Alumni Story : โอ้ ดานิเอล

ขอบคุณ โอ้ ดานิเอล ศิษย์เก่าโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวม คริสตจักรวรกาย จังหวัดลำปาง ที่แบ่งปันเรื่องราว ประสบการณ์ในโครงการ

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ