สร้างห้องน้ำให้น้อง

สร้างห้องน้ำให้น้อง

Cr: เรื่อง โดย หนิง

“ชมรมศิษย์เก่าพันธกิจเด็กคริสตจักรอรุโณทัยช่วยสร้างห้องน้ำให้น้อง”

พี่ ๆ ศิษย์เก่าพันธกิจเด็กคริสตจักรอรุโณทัยได้มอบเงินเพื่อสร้างห้องน้ำให้กับบ้านน้องที่ฐานะขัดสนห้องน้ำชำรุดพัง ไม่ถูกสุขลักษณะ โดยมีพี่ ๆ เจ้าหน้าที่คริสตจักร เยาวชนคริสตจักรและผู้ปกครองมาร่วมแรงร่วมใจช่วยกันสร้าง เป็นภาพการช่วยเหลือเกื้อกูลที่น่ายินดียิ่ง

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ