อบรมการช่วยเหลือเด็กถูกทารุณกรรมที่ อ.เชียงดาว

เล่าเรื่องโดย พี่อ้อ

ภาพโดย ยิม

แผนกปกป้องเด็กได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ขั้นตอนการช่วยเหลือคุ้มครองเด็กที่ถูกทารุณกรรม และ ภัยออนไลน์” ให้กับผู้ปฏิบัติงานปกป้องเด็กจากพื้นที่โซนเชียงดาว ฝาง แม่อาย  ณ ริมดอยรีสอร์ท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่  เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2017  โดยงานนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมจาก 11 โครงการ จำนวนทั้งสิ้น 30 คน

ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงอวยพระพรให้การอบรมผ่านพ้นไปด้วยดี  ผู้เข้าอบรมทุกท่านได้อยู่ในบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดี   มีเสียงสะท้อนว่าการอบรมครั้งนี้สนุกและได้รับประโยชน์จากการอบรมครั้งนี้มาก  เพราะเป็นความรู้ใหม่ๆ, สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง  นอกจากนี้อยากให้ขยายเวลาอบรมและจัดทบทวนเรื่องการปกป้องเด็กให้กับโครงการปีละ 1-2 ครั้ง  และต้องการอบรมต่อยอดเรื่องความรู้ด้านกฏหมายและการป้องกันการถูกแฮ๊กข้อมูลในอินเตอร์เน็ตในระดับที่สูงขึ้นอีก  มีเสียงเรียกร้องขนาดนี้….แผนกปกป้องเด็กหวังว่าจะมีโอกาสรับใช้พี่น้องทุกท่านอีกในครั้งต่อๆไปนะคะ

Comments