หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 21-23 ก.ค. 2015 อบรมแบบฟอร์มใหม่Release1(TCPT) โซนแม่สะเรียง

21-23 ก.ค. 2015 อบรมแบบฟอร์มใหม่Release1(TCPT) โซนแม่สะเรียง

compassion connectปัจจุบันคอมแพสชั่นได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลมาเป็นระบบ Compassion Connect ซึ่งจะนำไปสู่ความสะดวก รวดเร็ว และง่ายในการจัดเก็บข้อมูล การเรียกดูข้อมูล และการประมวลผล โดยในระยะแรกเริ่มนี้ ทางคริสตจักรคู่สัญญาจะได้รับการอบรมการใช้แบบฟอร์มใหม่Release1 เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการใช้แบบฟอร์มเก็บข้อมูลและวิธีการบันทึกข้อมูลลงในระบบCompassion Connect ซึ่งแผนกฝึกอบรมจะทยอยจัดอบรมให้กับคริสตจักรคู่สัญญาทุกแห่ง สิ้นสุดภายในเดือนกันยายนนี้


training-TCPT-โซนแม่สะเรียง-01 training-TCPT-โซนแม่สะเรียง-03 training-TCPT-โซนแม่สะเรียง-04 training-TCPT-โซนแม่สะเรียง-05 training-TCPT-โซนแม่สะเรียง-06 training-TCPT-โซนแม่สะเรียง-07

พี่น้องโซนแม่สะเรียง ถ่ายรูปหมู่ร่วมกันหลังจบการอบรม

พี่น้องโซนแม่สะเรียง ถ่ายรูปหมู่ร่วมกันหลังจบการอบรม

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ