หน้าแรก 9 Category: เรื่องเล่าจากคริสตจักร
การเลี้ยงดูบุตรหลานและชีวิตสมรส โซนภาคกลาง-ตะวันออก

การเลี้ยงดูบุตรหลานและชีวิตสมรส โซนภาคกลาง-ตะวันออก

การอบรมพันธกิจครอบครัว  ตอน “การการเลี้ยงดูบุตรหลานและชีวิตสมรส” วันที่ 10-12 มกราคม 2023  ณ คริสตจักรเมืองกาญจนบุรี ขอบคุณพี่น้องผู้รับใช้จากโซนภาคกลาง-ตะวันออก  จาก 5 คริสตจักร 24 ท่าน ขอพระเจ้าเสริมกำลังทุกท่านค่ะCr.อาจารย์หนิงและอาจารย์นุช...
การเลี้ยงดูบุตรหลานและชีวิตสมรส

การเลี้ยงดูบุตรหลานและชีวิตสมรส

การเลี้ยงดูบุตรหลานและชีวิตสมรส ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการอบรมพันธกิจครอบครัว  ตอน “การเลี้ยงดูบุตรหลานและชีวิตสมรส”วันที่ 24 -26 มกราคม 2023 ณ คริสตจักรสันติ พิษณุโลก ขอบคุณพี่น้องผู้รับใช้จากโซนพิษณุโลกเพชรบูรณ์สุโขทัยน่าน จาก 9 คริสตจักร 24 ท่าน...
อบรมพันธกิจครอบครัว

อบรมพันธกิจครอบครัว

อบรมพันธกิจครอบครัว ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการอบรมพันธกิจการสร้างสาวกในครอบครัว ตอน “การเลี้ยงดูบุตรหลานและชีวิตสมรส”วันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2023  ณ โรงแรมบอสโซเทล ขอบคุณผู้รับใช้และทีมพันธกิจครอบครัวทั้ง 36 ท่านจาก 9 คริสตจักร โซนภาคเหนือ...
Creative Media Contest

Creative Media Contest

ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 15-18 ปี  เข้าร่วมการเสาวนาออนไลน์ ในหัวข้อ “เยาวชนกับโลกำออนไลน์ 2”  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00-12.00 น. พบกับ วิทยากร  นายวุฒิชัย  พุ่มสงวน  อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ...
ค่ายเยาวชนดรุณาทรนักสื่อความหมายธรรมชาติ

ค่ายเยาวชนดรุณาทรนักสื่อความหมายธรรมชาติ

โครงการรณรงค์เยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มูลนิธิดรุณาทร ค่ายเยาวชนดรุณาทรนักสื่อความหมายธรรมชาติ 15-19 ตุลาคม 2565 มูลนิธิดรุณาทร (คอมแพสชั่น ประเทศไทย) จัดค่ายเยาวชนดรุณาทรนักสื่อความหมายธรรมชาติ ณ ป่าแม่ตืนแม่แตง ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่...