หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 Category: พันธกิจครอบครัว
การเลี้ยงดูบุตรหลานและชีวิตสมรส โซนภาคกลาง-ตะวันออก

การเลี้ยงดูบุตรหลานและชีวิตสมรส โซนภาคกลาง-ตะวันออก

การอบรมพันธกิจครอบครัว  ตอน “การการเลี้ยงดูบุตรหลานและชีวิตสมรส” วันที่ 10-12 มกราคม 2023  ณ คริสตจักรเมืองกาญจนบุรี ขอบคุณพี่น้องผู้รับใช้จากโซนภาคกลาง-ตะวันออก  จาก 5 คริสตจักร 24 ท่าน ขอพระเจ้าเสริมกำลังทุกท่านค่ะCr.อาจารย์หนิงและอาจารย์นุช...
การเลี้ยงดูบุตรหลานและชีวิตสมรส

การเลี้ยงดูบุตรหลานและชีวิตสมรส

การเลี้ยงดูบุตรหลานและชีวิตสมรส ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการอบรมพันธกิจครอบครัว  ตอน “การเลี้ยงดูบุตรหลานและชีวิตสมรส”วันที่ 24 -26 มกราคม 2023 ณ คริสตจักรสันติ พิษณุโลก ขอบคุณพี่น้องผู้รับใช้จากโซนพิษณุโลกเพชรบูรณ์สุโขทัยน่าน จาก 9 คริสตจักร 24 ท่าน...
อบรมพันธกิจครอบครัว

อบรมพันธกิจครอบครัว

อบรมพันธกิจครอบครัว ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการอบรมพันธกิจการสร้างสาวกในครอบครัว ตอน “การเลี้ยงดูบุตรหลานและชีวิตสมรส”วันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2023  ณ โรงแรมบอสโซเทล ขอบคุณผู้รับใช้และทีมพันธกิจครอบครัวทั้ง 36 ท่านจาก 9 คริสตจักร โซนภาคเหนือ...