หน้าแรก 9 Category: เรื่องเล่าจากคริสตจักร
ศูนย์ปกป้องสิทธิเด็กและเยาวชนแม่สะเรียง-แม่ลาน้อย (ศป.ดย.) ให้ความรู้แก่เด็ก ๆ

ศูนย์ปกป้องสิทธิเด็กและเยาวชนแม่สะเรียง-แม่ลาน้อย (ศป.ดย.) ให้ความรู้แก่เด็ก ๆ

ศูนย์ปกป้องสิทธิเด็กและเยาวชนแม่สะเรียง-แม่ลาน้อย (ศป.ดย.) ให้ความรู้แก่เด็ก ๆ 26-28 มกราคม 2567 “ศูนย์ปกป้องสิทธิเด็กและเยาวชนแม่สะเรียง-แม่ลาน้อย (ศป.ดย.)” ได้ร่วมจัดซุ้มประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เด็ก ๆ ในเรื่องสิทธิเด็กและการปกป้องเด็ก  ในงาน “เวทีคนเก่ง”...
อบรมการใช้เกมการ์ดบิงโกสิทธิและพลังป้องกันเด็ก

อบรมการใช้เกมการ์ดบิงโกสิทธิและพลังป้องกันเด็ก

อบรมการใช้เกมการ์ดบิงโกสิทธิและพลังป้องกันเด็ก เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 มูลนิธิดรุณาทร โดย เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม, ผู้ประสานงานพัฒนาโครงการ, ผู้เชี่ยวชาญงานปกป้องเด็ก จัดอบรม “การใช้เกมการ์ดบิงโกสิทธิและพลังป้องกันเด็ก”...
อบรมศิลปะการละคร-สิทธิและการปกป้องเด็ก

อบรมศิลปะการละคร-สิทธิและการปกป้องเด็ก

แผนกปกป้องเด็กจับมือกลุ่มละครชุมชนกั๊บไฟ จัดอบรมศิลปะการละครเพื่อการสื่อสารระดับชุมชนภายใต้หัวข้อ “สิทธิและการปกป้องเด็ก” แผนกปกป้องเด็กของมูลนิธิดรุณาทรร่วมกับกลุ่มละครชุมชนกั๊บไฟ จัดอบรมศิลปะการละครเพื่อการสื่อสารระดับชุมชน ณ คริสตจักรสบอมแฮด อำเภออมก๋อย...
อบรมภาคปฏิบัติพัฒนาศักยภาพแกนนำ

อบรมภาคปฏิบัติพัฒนาศักยภาพแกนนำ

อบรมภาคปฏิบัติพัฒนาศักยภาพแกนนำ ในการขับเคลื่อนประเด็นความมั่นคงทางอาหารและน้ำ และการตอบสนองต่อวิกฤตสิ่งแวดล้อมภาคปฏิบัติ ณ ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พอเพียง ๗ กระบุงโมเดล ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย สืบเนื่องจากค่าย “ความมั่นคงทางอาหารและน้ำ และวิกฤตสิ่งแวดล้อม”เมื่อวันที่...
อาสาปลูกป่า-เพิ่มพื้นที่สีเขียวป่าต้นน้ำ-เยาวชนปลอดยาเสพติด

อาสาปลูกป่า-เพิ่มพื้นที่สีเขียวป่าต้นน้ำ-เยาวชนปลอดยาเสพติด

Youth and Creation Care “อาสาปลูกป่า-เพิ่มพื้นที่สีเขียวป่าต้นน้ำ-เยาวชนปลอดยาเสพติด” โดย คริสตจักรแม่เอาะ คลัสเตอร์อินทนนท์ มูลนิธิดรุณาทร และองค์กรเครือข่าย 23 กันยายน 2566 ณ คริสตจักรแม่เอาะ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิดรุณาทร ส่งเสริมแคมเปญ...
ความมั่นคงทางอาหารและน้ำ  และวิกฤตสิ่งแวดล้อม

ความมั่นคงทางอาหารและน้ำ และวิกฤตสิ่งแวดล้อม

“แคมเปญ Youth and Creation Care มูลนิธิดรุณาทร” มูลนิธิดรุณาทร จัดค่ายเสวนาเชิงปฏิบัติการ “ความมั่นคงทางอาหารและน้ำ และวิกฤตสิ่งแวดล้อม” มูลนิธิดรุณาทร (คอมแพสชั่น ประเทศไทย) องค์กรไม่แสวงผลกำไร ให้การพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวม ส่งเสริมเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม...