หน้าแรก 9 Author archive for ADMIN
กิจกรรม “วันเดียว เที่ยวป่า”

กิจกรรม “วันเดียว เที่ยวป่า”

โครงการรณรงค์เยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มูลนิธิดรุณาทร กิจกรรม “วันเดียว เที่ยวป่า” 3 กันยายน 2565 ณ เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกมณฑาธาร อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย มูลนิธิดรุณาทร จัดกิจกรรมเยาวชน “วันเดียวเที่ยวป่า”...

สร้างบุคลากรด้านการพัฒนาสุขภาพในพื้นที่ห่างไกลหมอ

สร้างบุคลากรด้านการพัฒนาสุขภาพในพื้นที่ห่างไกลหมอ การพัฒนาด้านสุขภาพร่างกาย เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวม  เพราะถ้าเด็กมีสุขภาพดี ก็ส่งผลต่อพัฒนาการด้านอื่น ๆ ที่จะมีคุณภาพตามมา คริสตจักรเปิ่งเคลิ่ง และคริสตจักรเลตองคุ อ.อุ้มผาง จ.ตาก...

น้ำประปาที่อีวีโจ

น้ำประปาที่อีวีโจ จะดีแค่ไหน ถ้าเรามีน้ำที่สะอาดไว้ใช้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะในฤดูแล้งหรือฤดูน้ำหลากที่เต็มไปด้วยดินสีแดง โครงการพัฒนาเด็กบ้านอีวีโจ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ได้ทำพันธกิจร่วมกับคอมแพสชั่นเป็นเวลานานกว่า 11 ปี   ในปัจจุบันมีเด็กในโครงการจำนวนทั้งสิ้น 172 คน...

พันธกิจการสร้างสาวกในครอบครัว

พันธกิจการสร้างสาวกในครอบครัว ครอบครัวเป็นสถาบันหลักและสถาบันแรกที่มีความสำคัญ ในการสร้างความเชื่อที่ถูกต้องให้แก่เด็กเพื่อการเติบโตฝ่ายวิญญาณอย่างมั่นคง...

บี-อภิญญา พรหมชาติ

​“เส้นทางที่เลือกเอง”บี-อภิญญา พรหมชาติ ศิษย์เก่าโครงการ  คริสตจักรสันติพิษณุโลก เธอขอบคุณพระเจ้าเสมอที่มอบความสามารถในการตัดสินใจให้เธอสามารถเลือกเส้นทางของตัวเองได้ โดยเธอเองก็เลือกที่จะเดินตามน้ำพระทัยของพระองค์ และขอบคุณที่พระเจ้าประทานภาระใจในการทำงานกับเด็ก...