หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 14-16 ก.ค. 2015 อบรมแบบฟอร์มใหม่Release1(TCPT) โซนพิษณุโลก

14-16 ก.ค. 2015 อบรมแบบฟอร์มใหม่Release1(TCPT) โซนพิษณุโลก

compassion connectปัจจุบันคอมแพสชั่นได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลมาเป็นระบบ Compassion Connect ซึ่งจะนำไปสู่ความสะดวก รวดเร็ว และง่ายในการจัดเก็บข้อมูล การเรียกดูข้อมูล และการประมวลผล โดยในระยะแรกเริ่มนี้ ทางคริสตจักรคู่สัญญาจะได้รับการอบรมการใช้แบบฟอร์มใหม่Release1 เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการใช้แบบฟอร์มเก็บข้อมูลและวิธีการบันทึกข้อมูลลงในระบบCompassion Connect ซึ่งแผนกฝึกอบรมจะทยอยจัดอบรมให้กับคริสตจักรคู่สัญญาทุกแห่ง สิ้นสุดภายในเดือนกันยายนนี้

training-TCPT-โซนพิษณุโลก-02

วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2015 – โซนพิษณุโลก

training-TCPT-โซนพิษณุโลก-05

วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2015 – โซนพิษณุโลก

training-TCPT-โซนพิษณุโลก-03

วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2015 – โซนพิษณุโลก

training-TCPT-โซนพิษณุโลก-04

วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2015 – โซนพิษณุโลก

training-TCPT-โซนพิษณุโลก-01

วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2015 – อธิษฐานร่วมกัน

training-TCPT-โซนพิษณุโลก-00

วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2015 – รูปหมู่ผู้ร่วมอบรม

 

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ