ฟันเฟืองเล็กๆ ที่เป็นพระพร

07/03/2020 LukMee 0

ทุกครั้งที่ได้เป็นผู้ให้ ได้แก้ปัญหาหรือได้ช่วยเหลือชาวบ้าน ข้าพเจ้ารู้สึกมีความสุข มีสันติสุขและรู้สึกอยากขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับทุกแผนการ

ค่ายสร้างผู้นำCYLบ่อแก้ว

15/12/2019 LukMee 0

กลุ่มพันธกิจเด็กคริสตจักรโซนบ่อแก้วได้จัดค่ายสร้างผู้นำ โดยมีกลุ่มเยาวชนโซนบ่อแก้ว พี่เลี้ยงและผู้ปกครองเด็กส่วนหนึ่งร่วมกันรับใช้

เยาวชนเยี่ยมผู้สูงอายุ

26/04/2019 Panumas 0

คริสตจักรแม่ลายเหนือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างสาวก และการปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชน รวมทั้งการให้ความสำคัญแก่ผู้สูงอายุในหมู่บ้าน

คริสตมาสแด่ผู้อุปการะ

04/01/2019 Panumas 0

คริสตจักรสันติสุข ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ได้จัดงานคริสตมาสให้แม่และเด็กในโปรแกรมSurvival และHomebased ในวันที่13 ธันวาคม 2018 และโปรแกรม Center basedจัดในวันที่ 22 ธันวาคม 2018

กีฬาเชื่อมสัมพันธ์โซนเทอดไท

17/08/2018 Panumas 0

โครงการโซนเทอดไท จังหวัดเชียงราย ได้จัดกีฬาเยาวชนเชื่อมความสัมพันธ์ เมื่อวันที่28 กรกฎาคม2018 มีเยาวชนจากคริสตจักรบ้านต้นม่วง คริสตจักรแบ๊พติสลาหู่ปางมะหัน คริสตจักรบ้านห้วยหยวกคานาอัน และคริสตจักรพญาไทเล่าจอเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาในครั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ปลูกป่าชุมชน

17/08/2018 Panumas 0

เยาวชนคริสตจักรพญาไพร ร่วมกันปลูกป่าชุมชนบ้านพญาไพรเล่าจอ ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

แทนคำขอบคุณและส่งกำลังใจ

27/07/2018 Panumas 0

มูลนิธิดรุณาทรเชิญชวนน้องๆในโครงการให้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมวาดภาพ เขียนคำขอบคุณ แด่เจ้าหน้าที่และจิตอาสาทุกท่านในภารกิจกู้ภัยทีมหมูป่า 13 ชีวิต  และไว้อาลัยแด่นาวาตรีสมาน รวมทั้งให้กำลังใจแด่น้องๆหมูป่า 12 คนและโค้ชเอก  กิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมเยาวชนในโครงการให้มีส่วนร่วมในเชิงบวกต่อสังคม และสร้างจิตสำนึกแห่งความห่วงใยผู้อื่น

“Pass Passion Forward” CYL&LDP

26/06/2018 Panumas 0

จากการรวมตัวของศิษย์เก่า LDP (Leadership Development Program) ด้วยความมุ่งมั่นที่อยากจะส่งต่อความตั้งใจ ภาระใจและนิมิตในการสร้างผู้นำรุ่นต่อไปให้กับน้องๆเยาวชน CYL (Christian Youth Leader)

ศิลปะการป้องกันตัว

12/06/2018 Panumas 0

จากสถานการณ์ความรุนแรงทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน ทำให้หลายคริสตจักรในคลัสเตอร์ฮฮด อมก๋อย ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการช่วยให้เยาวชนมีทักษะความรู้และความเข้าใจในการปกป้องตนเอง จึงได้ร่วมมือกับศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัวและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ตำรวจภูธร ภาค 5  อบรมเยาวชนจำนวน  81 คน เมื่อวันที่ 18-19 เมษายน 2018

ถ่ายทำวิดีโอประกอบบทเรียนปกป้องเด็ก

05/06/2018 Panumas 0

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2018 Andy Brown จาก RDD Team, Compassion International มาถ่ายทำวิดีโอสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่คอมแพสชั่น, ผู้จัดการโครงการ และเด็ก ๆ ในโครงการเพื่อนำไปผลิตสื่อประกอบบทเรียนปกป้องเด็กของคอมแพสชั่น