กิจกรรมปกป้องเด็กคลัสเตอร์ฝาง

18/07/2017 Panumas 0

แผนกปกป้องเด็กได้รับเชิญจากโครงการคลัสเตอร์ฝาง (TH0273, TH0332, 1 สาขาของ TH0332, TH0364, TH0374, TH0991) เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง “ปกป้องเด็ก” แก่เด็กๆของโครงการตั้งแต่อายุ 9-18 ปี จำนวนเด็ก 336 คน, เจ้าหน้าที่โครงการ 41 คน

ค่าย CYL “ติดสนิทและเกิดผล”

04/07/2017 Panumas 0

วันที่ 3-7 มิถุนายน 2017 ณ ศูนย์ชีวิตนิมิตใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ค่าย CYL ในปีนี้มีชื่อว่า “ติดสนิทและเกิดผล” มีน้อง ๆ ที่เข้าร่วมค่ายทั้งหมด 65 คนและทีมพี่เลี้ยง 20 คน กิจกรรมตลอด 5 วันในค่ายทำให้น้อง ๆ ได้รับประสบการณ์ใหม่จากการทบทวน ใคร่ครวญและเรียนรู้พระคำของพระเจ้าจากพระธรรมยอห์นบทที่ 15

LDP the legend พิธีสำเร็จหลักสูตรนักศึกษาโครงการพัฒนาผู้นำ รุ่นสุดท้าย

13/06/2017 Panumas 0

นับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการเมื่อปี ค.ศ. 2001 จนถึงปี ค.ศ. 2017 คอมแพสชั่นมีผู้สำเร็จหลักสูตรโครงการพัฒนาผู้นำทั้งหมด 13 รุ่น 155 คน นับเป็นเวลา 17 ปีที่โครงการพัฒนาผู้นำได้พัฒนาเยาวชนให้มีคุณลักษณะผู้นำแบบผู้รับใช้ มีชีวิตเกิดผลตามการทรงเรียกตามสาขาวิชาที่ได้เรียนมา ผู้สำเร็จหลักสูตรที่ประกอบอาชีพไปแล้ว

ค่ายจอมยุทธ์

30/05/2017 Panumas 0

ค่ายจอมยุทธ์ เป็นค่ายรวมอนุชนคริสตจักรภาค 7 โซนล่างซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 -15 เมษายน 2017 ที่ผ่านมา มีอนุชนจากหลายคริสตจักรมาร่วมค่ายนี้ 214 คน กิจกรรมในค่ายทำให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสในการสร้างสัมพันธ์กับอนุชนต่างคริสตจักร ได้แสดงความสามารถที่ตนเองมี ฝึกฝนความกล้าแสดงออก การวางตัวให้เหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ

TH-306 สร้างบ้านดินสำหรับห้องเรียนเด็กๆ รวี

16/05/2017 Panumas 0

เนื่องจากเราไปเปิดโครงการสาขาที่ หมู่บ้านวาโซทะ แต่ก่อนเราได้สร้างอาคารด้วยไม้ไผ่ มุงหลังคาด้วยใบตองตึง สุดท้ายอาคารนั้นก็เสียและพังลง ดังนั้นเราก็ได้พิจารณาคิดกันว่าที่หมู่บ้านมีทรัพยากรอะไรที่จะนำมาสร้าง และหลังจากเราได้ไปดูงานในการสร้างบ้านดิน เราก็ได้ใช้ดินที่นี่ในการสร้างอาคาร และเรายังได้รับการบริจาคจากหน่วยงานต่างๆ และทั้งเด็กๆ และคนในชุมชนก็เข้ามามีส่วนร่วมช่วยกันคนละไม้ละมือ ในการสร้างบ้านดิน จนตอนนี้เราสามารถใช้ประโยชน์ได้แล้ว

ค่ายสานสายใยพิทักษ์ป่า

02/05/2017 Panumas 0

เยาวชน คริสตจักรเยาวราษฎร บ้านห้วยขม ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ยาว จัดทำโครงการ ส่งเสริมเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมค่ายสานสายใยพิทักษ์ป่า ณ ลานผาแป้น เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ยาว เมื่อวันที่ 13-15 เมษายน ที่ผ่านมา กิจกรรมในค่ายมีกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องป่า 7 ชั้น สัตว์โลกน่ารู้ การป้องกันตนจากภัยพิบัติ การทำที่พักอาศัยให้ปลา ปล่อยปลา รวมถึงการนมัสการขอบคุณพระเจ้าและอธิษฐานเผื่อหมู่บ้าน

อบรมอาชีพแม่สะเรียง

02/05/2017 Panumas 0

เครือข่ายพัฒนาเด็กคลัสเตอร์สบเมยและกลุ่มคลัสเตอร์แม่สะเรียง แม่ลาน้อย ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง จัดโครงการอบรมพัฒนาอาชีพ ระยะสั้น 75 ชั่วโมง ให้กับเยาวชน 125 คน ใน 8 สาขาวิชา ได้แก่ การตัดเย็บ ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ การทำอาหาร เสริมสวย ช่างซ่อมโทรศัพท์ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาบัญชี และภาษาอังกฤษ วันที่ 24 เมษายน- 4 พฤษภาคม 2560

ผลงานการถ่ายภาพของน้องๆ

25/04/2017 Panumas 0

ผลงานของน้องๆ เยาวชนที่เข้าอบรมการถ่ายภาพ โดย อาจารย์ไม้หลักและอาจารย์พี่บอล… ในช่วงworkshop อาจารย์พี่บอลตั้งโจทย์ให้น้องๆไปถ่ายภาพตามหัวข้อที่กำหนดและนำมาประกวดกัน พอได้เห็นผลงานน้องๆเท่านั้น …น่าทึ่งจริงๆ !

อบรมเตรียม Home Based Program ที่แม่สอด

25/04/2017 Panumas 0

อบรมเตรียม Home Based Program โซนอุ้มผาง พบพระ แม่ระมาด เมื่อวันที่ 28-30 มีนาคม 2017 ที่แม่สอด นอกจากจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจการเตรียมทำ Home based กับอาจารย์แวนด้า กรรณิการ์ สร้อยสิงห์ CSP Specialist แล้ว

“แบ่งปันพระพร” จากคริสตจักรซีทรีแคมเดนและวอลลอนดิลลี่ ประเทศออสเตรเลีย

11/04/2017 Panumas 0

แผนกทัวร์มีเรื่องที่อยากจะแบ่งปันจากทริปที่ผ่านมาในช่วงต้นเดือนมกราคม คิดว่าน่าจะเป็นพระพรและหนุนใจให้กับพี่น้อง ทีมผู้อุปการะจากประเทศออสเตรเลีย จำนวน 12 คน จากคริสตจักรซีทรีแคมเดนและวอลลอนดิลลี่ มาประเทศไทยเป็นครั้งที่ 3 คริสตจักรซีทรีแคมเดนได้มีโอกาสไปเยี่ยมคริสตจักรสันติสุขและคริสตจักรแม่แวแต่ทางทีมจะเน้นที่การสร้างสายสัมพันธ์กับคริสตจักรส้มป่อย (TH-338)