หน้าแรก 9 Category: เรื่องเล่าจากคริสตจักร
อบรมเยียวยาจิตใจเด็ก

อบรมเยียวยาจิตใจเด็ก

“อบรมเยียวยาจิตใจเด็ก” Cr: ข้อมูล โดย อ้อ เมื่อวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2022 แผนกปกป้องเด็กจัดอบรมเรื่องการเยียวยาจิตใจเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรง ให้แก่ คลัสเตอร์เทิดไทย จังหวัดเชียงราย โดยเราได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ: คุณชุติเนตร อาษากิจ จากองค์กรเครือข่าย LIFT...
เกมบิงโก – เกมพลังป้องกันเด็ก

เกมบิงโก – เกมพลังป้องกันเด็ก

ชื่อข่าว “เกมบิงโก – เกมพลังป้องกันเด็ก” Cr: ข้อมูล โดย อ้อ แผนกปกป้องเด็ก มูลนิธิดรุณาทร จัดซื้อบอร์ดเกมบิงโกสิทธิของ Friedrich Naumann Foundation และเกมพลังป้องกันเด็กของ Human Help Network Foundation Thailand...
ค่ายครอบครัวสัมพันธ์

ค่ายครอบครัวสัมพันธ์

ค่ายครอบครัวสายสัมพันธ์ Cr: เรื่อง โดย ต้า หลังจากทีมคอมแพสชั่นจัดอบรมพันธกิจครอบครัวและพันธกิจเยาวชนให้กับคริสตจักรคู่มิตรโซนน่าน-พะเยา คริสตจักรคุณานุคุณ จ.น่าน ก็ได้จัด “ค่ายครอบครัวสายสัมพันธ์” ที่รีสอร์ทนฤมลเพชรบุรี เมื่อวันที่ 3-9 พฤษภาคม 2565 มีครอบครัว 9...
สร้างห้องน้ำให้น้อง

สร้างห้องน้ำให้น้อง

สร้างห้องน้ำให้น้อง Cr: เรื่อง โดย หนิง “ชมรมศิษย์เก่าพันธกิจเด็กคริสตจักรอรุโณทัยช่วยสร้างห้องน้ำให้น้อง” พี่ ๆ ศิษย์เก่าพันธกิจเด็กคริสตจักรอรุโณทัยได้มอบเงินเพื่อสร้างห้องน้ำให้กับบ้านน้องที่ฐานะขัดสนห้องน้ำชำรุดพัง ไม่ถูกสุขลักษณะ โดยมีพี่ ๆ เจ้าหน้าที่คริสตจักร...
ผลิตไม้กวาดจากวัสดุในท้องถิ่น

ผลิตไม้กวาดจากวัสดุในท้องถิ่น

ผลิตไม้กวาดจากวัสดุในท้องถิ่น Cr: เรื่อง โดย ต้า คริสตจักรวรกายจัดกิจกรรมเรียนรู้การผลิตไม้กวาดจากวัสดุในท้องถิ่นเพื่อให้เด็กเรียนรู้และตระหนักถึงคุณค่าของวัสดุธรรมชาติจากในท้อง กิจกรรมจัดขึ้น 2 วันมีเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 22 คน...
ช่างตัดผมเยาวชน

ช่างตัดผมเยาวชน

ช่างตัดผมเยาวชน คริสตจักรเข็กน้อย Cr: เรื่อง โดย ต้า “คริสตจักรเข็กน้อยส่งเสริมอาชีพช่างตัดผมเยาวชน” คริสตจักรเข็กน้อยจัดอบรมการตัดผมเบื้องต้นให้เยาวชนที่สนใจ มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 25 คน พวกเขาได้เรียนรู้จากช่างตัดผมอาชีพซึ่งเป็นสมาชิกคริสตจักร...