แบบอย่างที่ดี

เยาวชน คริสตจักรสันติคีรีต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวงจ.เชียงราย ได้ร่วมกิจกรรมค่ายคนพิเศษ  จัดโดย พี่ๆที่กำลังเรียนในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นนักศึกษาในโครงการพัฒนาผู้นำ หลังจากจบค่ายทั้งเยาวชนและอนุชนในคริสตจักรสันติคีรีได้รับพระพรมากมาย ได้รับแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตที่จะติดตามพระคริสต์  เป็นผู้นำที่กล้าแสดงออกและได้ถวายตัวเพื่อมีชีวิตที่ติดสนิทองค์พระผู้เจ้ามากยิ่งขึ้น และเช่นเดียวกัน นักศึกษาในโครงการพัฒนาผู้นำเองก็ได้รับการหนุนใจผ่านการรับใช้ครั้งนี้และมีภาระใจที่จะรับใช้พระเจ้ามากยิ่งขึ้น

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ