สอนลูกระวังคนอันตราย

22/04/2015 Web Master 0

การปล่อยลูกไว้ตามลำพัง นับเป็นการเสี่ยงต่ออันตรายมากมาย โดยเฉพาะอันตรายจากบุคคล ซึ่งเป็นบ่อเกิดของการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก

อุบัติเหตุในเด็กที่มักเกิดขึ้นช่วงปิดเทอม โดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

22/04/2015 Web Master 0

ช่วงปิดภาคเรียนระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคมเป็นช่วงที่เด็กมีความเสี่ยงต่อการจมน้ำสูง เนื่องจากเด็กมักจับกลุ่มเล่นน้ำคลายร้อนตามแหล่งน้ำต่างๆ หากมีคนจมน้ำ เด็กที่เล่นน้ำด้วยกันจะเข้าไปช่วยเหลือ ทำให้จมน้ำเสียชีวิตไปด้วยกัน เพื่อความปลอดภัย ควรปฏิบัติดังนี้

บทวิเคราะห์สถานการณ์เด็กติดเกมในปัจจุบัน

03/03/2015 Web Master 0

จากสถานการณ์เด็กติดเกม พบว่า ปัจจัยที่มีส่วนในการเพิ่มความเสี่ยงให้เด็กมีโอกาสติดเกม คือ การเลี้ยงดูของครอบครัว ซึ่ง “พ่อแม่” มีบทบาทหน้าที่หลักในการอบรมสั่งสอน แม้ว่าการให้เด็กได้เติบโตขึ้นมาเป็นคนดี และมีความรับผิดชอบ จะเป็นเป้าหมายของการดูแลลูก