9 หน้าแรก 5 เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร 5 แผนการอบรมของCompassion สำหรับคริสตจักร ประจำปี 2559-2560

แผนการอบรมของCompassion สำหรับคริสตจักร ประจำปี 2559-2560

เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร

ตารางการอบรมนี้สำหรับคริสตจักรคู่สัญญา ส่วนคริสตจักรอื่นๆ ที่สนใจอยากเข้าร่วมการอบรม สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  คุณธีรวัฒน์  แก้วแดง 081-5956122

แผนการอบรม-Compassion Thailand Training Plan2016-2017

หนังสือแนะนำ

เอกสารแนะนำการทำงาน
คอมแพสชั่น ประเทศไทย

คลังความรู้

แหล่งความรู้ เพื่องานพัฒนาเด็กแบบองค์รวม

สำหรับเจ้าหน้าที่

ระบบการอบรมเจ้าหน้าที่ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

พระคำแสนสนุก

สื่อการสอน บทเรียน และกิจกรรม รวีวารศึกษาสำหรับเด็กไทย

บทความ เรื่องราวล่าสุด

เพื่อนบ้าน

เพื่อนบ้าน

ช่วยเหลือครอบครัวเด็กได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19