มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับพัฒนาการในการเจริญเติบโตของเด็ก การป้องกันโรคและการปฐมพยาบาล ตลอดจนการดูแลตนเองของแม่

บทเรียนกิจกรรมการเยี่ยมบ้าน สำหรับหญิงตั้งครรภ์และผู้ดูแลเด็กปฐมวัย

บทเรียนกิจกรรมเยี่ยมบ้าน เป็นบทเรียนสำหรับหญิงตั้งครรภ์และผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ให้สามารถปฏิบัติตนในบทบาทของแม่และการดูแลเด็กปฐมวัยได้อย่างเข้าใจและปลอดภัย
หลักสูตรเสริม สำหรับเด็ก 3-5 ขวบ

หลักสูตรเสริมสำหรับเด็ก 3-5 ขวบ

มีเนื้อหาที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็ก ครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

 1. ฉันเป็นคนพิเศษของพระเจ้า
 2. เรื่องราวของพระเจ้า เรื่องราวของฉัน และพระคัมภีร์
 3. คนของพระเจ้า เรียนรู้เกี่ยวกับคนรอบตัว
 4. พระเจ้าทรงประทานชุมชนให้กับฉัน
 5. พระเจ้าทรงสร้างโลกของฉัน
 6. พระเจ้าทรงให้ความสามารถและของประทานแก่ฉัน
 7. ฉันรักการเรียนรู้ พื้นฐานการเรียนรู้ปฐมวัย
 8. ฉันรักการเรียนรู้ พื้นฐานคณิตศาสตร์ปฐมวัย
 9. เรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายของฉัน
 10. ฉันเป็นคนสร้างสรรค์ การแสดงออกผ่านทางงานศิลปะ
 11. ฉันชอบสำรวจโลกที่พระเจ้าทรงสร้าง
 12. ฉันรักการเรียนรู้ เริ่มต้นรากฐานทางสังคม

 

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ