หน้าแรก 9 เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร 9 แบบฟอร์มการแจ้งเหตุอันต้องสงสัย เกี่ยวกับการทารุณกรรมเด็ก

แบบฟอร์มการแจ้งเหตุอันต้องสงสัย เกี่ยวกับการทารุณกรรมเด็ก

ความหมายของคำว่า “ทารุณกรรม”

หมายถึง การกระทําหรือละเว้นการกระทําด้วยประการใดๆ จนเป็นเหตุให้เด็กเสื่อมเสียเสรีภาพหรือเกิดอันตรายแก่ร่างกาย หรือจิตใจ การกระทําผิดทางเพศต่อเด็ก การใช้เด็กให้กระทําหรือประพฤติในลักษณะที่น่าจะเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจหรือขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี ทั้งนี้ ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม

>>ดาว์นโหลดแบบฟอร์มการแจ้งเหตุการทารุณกรรมเด็ก<< 

ขั้นตอนการดำเนินการ:

  1. หากท่านทราบหรือพบเห็นว่าเด็กอาจตกอยู่ในอันตราย, เด็กอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย หรือ เด็กถูกทารุณกรรม ต้องแจ้งผู้ประสานงานพัฒนาคู่สัญญาของท่าน (PF) ให้ทราบโดยทันที แต่หากติดต่อ PF ไม่ได้ท่านสามารถแจ้งเหตุผ่านทางสายด่วนที่เบอร์โทร 080-1234-174
  2. ระยะเวลาในการส่ง “แบบฟอร์มการแจ้งเหตุอันต้องสงสัยเกี่ยวกับการทารุณกรรมเด็ก” คือ
    • หากผู้ถูกกล่าวหา / ผู้กระทำผิดเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับคอมแพสชั่น คือ เจ้าหน้าที่โครงการ, ครูอาสาสมัคร, สมาชิกของคริสตจักรคู่สัญญา, ผู้อุปการะ ส่งเอกสารฉบับนี้ภายใน 12 ชั่วโมงหลังจากทราบเหตุ
    • หากผู้ถูกกล่าวหา / ผู้กระทำผิดไม่ได้เกี่ยวข้องกับคอมแพสชั่น คือ ผู้ปกครองเด็ก, ญาติพี่น้องของเด็ก, เพื่อนบ้าน, คนในชุมชน, คนแปลกหน้า ส่งเอกสารฉบับนี้ภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากทราบเหตุ
  3. โปรดตอบทุกคำถามด้านล่างนี้ตามความเป็นจริง และโปรดให้รายละเอียดของเหตุการณ์การทารุณกรรม ที่เกิดขึ้น / การบันทึกตามข้อกล่าวหา  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการประสานงานช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วในลำดับต่อไป
  4. กรุณาส่งเอกสารฉบับนี้ทางอีเมลล์ให้ PF ของท่าน และ คุณสิริพรรณ คงสุริยะนาวิน (เจ้าหน้าที่ปกป้องเด็ก) email address: SKongsuriyanawin@compassion.com
  5. ในกรณีที่ส่งเอกสารนี้ทางไปรษณีย์ หากท่านมีข้อมูลมากเกินกว่าเนื้อที่ของกระดาษ ท่านสามารถใช้กระดาษแผ่นใหม่ในการบันทึกได้
  6. รายงานฉบับนี้ถือเป็นเอกสารชั้นความลับ ดังนั้น จะต้องดูแล เก็บรักษาไว้ในที่มิดชิด และปลอดภัย

>>ดาว์นโหลดแบบฟอร์มการแจ้งเหตุการทารุณกรรมเด็ก<<

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ