หน้าแรก 9 Category: เด็กและเยาวชน
ศิษย์เก่า : เจน – ชนิดา ตาลกนกสิงขร

ศิษย์เก่า : เจน – ชนิดา ตาลกนกสิงขร

“ศิษย์เก่า” เจน – ชนิดา ตาลกนกสิงขร จากเด็กคนหนึ่งที่เกือบจะไม่ได้ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมปลายอย่างใจฝัน เพราะฐานะทางครอบครัวที่ไม่สามารถสนับสนุนได้ กลายเป็นผู้ได้รับโอกาสด้วยทุนการศึกษาจากคอมแพสชั่นให้เรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6...
Alumni Story : ออย ศศิภรณ์ ศรีเป็ง

Alumni Story : ออย ศศิภรณ์ ศรีเป็ง

ขอบคุณ ออย ศศิภรณ์ ศรีเป็ง ศิษย์เก่าโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวม คริสตจักรผาสุก จังหวัดเชียงราย ที่แบ่งปันเรื่องราว ประสบการณ์ในโครงการ...
เดินตาม Passion : ลิเดียร์

เดินตาม Passion : ลิเดียร์

“เดินตาม Passion*” ลิเดียร์ วิสุทธิพร จารุพงษ์    เยาวชน คริสตจักรฟ้าห่วน ตัวแทนเยาวชนจากประเทศไทยที่ได้เข้าร่วมนำเสนอความคิดเห็นในด้านสิทธิมนุษยชน ในการประชุม “Lutheran World Federation Youth” ที่ประเทศรวันดา ทวีปแอฟริกา ความเป็นผู้นำและความกระตือรือร้นของลิเดียร์...