หน้าแรก 9 Category: เรื่องเล่าจากคริสตจักร
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดเรียงความ “สิทธิเด็ก ที่อยากให้ผู้ใหญ่ช่วยปกป้อง”

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดเรียงความ “สิทธิเด็ก ที่อยากให้ผู้ใหญ่ช่วยปกป้อง”

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่ได้รับรางวัลทุกคน และขอชื่นชมน้องๆ ทุกคนที่ส่งผลงานเข้ามาด้วยนะคะ อย่างไรก็ตาม อยากให้ทุกคนหมั่นเพียรฝึกฝนในการเขียนกันต่อไป ขอสนับสนุนให้ทุกคนฝึกคิดฝึกเขียนในเรื่องราวที่ตนเองสนใจบ่อยๆ...
คริสตจักรแม่ลายต๋องเต๊าแจกอาหารแห้งให้ชุมชนในช่วง COVID-19

คริสตจักรแม่ลายต๋องเต๊าแจกอาหารแห้งให้ชุมชนในช่วง COVID-19

ทางคริสตจักรแม่ลายต๋องเต๊าได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น จึงดำเนินการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์