9 หน้าแรก 5 Author archive for Web Master

ชมรมมีเดียคริสตจักรเมืองฮอด

จากการดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาเด็กในโครงการของคริสตจักรเมืองฮอด ทางคริสตจักรได้มีความมุ่งมั่นในการสร้างสาวก โดยการสร้างเด็กในคริสตจักรให้เป็นผู้นำที่มีคุณภาพผ่านทางกิจกรรมต่างๆที่จะเสริมสร้างเด็กตามความสามารถหรือตามที่ตนเองชอบ

เรื่องของน้องไกด์

ไกด์ เป็นเด็กในโครงการพัฒนาเด็กธารน้ำทิพย์เขาชอบมาคริสตจักรคุณครูได้สอนเขาเรื่องความรักของพระเยซูคริสต์ จนมาต้อนรับพระเยซูหลังจากนั้นเขาก็มาร่วมกิจกรรมเสมอๆแรกๆแม่ของเขาไม่เชื่อพระเจ้าไกด์ก็เล่าเรื่องที่มาโบสถ์และได้ชักชวนแม่ให้มาเชื่อพระเจ้าได้ในที่สุด แก้ว คุณแม่ของไกด์ได้เล่าให้ฟังว่า

ฝึกลูกรับมือภัยร้ายในชีวิตประจำวัน

สถานการณ์ภัยร้ายในยุคปัจจุบันมีแนวโน้มทวีความรุนแรงทุกขณะ และกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากที่สุดก็หนีไม่พ้นเด็กที่มักกลายเป็นเหยื่อของภัยร้ายในชีวิตประจำวันท่ามกลางสถานการณ์ข่าวร้ายๆ ที่เกิดขึ้นทุกวี่วัน จึงอยากชวนพ่อแม่ ผู้ปกครองหันมาตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลและป้องกันไม่ให้ลูกหลานของเราตกเป็นเหยื่อกันอย่างจริงจังได้แล้ว

อุบัติเหตุในเด็กที่มักเกิดขึ้นช่วงปิดเทอม โดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ช่วงปิดภาคเรียนระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคมเป็นช่วงที่เด็กมีความเสี่ยงต่อการจมน้ำสูง เนื่องจากเด็กมักจับกลุ่มเล่นน้ำคลายร้อนตามแหล่งน้ำต่างๆ หากมีคนจมน้ำ เด็กที่เล่นน้ำด้วยกันจะเข้าไปช่วยเหลือ ทำให้จมน้ำเสียชีวิตไปด้วยกัน เพื่อความปลอดภัย ควรปฏิบัติดังนี้