สมัครงาน

มูลนิธิดรุณาทรเป็นองค์กรคริสเตียนที่พันธกิจเพื่อเด็กยากจนในรูปแบบของการพัฒนาแบบองค์รวมผ่านทางคริสตจักร และเรากำลังมองหาบุคลากรที่

  • เป็นคริสเตียนที่มีชีวิตติดสนิทกับพระเจ้า  มีความประพฤติที่เป็นแบบอย่าง เป็นผู้อารักขาที่ดี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (หากจบในสาขาที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีนิมิตและภาระใจในการทำพันธกิจเด็ก

เพื่อมาร่วมงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้ :

                                                                       * คลิ๊กที่ตำแหน่งงานเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สนใจร่วมงานกับเรา กรุณาส่งเอกสารการสมัคร พร้อมทั้งคำพยาน และหนังสือรับรองจำนวน 3 ฉบับ
(จากศิษยาภิบาล ผู้อาวุโสในคริสตจักรหรือที่ท่านรู้จัก และ/หรืออดีตหัวหน้างาน)
มาตามที่อยู่ด้านล่างหรือทางอีเมล์

มูลนิธิดรุณาทร 57/7 ซอย 3 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 053-266-426-9 โทรสาร 053-240442 ต่อ 126 หรือ 084-1725717
Email: apply4job@compassion.com
Facebook Fan Page: HR Compassion Thailand

หรือ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร