โครงการสร้างฝัน

เรื่องและภาพโดย สุภาพร เผ่าดี

หลังจากที่ในปีที่ผ่านมาโครงการคริสเตียนสร้างฝันได้จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสอนทักษะโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและสำหรับเด็กค้นคว้าข้อมูลเพื่อทำการบ้านและรายงานที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน

ในปีนี้โครงการได้ต่อยอดขยายผล จัดทำโครงการ “สร้างฝัน IT” สำหรับสอน Hard Ware และการซ่อมบำรุง ซึ่งวิทยากรคือพี่อนุชนในคริสตจักรที่เรียนคอมพิวเตอร์อาสามาสอนให้กับน้อง ๆ เยาวชนในโครงการที่สนใจ เพื่อพวกเขาจะสามารถนำองค์ความรู้ไปบริการชุมชน และต่อยอดเป็นอาชีพเสริมได้ในอนาคต

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ