พันธกิจกีฬาคริสตจักรสบอมแฮด

01/02/2017 Khwan 0

       คริสตจักรสบอมแฮดเห็นความสำคัญในการส่งเสริมเยาวชนให้พัฒนาความสามารถตามความถนัดของตนเอง จึงส่งนักฟุตบอล 7 คนเข้าคัดเลือกเพื่อร่วมทีมสโมสรช้างเผือกเชียงใหม่เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ณ สนามกีฬา 700 ปีซึ่งมีเยาวชนนักฟุตบอลจากที่ต่าง ๆ ประมาณ 600 คนเข้าคัดเลือก ผลปรากฏว่า เยาวชนจากคริสตจักรสบอมแฮด 2 คนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมทีมสโมสรช้างเผือก คือ สมเดช ศุจิพัฒน์ ติดทีมรุ่นอายุ 18 ปี และอำพล รำไพวนาลี ติดทีมรุ่นอายุ 15 ปี  ขอแสดงความยินดีกับทั้งสองคนด้วยนะคะ

ค่ายพลังอนุชน คริสตจักรบ้านแม่หอย

18/01/2017 Panumas 0

คริสตจักรบ้านแม่หอย อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 28-30 ต.ค. 2559 มีเยาวชนเข้าร่วมค่าย 78 คน

ในค่ายนี้ น้อง ๆ ได้เรียนรู้ว่าแต่ละคนมีของประทานที่แตกต่างกัน และน้อง ๆ ได้มีโอกาสทำสาธารณประโยชน์ในชุมชนร่วมกัน หลังจากที่เด็กกลับจากค่าย สังเกตเห็นว่า น้อง ๆ ยอมรับซึ่งกันและกันมากขึ้น แต่ละคนนำของประทานของตนมาใช้เพื่อการนมัสการ สามารถทำงานร่วมกันด้วยความสามัคคี และมีใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น

พิธีจบนักศึกษา LDP รุ่นที่ 11 2016

10/01/2017 Panumas 0

ชมภาพพิธีสำเร็จหลักสูตรโครงการพัฒนาผู้นำ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2016 ห้องประชุมดร.บุญทอง ภู่เจริญ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ มีนักศึกษาผู้สำเร็จหลักสูตรฯ 21 ท่าน

คริสตจักรบ้านส้มป่อย

10/01/2017 Panumas 0

อะไรทำให้คริสตจักรเล็กๆ ในชุมชนเล็กๆ สามารถขยายขีดความสามารถของคริสตจักรเองในด้านการจัดเตรียมอาคารสถานที่เพื่อรองรับพันธกิจของคริสตจักรในอนาคต และคริสตจักรทำสำเร็จได้อย่างไร?

มิชชั่นทริป กับชนเผ่ามอแกน สู่เกาะช้าง จังหวัดระนอง

05/01/2017 Panumas 0

เรื่องราวต่อไปนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เป็นสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนลองอธิษฐานและแสวงหาโอกาสที่จะออกไปสู่การเดินทางนั้น ที่เรามักเรียกว่า “มิชชั่นทริป” สักครั้งในชีวิต

ทีมของเรามีด้วยกันทั้งหมด 10 คนด้วยกัน เป็นนักศึกษาโครงการพัฒนาผู้ หรือ LDPและเจ้าหน้าที่LDPอีก1คน โดยสถานที่ที่เราจะมุ่งหน้าไปคือ เกาะช้าง จ.ระนอง กับการเรียนรู้การทำพันธกิจกับชนเผ่ามอแกน

นิมิตของผู้นำ..ส่งผลต่อการสร้างผู้นำรุ่นใหม่

05/01/2017 Panumas 0

“เหมย” เด็กหญิงตัวเล็ก ๆ จากอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีษะเกษ ผู้ที่ตอนนี้กำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และจะได้เป็นครูในระดับชั้นประถมศึกษาตามที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่ตอนเรียนชั้นมัธยมศึกษา เหมยเป็นหนึ่งในไม่กี่คนในชุมชนบ้านเกิดของเธอที่ได้เรียนหนังสือในระดับมหาวิทยาลัย เธอบอกว่า “เพื่อน ๆ ของหนูส่วนใหญ่ตอนนี้ต่างแต่งงาน มีลูก หรือหลายคนก็หยุดเรียนไปกลางคัน ถ้าหนูไม่ได้มารู้จักกับพระเจ้าผ่านทางคริสตจักรขุนหาญที่มีโครงการพัฒนาเด็กแบบองค์รวม ชีวิตของหนูคงไม่ต่างไปจากเพื่อน ๆ ”

พระเจ้าทรงเรียกหนู

18/11/2015 Panumas 0

ดิฉันนางสาวประภาพร  วงษ์ประเสริฐ (มุก) เด็กในโครงการพัฒนาเด็กร่มพระคุณ ตอนนี้กำลังศึกษาพระคัมภีร์ ที่ สถานอบรม คริสเตียนหนองแม่ละ หลักสูตร 1 ปีค่ะ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการทรงนำให้หนูมาอยู่ ณ จุดๆนี้

ชมรมเลี้ยงไก่

04/11/2015 Panumas 0

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนคริสตจักรพระกิตติคุณบ้านบิง อ.ปราค์กู่ จังหวัดสุรินทร์ มีแนวคิดในการให้เด็กและเยาวชนในโครงการได้เรียนรู้การเกษตรหลากหลายวิธี เพื่อเด็กและเยาวชนจะสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

คำพยานของ ดิหม่อกรู

27/10/2015 Panumas 0

ดิหม่อกรู เกิดในฝั่งพม่าและอพยพเข้ามาที่ประเทศไทยตั้งแต่เด็ก เข้าร่วมโครงการพัฒนาเด็กฯ คริสตจักรแม่จัน ตั้งแต่อายุ 7 ปี ปัจจุบัน…

เรียนรู้การเกษตรแบบพอเพียง

24/09/2015 Panumas 0

นักศึกษาในโครงการพัฒนาผู้นำ 7 คน เข้ารับการอบรมที่ UHDP เมื่อ 6-10 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เพื่อเรียนรู้เรื่องการเกษตรแบบพอเพียง  การเก็บเมล็ดพันธุ์ การเลี้ยงหมู การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และเยี่ยมชุมชนที่ทำเกษตรหลังบ้าน