สมัครงาน

group_photo

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ ดังต่อไปนี้ :

1.ผู้ประสานงานคริสตจักรคู่สัญญา (Partnership  Facilitator) จำนวน 6 อัตรา ประจำ 6 พื้นที่ดังนี้

     • อุดรธานี (ข่อนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ โคราช ร้อยเอ็ด)
     • พะเยา (พะเยา แพร่ น่าน)
     • เชียงราย (แม่จัน อ.เมือง เวียงแก่น เวียงชัย แม่ลาว พาน)
     • พิษณุโลก (เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย)
     • อ.อมก๋อย จ. เชียงใหม่ (อมก๋อย ฮอด)
     • อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (เชียงดาว เวียงแหง พร้าว)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

   **สนใจร่วมงานกับเรา กรุณาส่งเอกสารการสมัคร พร้อมทั้งคำพยาน และหนังสือรับรองจำนวน 3 ฉบับ (จากศิษยาภิบาล ผู้อาวุโสในคริสตจักรหรือที่ท่านรู้จัก และ/หรืออดีตหัวหน้างาน) มาตามที่อยู่ด้านล่างหรือทางอีเมล์

มูลนิธิดรุณาทร 57/7 ซอย 3 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053-266-426-9 โทรสาร 053-240442 ต่อ 126 หรือ 084-1725717 Email: apply4job@compassion.com Facebook Fan Page: HR Compassion Thailand