พื้นที่ขยายพันธกิจและแบบฟอร์มขอเปิดโครงการ

สำหรับคริสตจักรที่สนใจ ต้องการเปิดโครงการกับคอมแพสชั่น
ดาวน์โหลดแบบเสนอขอเปิดโครงการ คลิก   แบบขอเปิดโครงการ

ติดต่อสอบถามที่อีเมล cithpr@gmail.com

พื้นที่ขยายพันธกิจ_map

Comments