หน้าแรก 9 Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการระดมทุนแรกของ น้ำใจ

โครงการระดมทุนแรกของ น้ำใจ

โครงการระดมทุนแรกของ น้ำใจ “โครงการช่วยเหลือด้านอาหารแก่เด็กผู้อพยพ” ส่งมอบน้ำใจให้กับคริสตจักร 3 แห่งที่ทำพันธกิจกับเด็ก ๆ ผู้อพยพอยู่ในขณะนี้   คริสตจักรที่ 1 แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก คริสตจักรเหว่ตลู อ.แม่ระมาด จ.ตาก  คริสตจักรห้วยน้ำขุ่น อ.แม่สอด จ.ตาก เป้าหมาย...
อบรมดับเพลิงขั้นต้น

อบรมดับเพลิงขั้นต้น

อบรมดับเพลิงขั้นต้น มูลนิธิดรุณาทร จัดอบรมฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 โดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นผู้ให้การฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ...
น้ำใจโปรเจ็ค

น้ำใจโปรเจ็ค

น้ำใจโปรเจ็ค ยินดีต้อนรับสู่ สังคมน้ำใจ! จากประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวม ทำให้มูลนิธิดรุณาทรเห็นโอกาสความร่วมมืออย่างกว้างขวางในสังคม ทั้งระดับบุคคลและองค์กร ในการช่วยกันปกป้องดูแลเด็กและเยาวชนให้เติบโตอย่างปลอดภัย...