หน้าแรก 9 Category: เรื่องเล่าจากคริสตจักร
ค่ายเยาวชนดรุณาทรนักสื่อความหมายธรรมชาติ

ค่ายเยาวชนดรุณาทรนักสื่อความหมายธรรมชาติ

โครงการรณรงค์เยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มูลนิธิดรุณาทร ค่ายเยาวชนดรุณาทรนักสื่อความหมายธรรมชาติ 15-19 ตุลาคม 2565 มูลนิธิดรุณาทร (คอมแพสชั่น ประเทศไทย) จัดค่ายเยาวชนดรุณาทรนักสื่อความหมายธรรมชาติ ณ ป่าแม่ตืนแม่แตง ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่...
อบรมสิทธิเด็ก

อบรมสิทธิเด็ก

อบรมสิทธิเด็ก คริสตจักรที่ 1 ฝาง และ คริสตจักรบ้านผาใต้เก่า ได้ร่วมกันจัดอบรมปกป้องสิทธิเด็กสำหรับเยาวชน ในหัวข้อ “การกระทำความรุนแรงต่อร่างกายต่อจิตใจของบุคคลในครอบครัวและคนใกล้ชิด และผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร”...
อบรมปกป้องเด็กร่วมกับเครือข่าย

อบรมปกป้องเด็กร่วมกับเครือข่าย

อบรมปกป้องเด็กร่วมกับเครือข่าย เจ้าหน้าที่คริสตจักรแม่สลิดหลวงอบรมพัฒนาศักยภาพร่วมกับเครือข่ายในการปกป้องเด็กและสถานะบุคคล...
อบรมการเป็นผู้ให้คำปรึกษา

อบรมการเป็นผู้ให้คำปรึกษา

อบรมการเป็นผู้ให้คำปรึกษา เมื่อวันที่ 6-8 กันยายน 2022 ผู้นำคริสตจักร ศิษยาภิบาลโครงการอีสานตอนใต้ จำนวน 22 คน ได้เข้าร่วมอบรมเรื่อง “การเป็นผู้ให้คำปรึกษาโดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง” ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักการ ทักษะการให้คำปรึกษา เข้าใจความหมาย...
เยาวชนคริสตจักรห้วยกระทิงเข้าค่ายสิ่งแวดล้อม

เยาวชนคริสตจักรห้วยกระทิงเข้าค่ายสิ่งแวดล้อม

เยาวชนคริสตจักรห้วยกระทิงเข้าค่ายสิ่งแวดล้อม คริสตจักรห้วยกระทิง จัดกิจกรรมโครงการเยาวชนรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “ค่ายรักโลกรักการทรงสร้างของพระเจ้าด้วยมือคุณ” ณ เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกห้วยกระทิง ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติบ้านพระกอยวา...