ถ่ายทำวิดีโอประกอบบทเรียนปกป้องเด็ก

05/06/2018 Panumas 0

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2018 Andy Brown จาก RDD Team, Compassion International มาถ่ายทำวิดีโอสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่คอมแพสชั่น, ผู้จัดการโครงการ และเด็ก ๆ ในโครงการเพื่อนำไปผลิตสื่อประกอบบทเรียนปกป้องเด็กของคอมแพสชั่น

เวทีคนเก่งคลัสเตอร์ฮอดและอมก๋อย

30/01/2018 Panumas 0

คณะกรรมการและผู้นำคลัสเตอร์ฮอดและอมก๋อย  ได้จัดกิจกรรมเวทีคนเก่ง ครั้งที่ 5 ของเยาวชนคลัสเตอร์ฮอดและอมก๋อยขึ้นเมื่อวันที่ 26-28 มกราคม 2018 ณ ศูนย์พระคริสตธรรมอมก๋อย  โดยได้เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความรู้ความสามารถตามความถนัดของตนเอง รวมถึงปลูกจิตสำนึกในการตอบสนองต่อปัญหาสังคมในชุมชนและประเทศ ในหลายประเด็น ได้แก่ ปลูกจิตสำนึกด้านจริยธรรม คุณธรรม   ภัยออนไลน์   ต้านการทำร้ายเด็ก 

ผลงานการถ่ายภาพของน้องๆ

25/04/2017 Panumas 0

ผลงานของน้องๆ เยาวชนที่เข้าอบรมการถ่ายภาพ โดย อาจารย์ไม้หลักและอาจารย์พี่บอล… ในช่วงworkshop อาจารย์พี่บอลตั้งโจทย์ให้น้องๆไปถ่ายภาพตามหัวข้อที่กำหนดและนำมาประกวดกัน พอได้เห็นผลงานน้องๆเท่านั้น …น่าทึ่งจริงๆ !

ขอเชิญเยาวชนส่งผลงานเข้าประกวด ในงาน Media Contest 2017

25/04/2017 Panumas 0

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมคลัสเตอร์: ขอเชิญโครงการในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนส่งเยาวชนเข้าร่วมการประกวด ภาพถ่าย,สปอร์ตโฆษณา, แต่งเพลง ในหัวข้อ “คอร์รัปชั่นที่ฉันรับรู้” งานนี้ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนรางวัล และจะนำผลงานที่ได้รับคัดเลือกไปเผยแพร่รณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น

กิจกรรมเยาวชนต่อต้านคอร์รัปชั่น “คอร์รัปชั่นที่ฉันรับรู้” ร่วมกับ ปปช.เชียงใหม่

28/03/2017 Panumas 0

ติวเข้มการถ่ายภาพ การผลิตหนังสั้น และการแต่งเพลง กิจกรรมเยาวชนต่อต้านคอร์รัปชั่น “คอร์รัปชั่นที่ฉันรับรู้” ร่วมกับ ปปช.เชียงใหม่ วันที่ 27-31 มีนาคม 2017 ณ อินทนนท์ ริเวอร์ไซต์ รีสอร์ท

สื่อมีเดียปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนของการรักษาความบริสุทธ์ทางเพศ

13/07/2015 Panumas 0

ผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ชมรมสื่อมิเดียเด็กและเยาวชนคสัสเตอร์อมก๋อย และฮอด ได้ผลิตสื่อมีเดียปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญของการรักษาความบริสุทธ์ทางเพศ ในเดือนแห่งความรัก (กุมภาพันธ์ 2015 )

เรียนหลักสูตร LDP

15/06/2015 Panumas 0

โดยมีหัวข้อทั้งหมดดังนี้ รุ่น 9 – ทักษะการสมัครงาน, การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
รุ่น 10 และ รุ่น 11 – มุมมองความยากจน, การทำธุรกิจขนาดย่อม, ของประทานฝ่ายจิตวิญญาณในชีวิตของคริสเตียน

ชมรมมีเดียคริสตจักรเมืองฮอด

04/05/2015 Web Master 0

จากการดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาเด็กในโครงการของคริสตจักรเมืองฮอด ทางคริสตจักรได้มีความมุ่งมั่นในการสร้างสาวก โดยการสร้างเด็กในคริสตจักรให้เป็นผู้นำที่มีคุณภาพผ่านทางกิจกรรมต่างๆที่จะเสริมสร้างเด็กตามความสามารถหรือตามที่ตนเองชอบ

พระพรจากชมรมสื่อมีเดีย โครงการTH-911

21/04/2015 Web Master 0

ขอบคุณพระเจ้าที่หนูได้รับการพัฒนาจากโครงการเสมอในรูปแบบต่างๆ และหนึ่งในนั้นก็เป็นชมรมสื่อมีเดียที่หนูได้มีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับสื่อมีเดีย เช่น การถ่ายรูป การตัดต่อวีดิโอ ซึ่งหลังจากที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชมรมสื่อมีเดีย รู้สึกว่าตนเองได้รับความรู้อย่างมากในด้านนี้เพราะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎี