หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 Category: พันธกิจครอบครัว
ค่ายครอบครัวสัมพันธ์

ค่ายครอบครัวสัมพันธ์

ค่ายครอบครัวสายสัมพันธ์ Cr: เรื่อง โดย ต้า หลังจากทีมคอมแพสชั่นจัดอบรมพันธกิจครอบครัวและพันธกิจเยาวชนให้กับคริสตจักรคู่มิตรโซนน่าน-พะเยา คริสตจักรคุณานุคุณ จ.น่าน ก็ได้จัด “ค่ายครอบครัวสายสัมพันธ์” ที่รีสอร์ทนฤมลเพชรบุรี เมื่อวันที่ 3-9 พฤษภาคม 2565 มีครอบครัว 9...
อบรมโปรแกรมพ่อแม่ยุคใหม่กับ สสส.

อบรมโปรแกรมพ่อแม่ยุคใหม่กับ สสส.

การอบรมโปรแกรมพ่อแม่ยุคใหม่ ร่วมกับ สสส. โดย ลูกตาล การอบรมโปรแกรมพ่อแม่ยุคใหม่ ร่วมกับ สสส. มีพ่อแม่นำร่องทั้งหมด 20 คน เข้าร่วมในการอบรมทั้งหมด 3 ครั้ง โดยมีคริสตจักรคู่สัญญา 17 คน และคริสตจักรอื่นๆ 3 คน เราอยากเห็นพ่อแม่ทุกคนมีความรู้และเทคนิคที่ดีในการเลี้ยงลูก...
เยาวชนเยี่ยมผู้สูงอายุ

เยาวชนเยี่ยมผู้สูงอายุ

คริสตจักรแม่ลายเหนือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างสาวก และการปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชน รวมทั้งการให้ความสำคัญแก่ผู้สูงอายุในหมู่บ้าน