อบรมป้องกันภัยยาเสพติดที่บ้านหนองม่วน

06/03/2018 Panumas 0

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2018 โครงการพัฒนาเด็กคริสตจักรบ้านหนองม่วน จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับอำเภอแม่ลาน้อย โดยปลัดอำเภอและกลุ่มอสม. จัดอบรมป้องกันภัยยาเสพติดให้กับเด็กเยาวชน ผู้ปกครองและชาวบ้านหนองม่วนจำนวน 260 คน

เพิ่มศักยภาพครูวิทยากรโซนอุ้มผาง

06/03/2018 Panumas 0

คริสตจักรคู่สัญญาในโซนอุ้มผางร่วมกันจัดอบรมเพิ่มศักยภาพครูวิทยากรและครูรวีวารศึกษาด้านการสอนเด็กและการวางแผนการสอน   โดยมีวิทยากรจากเครือข่ายด้านการศึกษาประเทศพม่า (NGO) มาเป็นผู้ให้การอบรม 

เยาวชนสบเมยฝึกฝนประกาศข่าวประเสริฐ

13/02/2018 Panumas 0

เยาวชนคริสตจักรคลัสเตอร์สบเมย จำนวน 30 คน จากโครงการพัฒนาเด็กจึทะ, อีวีโจ, บ้านสบโขง และบ้านอุมโละ ออกฝึกทักษะการประกาศข่าวประเสริฐ ที่บ้านแม่ออกใต้ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่  3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018

ขอเชิญเยาวชนส่งผลงานเข้าประกวด ในงาน Media Contest 2017

25/04/2017 Panumas 0

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมคลัสเตอร์: ขอเชิญโครงการในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนส่งเยาวชนเข้าร่วมการประกวด ภาพถ่าย,สปอร์ตโฆษณา, แต่งเพลง ในหัวข้อ “คอร์รัปชั่นที่ฉันรับรู้” งานนี้ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนรางวัล และจะนำผลงานที่ได้รับคัดเลือกไปเผยแพร่รณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น

รับ พระคัมภีร์ตามล่าหาขุมทรัพย์ สำหรับคริสตจักร ฟรี!

21/02/2017 Panumas 0

พระคัมภีร์ตามล่าหาขุมทรัพย์ คือ พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ ใช้ภาษาเข้าใจง่าย มีรูปภาพและสีสันสวยงาม เหมาะสำหรับเด็กโตและวัยรุ่น

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2017 หลักสูตรพัฒนาเด็กองค์รวม ภาษากะเหรี่ยง พระคริสตธรรมสิโลอัม เชียงใหม่

07/02/2017 Panumas 0

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มีนาคม 2017 (สมัครก่อน 28 กุมภาพันธ์ ลดค่าหน่วยกิต 10%) ติดต่อสอบถาม โทร 086-1817237, 086-2007613 อีเมล Sbiglad@gmail.com ดาวน์โหลด>> ใบสมัครหลักสูตรพัฒนาเด็ก ภาษากะเหรี่ยง 2017 ดาวน์โหลด>> ใบสมัครหลักสูตรพัฒนาเด็ก ภาษาไทย 2017

พิธีจบนักศึกษา LDP รุ่นที่ 11 2016

10/01/2017 Panumas 0

ชมภาพพิธีสำเร็จหลักสูตรโครงการพัฒนาผู้นำ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2016 ห้องประชุมดร.บุญทอง ภู่เจริญ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ มีนักศึกษาผู้สำเร็จหลักสูตรฯ 21 ท่าน