14-16 ก.ค. 2015 อบรมแบบฟอร์มใหม่Release1(TCPT) โซนพิษณุโลก

compassion connectปัจจุบันคอมแพสชั่นได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลมาเป็นระบบ Compassion Connect ซึ่งจะนำไปสู่ความสะดวก รวดเร็ว และง่ายในการจัดเก็บข้อมูล การเรียกดูข้อมูล และการประมวลผล โดยในระยะแรกเริ่มนี้ ทางคริสตจักรคู่สัญญาจะได้รับการอบรมการใช้แบบฟอร์มใหม่Release1 เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการใช้แบบฟอร์มเก็บข้อมูลและวิธีการบันทึกข้อมูลลงในระบบCompassion Connect ซึ่งแผนกฝึกอบรมจะทยอยจัดอบรมให้กับคริสตจักรคู่สัญญาทุกแห่ง สิ้นสุดภายในเดือนกันยายนนี้

training-TCPT-โซนพิษณุโลก-02
วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2015 – โซนพิษณุโลก
training-TCPT-โซนพิษณุโลก-05
วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2015 – โซนพิษณุโลก
training-TCPT-โซนพิษณุโลก-03
วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2015 – โซนพิษณุโลก
training-TCPT-โซนพิษณุโลก-04
วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2015 – โซนพิษณุโลก
training-TCPT-โซนพิษณุโลก-01
วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2015 – อธิษฐานร่วมกัน
training-TCPT-โซนพิษณุโลก-00
วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2015 – รูปหมู่ผู้ร่วมอบรม

 

Comments