สมัครงาน

คอมแพสชั่นประเทศไทยหรือมูลนิธิดรุณาทรเป็นองค์กรคริสเตียนที่ทำงานกับเด็กที่ขัดสนในรูปแบบของการพัฒนาแบบองค์รวมผ่านทางคริสตจักร และเรากำลังมองหาบุคลากรที่เป็นคริสเตียน (สัญชาติไทย) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (หากจบในสาขาที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

staff-activity-000

Download ใบสมัคร

 

เป็นองค์กรคริสเตียนที่ทำงานกับเด็กที่ขัดสนในรูปแบบของการพัฒนาแบบองค์รวมผ่านทางคริสตจักร และเรากำลังมองหาบุคลากรที่

 • เป็นคริสเตียน (สัญชาติไทย)

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (หากจบในสาขาที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

 • มีนิมิตและภาระใจในการทำพันธกิจเด็ก

1.Manager of Audit (ประกาศเมื่อ : 21 มิถุนายน 2017)

https://careers-compassion.icims.com/jobs/10628/asia-region—manager-of-audit-%28regional%29/job

2.Manager of Creative Content (ประกาศเมื่อ : 21 มิถุนายน 2017)

https://careers-compassion.icims.com/jobs/10628/asia-region—manager-of-audit-%28regional%29/job

3.Manager of IT Support (ประกาศเมื่อ : 21 มิถุนายน 2017)

https://careers-compassion.icims.com/jobs/10631/asia-region—manager-of-it-support/job?mode=view

4.Senior Manager of Finance (ประกาศเมื่อ : 21 มิถุนายน 2017)

https://careers-compassion.icims.com/jobs/10643/asia-region—senior-manager-of-finance/job

5.เจ้าหน้าที่แผนกบริการผู้อุปการะ  1 อัตรา (ประกาศเมื่อ : 5 มิถุนายน 2017)

ภาพรวมของงานที่รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่แผนกบริการผู้อุปการะ เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านเอกสาร (ซึ่งจะดูแลด้านงานจดหมายเป็นหลัก) และกระบวนการทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารระหว่างผู้อุปการะและเด็ก ให้ถูกต้องและส่งตรงตามเวลาที่กำหนด
คุณสมบัติ

 1. มีชีวิตติดสนิทกับพระเจ้า มีความประพฤติที่เป็นแบบอย่างและสม่ำเสมอ เป็นผู้อารักขาที่ดีตามค่านิยมหลักของคริสเตียน
 2. จบการศึกษาระดับปริญาตรี สาขาใดก็ได้
 3. มีความแม่นยำ ละเอียดรอบคอบ และชอบงานเอกสาร
 4. มีทักษะในการใช้ โปรแกรม Microsoft Office
 5. มีทักษะการทำงานเป็นทีม
 6. มีทักษะอ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง – ดี

6.ผู้ประสานงานพัฒนาคู่สัญญาประจำพื้นที่ (Field-Based Partnership Facilitator) 1 อัตรา (ประกาศเมื่อ : 21 มีนาคม 2017)

โดยจะต้องอยู่ประจำพื้นที่ดังต่อไปนี้

ตำบลเทอดไทย ตำบลแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย  และ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะงาน

เป็นตัวแทนของคอมแพสชั่นในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้นำ คจ. คู่สัญญา ทำงานร่วมกัน คจ. คู่สัญญาเพื่อให้สำเร็จตามผลที่คาดหวังไว้ ใช้กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างศักยภาพของ คจ. ในการทำพันธกิจเด็กแบบองค์รวม

คุณสมบัติ

 1. ปริญญาตรี โดยเฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาสังคม จิตวิทยาสังคม พันธกิจคริสเตียน
 2. มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับพันธกิจคริสเตียนหรืองานพัฒนาชุมชน 1-2 ปี
 3. มีทักษะการใช้วิทยากรกระบวนการ (Facilitation skill) การจัดกระบวนวางยุทธศาสตร์แบบมีส่วนร่วม
 4. มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานได้แม้ไม่มีผู้บังคับบัญชา
 5. สามารถเดินทางได้ สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้
 6. พำนักอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่กำหนดไว้ข้างต้น
 7. หากสื่อสารภาษาลาหู่ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 


สวัสดิการของมูลนิธิดรุณาทร (Compassion)

 • ประกันสุขภาพสำหรับเจ้าหน้าที่ครอบคลุม สามี /ภรรยา และลูกๆ (80 % ของค่าใช้จ่ายจริง)
 • สวัสดิการด้านฟันสำหรับเจ้าหน้าที่ครอบคลุม สามี/ภรรยา และลูกๆ (50% – 100% ของค่าใช้จ่ายจริง)
 • ประกันชีวิต / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • Anniversary Gift (ทุกๆ 5 ปี ของการทำงาน)

ส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ด้านล่างหรือทางอีเมลล์

มูลนิธิดรุณาทร 57/7 ซอย 3 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทร. 053-266-426-9 โทรสาร 053-240442
Website: www.compassionth.com
email: apply4job@compassion.com

Download ใบสมัคร