หน้าแรก 9 Category: THE HIGHLIGHTS

ประมวลภาพกิจกรรม “วันเดียว เที่ยวป่า”

วันเดียวเที่ยวป่า 3 กย 65 ช่วงนมัสการ   ประมวลภาพวันเดียวเที่ยวป่า 3 กย 65 ช่วงพิธีเปิด 1 2 ... 4 ► ประมวลภาพวันเดียวเที่ยวป่า 3 กย 65 ช่วงดูนก 1 2 ... 5 ► ประมวลภาพวันเดียวเที่ยวป่า 3 กย 65  ช่วงเดินป่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 1 2 ... 25...

สร้างบุคลากรด้านการพัฒนาสุขภาพในพื้นที่ห่างไกลหมอ

สร้างบุคลากรด้านการพัฒนาสุขภาพในพื้นที่ห่างไกลหมอ การพัฒนาด้านสุขภาพร่างกาย เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวม  เพราะถ้าเด็กมีสุขภาพดี ก็ส่งผลต่อพัฒนาการด้านอื่น ๆ ที่จะมีคุณภาพตามมา คริสตจักรเปิ่งเคลิ่ง และคริสตจักรเลตองคุ อ.อุ้มผาง จ.ตาก...

น้ำประปาที่อีวีโจ

น้ำประปาที่อีวีโจ จะดีแค่ไหน ถ้าเรามีน้ำที่สะอาดไว้ใช้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะในฤดูแล้งหรือฤดูน้ำหลากที่เต็มไปด้วยดินสีแดง โครงการพัฒนาเด็กบ้านอีวีโจ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ได้ทำพันธกิจร่วมกับคอมแพสชั่นเป็นเวลานานกว่า 11 ปี   ในปัจจุบันมีเด็กในโครงการจำนวนทั้งสิ้น 172 คน...

พันธกิจการสร้างสาวกในครอบครัว

พันธกิจการสร้างสาวกในครอบครัว ครอบครัวเป็นสถาบันหลักและสถาบันแรกที่มีความสำคัญ ในการสร้างความเชื่อที่ถูกต้องให้แก่เด็กเพื่อการเติบโตฝ่ายวิญญาณอย่างมั่นคง...

บี-อภิญญา พรหมชาติ

​“เส้นทางที่เลือกเอง”บี-อภิญญา พรหมชาติ ศิษย์เก่าโครงการ  คริสตจักรสันติพิษณุโลก เธอขอบคุณพระเจ้าเสมอที่มอบความสามารถในการตัดสินใจให้เธอสามารถเลือกเส้นทางของตัวเองได้ โดยเธอเองก็เลือกที่จะเดินตามน้ำพระทัยของพระองค์ และขอบคุณที่พระเจ้าประทานภาระใจในการทำงานกับเด็ก...

เบล-ณัฐดาพร แก้วกันทะ

​“ความสุขในอ้อมกอด”เบล-ณัฐดาพร แก้วกันทะ ศิษย์เก่าโครงการ  คริสตจักรสันติพิษณุโลก โครงการคอมแพสชั่นทำให้เบลได้เรียนรู้ มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เธอได้เรียนรู้จากโครงการ ตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กในโครงการจนถึงตอนนี้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ก็ยังได้เรียนรู้อยู่เสมอ หลัก ๆ...