มูลนิธิดรุณาทร

รู้จักพระเจ้าผ่านลูกชายที่ป่วยเป็นโรคไต

รู้จักพระเจ้าผ่านลูกชายที่ป่วยเป็นโรคไต

จาก คำพยาน คุณชนิดาภา บุญญฤทธิ์ เรียบเรียง รุ่งอรุณ คลังตอง “ฉันไม่เคยรู้จักพระเจ้า แต่พระเจ้าทรงมองดูฉันอยู่  เมื่อถึงเวลาพระองค์ก็ส่งคนของพระองค์มา  เพื่อนำเราเข้ามาในทางของพระองค์” คุณชนิดาภา บุญญฤทธิ์ หรือพี่สี ผู้ปกครองของ ด.ช. ทยากร บุญญฤทธิ์ หรือน้องจุก เด็กที่มาร่วมเรียนที่คริสตจักรเมืองกาญจนบุรี ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะที่4 แต่ด้วยพระคุณของพระเจ้า น้องจุกไม่มีท่าทีเหมือนคนป่วย ยังร่าเริง อารมณ์ดี และสนุกสนาน เหมือนเด็กทั่วไป  พี่สีเล่าว่า ตามลูกชายมาโบสถ์ เพราะอยากรู้ว่าที่คริสตจักรทำอะไรกันบ้าง…