อบรมการช่วยเหลือเด็กถูกทารุณกรรมที่ อ.กัลยานิวัฒนา

21/11/2017 Panumas 0

แผนกปกป้องเด็กได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ขั้นตอนการช่วยเหลือคุ้มครองเด็กที่ถูกทารุณกรรม, การป้องกันภัยการค้ามนุษย์ และ ภัยออนไลน์” ให้กับผู้ปฏิบัติงานปกป้องเด็กจากคลัสเตอร์บ่อแก้ว-มูเส่คี ณ คริสตจักรแบ๊บติสท์บ้านเด่น อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่  เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2017  โดยงานนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมจาก 17 โครงการ จำนวนทั้งสิ้น 90 คน 

อบรมการช่วยเหลือเด็กถูกทารุณกรรมที่ อ.เชียงดาว

21/11/2017 Panumas 0

แผนกปกป้องเด็กได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ขั้นตอนการช่วยเหลือคุ้มครองเด็กที่ถูกทารุณกรรม และ ภัยออนไลน์” ให้กับผู้ปฏิบัติงานปกป้องเด็กจากพื้นที่โซนเชียงดาว ฝาง แม่อาย  ณ ริมดอยรีสอร์ท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่  เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2017  โดยงานนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมจาก 11 โครงการ จำนวนทั้งสิ้น 30 คน

อบรมปกป้องเด็กที่แม่สะเรียง-แม่ลาน้อย

03/10/2017 Panumas 0

แผนกปกป้องเด็กจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ขั้นตอนการดำเนินงานช่วยเหลือเด็กที่ถูกทารุณกรรม” ให้กับผู้ปฏิบัติงานปกป้องเด็ก, ผู้จัดการโครงการ, ผู้นำคริสตจักรคู่สัญญาของคลัสเตอร์แม่สะเรียง-แม่ลาน้อย เมื่อวันที่ 26-28 กันยายน 2017

การอบรมปกป้องเด็กที่คริสตจักรยงไท่

26/09/2017 Panumas 0

ภาพควันหลงจากทีมวิทยากรแผนกปกป้องเด็กไปอบรมผู้ปกครองและเด็กๆของโครงการ TH-371 คจ.ยงไท่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย จัดเมื่อวันเสาร์ที่ 16 กันยายนที่ผ่านมาค่ะ อยากให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศการอบรมจึงนำรูปบางส่วนมาให้ดูกันนะ

“ยุติการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์” – Stop! Cyber bullying

18/07/2017 Panumas 0

มูลนิธิดรุณาทร ร่วมกับโครงการคริสตจักรเมืองฮอดและบริษัท โทเทิ่ลแอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ยุติการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์”

กิจกรรมปกป้องเด็กคลัสเตอร์ฝาง

18/07/2017 Panumas 0

แผนกปกป้องเด็กได้รับเชิญจากโครงการคลัสเตอร์ฝาง (TH0273, TH0332, 1 สาขาของ TH0332, TH0364, TH0374, TH0991) เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง “ปกป้องเด็ก” แก่เด็กๆของโครงการตั้งแต่อายุ 9-18 ปี จำนวนเด็ก 336 คน, เจ้าหน้าที่โครงการ 41 คน

4 กฎทองของขวัญล้ำค่า เพิ่มความปลอดภัยให้เด็ก | มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 

11/04/2017 Panumas 0

ทุกๆครั้งในช่วงเทศกาลมักมีข่าวเด็กๆสูญหาย หรือได้รับความไม่ปลอดภัยในชีวิตอยู่บ่อยครั้ง อย่างล่าสุดกรณีเด็กหญิงในวัยหกปีซึ่งหายไปช่วงวันสิ้นปี และพบเป็นศพอยู่ในคลองนั้น เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สะเทือนใจและกระตุกเตือนให้ผู้ใหญ่ที่อยู่แวดล้อมเด็กๆ ควรตระหนักและหันมาใส่ใจเรื่องความปลอดภัยของเด็กให้มากขึ้น

ประเมินสภาวะเสี่ยง เด็กและครอบครัวในชุมชน | มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

11/04/2017 Panumas 0

วันนี้มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก มีแบบสำรวจ First Scaning สำรวจก่อน..รู้ก่อน..แก้ไขทัน ที่คุณเองก็สามารถทำได้ เพื่อหยุดหรือป้องกันการถูกทารุณในเด็กได้ โดยใช้แบบประเมินสภาวะเสี่ยงเด็กและครอบครัวใน ประเมินสภาวะเสี่ยง เด็กและครอบครัวในชุมชน

สื่ออย่างไรให้ “พิทักษ์สิทธิเด็ก” | มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

11/04/2017 Panumas 0

สื่อมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็ก การถ่ายภาพเด็ก การใช้ภาพถ่าย การบันทึกเสียง การรายงานข่าวทั้งในสถานการณ์ปกติและฉุกเฉิน การสัมภาษณ์เพื่องานวิจัย และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ผู้ที่นำเสนอควรทำอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้ละเมิดสิทธิของเด็ก เครือข่ายสิทธิเด็กมีแนวทางและปฏิบัติในการนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ดังต่อไปนี้

นักสืบจิ๋ว บ่อแก้ว กัลยานิวัฒนา

04/04/2017 Panumas 0

สถานีตำรวจอำเภอกัลยานิวัฒนา ร่วมกับ มูลนิธิดรุณาทร จัดกิจกรรมนักสืบจิ๋ว สำหรับเยาวชนในคริสตจักรโซนบ่อแก้วและกัลยานิวัฒนา เมื่อวันที่ 21-23 มีนาคม 2017 โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างเครือข่ายเยาวชนที่จะช่วยเป็นหูเป็นตาและช่วยแจ้งข่าว