มูลนิธิดรุณาทร

มารู้จักตนเองกันเถอะ !

มารู้จักตนเองกันเถอะ !

น.ส.ภิญญา  ประเสริฐสม (น้องเก๋) LDP รุ่นที่ 9   รายงาน เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา CYL ก็มีกิจกรรมดีๆ เกี่ยวกับบุคลิกภาพให้น้องๆ CYL ในโซน กทม. ชลบุรี ปราจีน และกาญจนบุรี ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างสัมพันธภาพ และรู้จักตนเองมากขึ้น โดยมีอาจารย์และนักศึกษาจาก Torch Trinity Christian Counseling Center ประเทศเกาหลี แม้เป็นเวลาเพียงสั้นแต่ก็เต็มไปด้วยความรู้และความสนุกสนาน…