9 หน้าแรก 5 เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร 5 แผนการอบรมของCompassion สำหรับคริสตจักร ประจำปี 2559-2560

แผนการอบรมของCompassion สำหรับคริสตจักร ประจำปี 2559-2560

ตารางการอบรมนี้สำหรับคริสตจักรคู่สัญญา ส่วนคริสตจักรอื่นๆ ที่สนใจอยากเข้าร่วมการอบรม สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  คุณธีรวัฒน์  แก้วแดง 081-5956122

แผนการอบรม-Compassion Thailand Training Plan2016-2017

ข่าว-บทความ ล่าสุด
เพื่อนบ้าน

เพื่อนบ้าน

ช่วยเหลือครอบครัวเด็กได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19

แนะนำมูลนิธิฯ