หน้าแรก 9 เด็กและเยาวชน 9 คำพยานศิษย์เก่า 9 Alumni Story : ออย ศศิภรณ์ ศรีเป็ง

Alumni Story : ออย ศศิภรณ์ ศรีเป็ง

ขอบคุณ ออย ศศิภรณ์ ศรีเป็ง ศิษย์เก่าโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวม คริสตจักรผาสุก จังหวัดเชียงราย ที่แบ่งปันเรื่องราว ประสบการณ์ในโครงการ และงานอาชีพในปัจจุบัน