หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 9-11 ก.ย. 2015 อบรมแบบฟอร์มใหม่Release1(TCPT) โซนฮอด

9-11 ก.ย. 2015 อบรมแบบฟอร์มใหม่Release1(TCPT) โซนฮอด

compassion connectปัจจุบันคอมแพสชั่นได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลมาเป็นระบบ Compassion Connect ซึ่งจะนำไปสู่ความสะดวก รวดเร็ว และง่ายในการจัดเก็บข้อมูล การเรียกดูข้อมูล และการประมวลผล โดยในระยะแรกเริ่มนี้ ทางคริสตจักรคู่สัญญาจะได้รับการอบรมการใช้แบบฟอร์มใหม่Release1 เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการใช้แบบฟอร์มเก็บข้อมูลและวิธีการบันทึกข้อมูลลงในระบบCompassion Connect ซึ่งแผนกฝึกอบรมจะทยอยจัดอบรมให้กับคริสตจักรคู่สัญญาทุกแห่ง สิ้นสุดภายในเดือนกันยายนนี้

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ