“ยุติการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์” – Stop! Cyber bullying

18/07/2017 Panumas 0

มูลนิธิดรุณาทร ร่วมกับโครงการคริสตจักรเมืองฮอดและบริษัท โทเทิ่ลแอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ยุติการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์”

ผลงานการถ่ายภาพของน้องๆ

25/04/2017 Panumas 0

ผลงานของน้องๆ เยาวชนที่เข้าอบรมการถ่ายภาพ โดย อาจารย์ไม้หลักและอาจารย์พี่บอล… ในช่วงworkshop อาจารย์พี่บอลตั้งโจทย์ให้น้องๆไปถ่ายภาพตามหัวข้อที่กำหนดและนำมาประกวดกัน พอได้เห็นผลงานน้องๆเท่านั้น …น่าทึ่งจริงๆ !

นักสืบจิ๋ว บ่อแก้ว กัลยานิวัฒนา

04/04/2017 Panumas 0

สถานีตำรวจอำเภอกัลยานิวัฒนา ร่วมกับ มูลนิธิดรุณาทร จัดกิจกรรมนักสืบจิ๋ว สำหรับเยาวชนในคริสตจักรโซนบ่อแก้วและกัลยานิวัฒนา เมื่อวันที่ 21-23 มีนาคม 2017 โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างเครือข่ายเยาวชนที่จะช่วยเป็นหูเป็นตาและช่วยแจ้งข่าว

อบรม ความรู้ทางกฏหมายเพื่อการคุ้มครองเด็ก อีสานตอนบน

29/11/2016 Panumas 0

แผนกปกป้องเด็กร่วมกับคุณคมน์ ขันเดช ผู้ประสานงานคริสตจักรคู่สัญญาโซนอีสานบน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สิทธิเด็ก, พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก, พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว, พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์, การทำผิดอาญากับเด็ก, ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา” ให้แก่ผู้นำของคจ.คู่สัญญา, ผู้ใหญ่บ้าน, พนักงานสอบสวนโซนอีสานบน ณ ศูนย์สร้างสาวกเพื่อการประกาศและบุกเบิกคริสตจักร ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ในวันที่ 19-21 กันยายน 2016 โดยได้รับเกียรติจากท่านอัยการสมพงศ์ เย็นแก้ว อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานอัยการภาค 5 เป็นวิทยากรในครั้งนี้

แผนการอบรมของCompassion สำหรับคริสตจักร ประจำปี 2559-2560

26/07/2016 Panumas 0

ตารางการอบรมนี้สำหรับคริสตจักรคู่สัญญา ส่วนคริสตจักรอื่นๆ ที่สนใจอยากเข้าร่วมการอบรม สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณธีรวัฒน์ แก้วแดง 081-5956122

อบรม ความรู้ทางกฏหมายเพื่อการคุ้มครองเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี

08/04/2016 Panumas 0

แผนกปกป้องเด็กจัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของคริสตจักรคู่สัญญาโซนภาคกลาง,ตะวันออก, ตะวันตก จำนวน 27 ท่าน ในเรื่อง “ความรู้ทางกฏหมายเพื่อการคุ้มครองเด็ก” วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2016 ณ เดือนฉายรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

การอบรม “ความรู้ทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองเด็ก” อำเภอแม่แจ่ม

08/04/2016 Panumas 0

แผนกปกป้องเด็กจัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของคริสตจักรคู่สัญญาคลัสเตอร์แม่แจ่ม จำนวน 42 ท่าน ในเรื่อง “ความรู้ทางกฎหมายเพื่อการคุ้มครองเด็ก”

อบรมการจัดการรายกรณีในชุมชน

05/12/2015 Panumas 0

แผนกปกป้องเด็กจัดอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานปกป้องเด็กของโครงการ เรื่องการจัดการรายกรณีในชุมชนเพื่อการคุ้มครองเด็ก (Child Protection Community Case Management)

Workshop การทำงานกับเด็ก 4-14 ปี

27/10/2015 Panumas 0

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2015 ทางทีมงานคอมแพสชั่นได้รับเชิญเป็นวิทยากรกระบวนการ Workshop เรื่อง “การทำงานกับเด็ก 4-14 ปี” ในงาน Empower 21 Thailand ณ คริสตจักรมหาชล กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่สนใจของพี่น้องคริสเตียนที่ต้องการทำพันธกิจพัฒนาเด็กที่คริสตจักรของตนเอง

การประเมินสุขภาพและดูแลสุขภาพเด็ก

25/09/2015 Panumas 0

มูลนิธิดรุณาทรร่วมกับคณะพยาบาลแมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประเมินสุขภาพและการดูแลสุขภาพเด็ก” ให้กับเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย เมื่อ15-18 ตุลาคมที่ผ่านมา การประเมินภาวะสุขภาพเด็กเบื้องต้น ภาวะโภชนาการและการรายงาน  วิทยากร อ.กรรณิการ์ สร้อยสิงห์ อุบัติเหตุที่พบบ่อยในเด็ก วิทยากร อ.ปุญญิภัสส์ อริยปรานต์ การสื่อสารทางสุขภาพแก่ผู้ดูแลเด็ก วิทยากร ผศ.กุลธิดา สุภาคุณ อ.ทีปประพิน สุขเขียว การใช้ยาแผนไทยและการบริหารยา วิทยากร อ.อัชฌา วารีย์ คุณสมชาย มโนปัน การปฐมพยาบาลเด็ก วิทยากร ผศ.ดร.รุ่งฤดี วงศ์ชุม อ.นงนุช แหล่งอุโมงค์ การใช้ยาในเด็ก วิทยากร อ.ดร.จิตนธี ริชชี่ โรคที่พบบ่อยในเด็ก วิทยากร อ.จริยา อินทะพันธุ์