โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย

child-csp-01Child Survival Program หรือ CSP

เป็นโครงการพัฒนาเด็กตั้งแต่เด็กยังอยู่ในครรภ์มารดา ไปจนกระทั่งเด็กมีอายุไม่เกิน 4 ปี  เพื่อตอบสนองต่อความจำเป็นของเด็กเล็กก่อนที่พวกเขา จะเข้าสู่โครงการพัฒนาเด็กผ่านการอุปการะ (Child Development through Sponsorship Program หรือ CDSP)  เพื่อวางรากฐานชีวิตและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพในอนาคต   ซึ่งเป็นไปตามผลการศึกษาของผู้เชี่ยวชาญที่พบว่า การที่จะพัฒนาเด็กให้มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จนั้น จะต้องเริ่มต้นตั้งแต่เด็กยังเล็ก ๆ ซึ่งเป็นช่วงวัยที่สำคัญที่สุด