หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 แบบสำรวจการรับรู้สถานการณ์และการแจ้งข่าวของเยาวชนจากเหตุการณ์การถูกทารุณกรรม

แบบสำรวจการรับรู้สถานการณ์และการแจ้งข่าวของเยาวชนจากเหตุการณ์การถูกทารุณกรรม

คำชี้แจง

การเก็บข้อมูลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้าใจเรื่องการปกป้องตัวเองจากการถูกทารุณกรรมของวัยรุ่น  แล้วนำข้อมูลมาหาแนวทางในการพัฒนาวัยรุ่นในด้านนี้ต่อไป

ผู้กรอกแบบสำรวจ

ขอให้เยาวชนที่มีอายุ 14 – 22 ปีเป็นผู้ทำ และไม่จำเป็นจะต้องเป็นเด็กที่ลงทะเบียนกับโครงการเท่านั้น   เยาวชนทุกคนที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์นี้สามารถทำได้

คลิกที่ลิงค์นี้เพื่อทำแบบสำรวจ  เริ่มทำแบบสำรวจ
หรือดาว์นโหลดเอกสาร ได้ที่ลิงค์นี้ แบบสำรวจการรับรู้สถานการณ์และการแจ้งข่าวของเยาวชนจากเหตุการณ์การถูกทารุณกรรม

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ