หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 ผลงานการถ่ายภาพของน้องๆ

ผลงานการถ่ายภาพของน้องๆ

ผลงานของน้องๆที่เข้าอบรมการถ่ายภาพกับอาจารย์ไม้หลักและอาจารย์พี่บอล

สืบเนื่องจากการอบรมติวเข้มการถ่ายภาพ  การผลิตหนังสั้น และการแต่งเพลง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเยาวชนต่อต้านคอร์รัปชั่น  “คอร์รัปชั่นที่ฉันรับรู้”  ร่วมกับ ปปช.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27-31 มีนาคม 2017  ณ อินทนนท์ ริเวอร์ไซต์ รีสอร์ท ที่มีเยาวชนจาก 22 คริสตจักร คลัสเตอร์ฮอด อมก๋อย แม่สะเรียง บ่อแก้ว ที่สนใจด้านการถ่ายภาพ การผลิตหนังสั้น และการแต่งเพลง เข้าร่วมการอบรม โดยมี

อาจารย์ไม้หลัก ศิวกฤษฎิ์ ศราวิช และอาจารย์บอล จตุพร ณ จันตา มาสอนเรื่องการถ่ายภาพ

อาจารย์เอ วีระ วัฒนจันทรกุล  สอนเรื่องการแต่งเพลง

อาจารย์บอย วัชรชัย ไชยวุฒิ สอนเรื่องการผลิตหนังสั้น

ในช่วงworkshop ของการอบรมถ่ายภาพ อาจารย์พี่บอลตั้งโจทย์ให้น้องๆไปถ่ายภาพตามหัวข้อที่กำหนดและนำมาประกวดกัน  พอได้เห็นผลงานน้องๆเท่านั้น …น่าทึ่งจริงๆ ! ทำได้ดีมาก  จนวิทยากรทั้งสองชื่นชมในความสามารถของน้องๆ อย่างมากและนี่คือผลงานการถ่ายภาพของน้องๆ (บางส่วน)

ภาพชนะเลิศ หัวข้อ “ความชั่ว

โดย นายทวีศิลป์ การเวกผดุง TH 969

ภาพที่ชนะในหัวข้อ “ความพยายาม”

ชนะอันดับ 3 “ความพยายาม”

TH306 เสาวลักษณ์ คลังพระพร

ชนะอันดับ 2 “ความพยายาม”

TH911 ธนากร ปีโล่ง

ชนะอันดับ 1 “ความพยายาม”

TH964 อาชวะ สุดี

 

และผลงานฝึกหัดของน้องๆ 

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ