หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 21-23 ก.ค. 2015 อบรมแบบฟอร์มใหม่Release1(TCPT) โซนเชียงดาว, ฝาง

21-23 ก.ค. 2015 อบรมแบบฟอร์มใหม่Release1(TCPT) โซนเชียงดาว, ฝาง

compassion connectปัจจุบันคอมแพสชั่นได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลมาเป็นระบบ Compassion Connect ซึ่งจะนำไปสู่ความสะดวก รวดเร็ว และง่ายในการจัดเก็บข้อมูล การเรียกดูข้อมูล และการประมวลผล โดยในระยะแรกเริ่มนี้ ทางคริสตจักรคู่สัญญาจะได้รับการอบรมการใช้แบบฟอร์มใหม่Release1 เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการใช้แบบฟอร์มเก็บข้อมูลและวิธีการบันทึกข้อมูลลงในระบบCompassion Connect ซึ่งแผนกฝึกอบรมจะทยอยจัดอบรมให้กับคริสตจักรคู่สัญญาทุกแห่ง สิ้นสุดภายในเดือนกันยายนนี้

training-TCPT-โซนเชียงดาว-09 training-TCPT-โซนเชียงดาว-03 training-TCPT-โซนเชียงดาว-04 training-TCPT-โซนเชียงดาว-05 training-TCPT-โซนเชียงดาว-07

พี่น้องโซนเชียงดาว, ฝาง ถ่ายรูปหมู่ร่วมกันหลังจบการอบรม

พี่น้องโซนเชียงดาว, ฝาง ถ่ายรูปหมู่ร่วมกันหลังจบการอบรม

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ