TH-306 สร้างบ้านดินสำหรับห้องเรียนเด็กๆ รวี

16/05/2017 Panumas 0

เนื่องจากเราไปเปิดโครงการสาขาที่ หมู่บ้านวาโซทะ แต่ก่อนเราได้สร้างอาคารด้วยไม้ไผ่ มุงหลังคาด้วยใบตองตึง สุดท้ายอาคารนั้นก็เสียและพังลง ดังนั้นเราก็ได้พิจารณาคิดกันว่าที่หมู่บ้านมีทรัพยากรอะไรที่จะนำมาสร้าง และหลังจากเราได้ไปดูงานในการสร้างบ้านดิน เราก็ได้ใช้ดินที่นี่ในการสร้างอาคาร และเรายังได้รับการบริจาคจากหน่วยงานต่างๆ และทั้งเด็กๆ และคนในชุมชนก็เข้ามามีส่วนร่วมช่วยกันคนละไม้ละมือ ในการสร้างบ้านดิน จนตอนนี้เราสามารถใช้ประโยชน์ได้แล้ว

รับ พระคัมภีร์ตามล่าหาขุมทรัพย์ สำหรับคริสตจักร ฟรี!

21/02/2017 Panumas 0

พระคัมภีร์ตามล่าหาขุมทรัพย์ คือ พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ ใช้ภาษาเข้าใจง่าย มีรูปภาพและสีสันสวยงาม เหมาะสำหรับเด็กโตและวัยรุ่น

คริสตจักรบ้านส้มป่อย

10/01/2017 Panumas 0

อะไรทำให้คริสตจักรเล็กๆ ในชุมชนเล็กๆ สามารถขยายขีดความสามารถของคริสตจักรเองในด้านการจัดเตรียมอาคารสถานที่เพื่อรองรับพันธกิจของคริสตจักรในอนาคต และคริสตจักรทำสำเร็จได้อย่างไร?

แผนการอบรมของCompassion สำหรับคริสตจักร ประจำปี 2559-2560

26/07/2016 Panumas 0

ตารางการอบรมนี้สำหรับคริสตจักรคู่สัญญา ส่วนคริสตจักรอื่นๆ ที่สนใจอยากเข้าร่วมการอบรม สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณธีรวัฒน์ แก้วแดง 081-5956122

พระเจ้าทรงเรียกหนู

18/11/2015 Panumas 0

ดิฉันนางสาวประภาพร  วงษ์ประเสริฐ (มุก) เด็กในโครงการพัฒนาเด็กร่มพระคุณ ตอนนี้กำลังศึกษาพระคัมภีร์ ที่ สถานอบรม คริสเตียนหนองแม่ละ หลักสูตร 1 ปีค่ะ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการทรงนำให้หนูมาอยู่ ณ จุดๆนี้

Update อาคารเรียนหลังใหม่ ด้วยความร่วมใจของชุมชน

16/07/2015 Panumas 0

จากข่าวสารเรื่อง อาคารเรียนหลังใหม่ ด้วยความร่วมใจของชุมชน ตอนนี้อาคารได้สร้างเสร็จและได้ใช้งานแล้ว เด็กๆ และชุมชน ได้รับพระพรเป็นอย่างมากจากอาคารใหม่หลังนี้

อาคารเรียนหลังใหม่ ด้วยความร่วมใจของชุมชน

08/07/2015 Panumas 0

หมู่บ้านเคล้อโค่ ตั้งอยู่ในชายแดนฝั่งพม่า มีประชากรในหมู่บ้าน 37 ครัวเรือน มีเด็กทั้งหมด 125 คน การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านสามารถเดินทางเข้าไปโดยทางเรือซึ่งใช้เวลาจากฝั่งไทยถึงหมู่บ้านเพียง 20 นาที ครั้งแรกที่เข้าไปในหมู่บ้านเป็นการพบปะ แลกเปลี่ยนและพูดคุย กับผู้นำและผู้ปกครองเด็ก ร่วมกับเจ้าหน้าที่และผู้นำคริสตจักรแม่สลิดหลวง(ฝั่งไทย) เพื่อสร้าง นิมิต เป้าหมายในการทำพันธกิจเด็กฝั่งพม่า

No Picture

ปรัชญาของคอมแพสชั่น เรื่องคริสตจักร

18/06/2015 Panumas 0

ในหนังสอเล่มนี้เราอธิบายความเข้าใจของคอมแพสชั่นเกี่ยวกับแนวคิดหลักๆ วาดวยคริสตจักรและนัยตาง ๆ ในทางปฏิบัติตอความเขาใจดังกลาว ในเบื้องตน พระเยซทรงนำเสนอคริสตจักรในฐานะชุมชนของอาณาจักรที่มี พลังขับเคลื่อนเป็นพลังฝายวิญญาณบนแผนดินโลกที่ไมอาจหยุดยั้งได

No Picture

คริสตจักรแม่แฮเหนือ

22/04/2015 Web Master 0

คริสตจักรแม่แฮเหนือ คริสตจักรแม่แฮเหนือต.บ้านกาดอ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ที่เริ่มทำพันธกิจพัฒนาเด็กแบบองค์รวมโดยการเป็นคู่สัญญากับคอมแพสชั่นในปี 2007 จากที่คริสตจักรมีสมาชิกเพียง 2-3 ครอบครัวที่มีภาระใจในการพัฒนาเด็กในชุมชนและประกาศกับพี่น้องม้งที่ยังไม่เป็นคริสเตียน คริสตจักรได้รับการต่อต้านอย่างมากในช่วงแรก เนื่องจากพี่น้องม้งนับถือพุทธบ้าง นับถือผีบ้าง แต่ด้วยความสัตย์ซื่อของผู้นำคริสตจักรที่ได้ถวายที่ดินส่วนตัวเพื่อสร้างโบสถ์และด้วยพระเมตตาของพระเจ้า คริสตจักร

เรื่องของน้องกีนี่

21/04/2015 Web Master 0

น้อง กีนี่ อายุ 8 ขวบ เธอได้ลงทะเบียนกับคริสตจักรในโครงการพัฒนาเด็ก ธารน้ำทิพย์ ประมาณ 2 ปีมาแล้วก่อนหน้านั้นเธอไม่เคยรู้จักพระเจ้า หลังจากนั้นเธอมาร่วมกิจกรรมที่คริสตจักรเป็นประจำและมีโอกาสเรียนรู้จักพระเจ้าว่าพระเยซูรักเด็กๆต่อจากนั้นประมาณ 3 เดือนเธอก็ขอพ่อแม่มาร่วมกิจกรรมวันอาทิตย์