สมัครงาน

คอมแพสชั่นประเทศไทยหรือมูลนิธิดรุณาทรเป็นองค์กรคริสเตียนที่ทำงานกับเด็กที่ขัดสนในรูปแบบของการพัฒนาแบบองค์รวมผ่านทางคริสตจักร และเรากำลังมองหาบุคลากรที่เป็นคริสเตียน (สัญชาติไทย) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (หากจบในสาขาที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

Download ใบสมัคร

 

เป็นองค์กรคริสเตียนที่ทำงานกับเด็กที่ขัดสนในรูปแบบของการพัฒนาแบบองค์รวมผ่านทางคริสตจักร และเรากำลังมองหาบุคลากรที่

  • เป็นคริสเตียน (สัญชาติไทย)

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (หากจบในสาขาที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

  • มีนิมิตและภาระใจในการทำพันธกิจเด็ก

1.National Director (ประกาศเมื่อ : 27 มิถุนายน 2017)

More information about this job

2.Senior Manager of Business Support (ประกาศเมื่อ : 30 มิถุนายน 2017)

More information about this job

3.Manager of Audit (ประกาศเมื่อ : 21 มิถุนายน 2017)

More information about this job

4.ผู้ประสานงานพัฒนาคู่สัญญาประจำพื้นที่ (Field-Based Partnership Facilitator)

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งนี้

 


สวัสดิการของมูลนิธิดรุณาทร (Compassion)

  • ประกันสุขภาพสำหรับเจ้าหน้าที่ครอบคลุม สามี /ภรรยา และลูกๆ (80 % ของค่าใช้จ่ายจริง)
  • สวัสดิการด้านฟันสำหรับเจ้าหน้าที่ครอบคลุม สามี/ภรรยา และลูกๆ (50% – 100% ของค่าใช้จ่ายจริง)
  • ประกันชีวิต / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • Anniversary Gift (ทุกๆ 5 ปี ของการทำงาน)

ส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ด้านล่างหรือทางอีเมลล์

มูลนิธิดรุณาทร 57/7 ซอย 3 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทร. 053-266-426-9 โทรสาร 053-240442
Website: www.compassionth.com
email: apply4job@compassion.com

Download ใบสมัคร