สมัครงาน

คอมแพสชั่นประเทศไทยหรือมูลนิธิดรุณาทรเป็นองค์กรคริสเตียนที่ทำงานด้านการพัฒนาเด็กแบบองค์รวมผ่านทางคริสตจักร และเรากำลังมองหาบุคลากรที่เป็นคริสเตียน (สัญชาติไทย) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (หากจบในสาขาที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

Download ใบสมัคร

 

เป็นองค์กรคริสเตียนที่ทำงานเพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนในรูปแบบของการพัฒนาเด็กแบบองค์รวมผ่านทางคริสตจักร และเรากำลังมองหาบุคลากรที่
 • เป็นคริสเตียน (สัญชาติไทย)
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (หากจบในสาขาที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีนิมิตและภาระใจในการทำพันธกิจเด็ก
 1. เจ้าหน้าที่งานสนับสนุนสายงานธุรกิจและบริการ (Administrative Assistant III) (ประกาศเมื่อ : 20 ต.ค. 2018)
  More information about this job
 2. Program Support Specialist II (ประกาศเมื่อ : 18 ก.ค. 2018)
  More information about this job
 3. Program Trainer I (Contractor)  (ประกาศเมื่อ : 29 พ.ค. 2018)
  More information about this job
 4. Program Trainer I (Contractor) (Meahongsorn or Tak Area) (ประกาศเมื่อ : 29 พ.ค. 2018)
  More information about this job

สวัสดิการของมูลนิธิดรุณาทร (Compassion)

 • ประกันสุขภาพสำหรับเจ้าหน้าที่ครอบคลุม สามี /ภรรยา และลูกๆ (80 % ของค่าใช้จ่ายจริง)
 • สวัสดิการด้านฟันสำหรับเจ้าหน้าที่ครอบคลุม สามี/ภรรยา และลูกๆ (50% – 100% ของค่าใช้จ่ายจริง)
 • ประกันชีวิต / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • Anniversary Gift (ทุกๆ 5 ปี ของการทำงาน)

ส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ด้านล่างหรือทางอีเมลล์

มูลนิธิดรุณาทร 57/7 ซอย 3 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทร. 053-266-426-9 โทรสาร 053-240442
Website: www.compassionth.com
email: apply4job@compassion.com

Download ใบสมัคร