การเป็นพี่เลี้ยงและการให้คำปรึกษา

การเป็นพี่เลี้ยงและการให้คำปรึกษา

การจัดกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องการเป็นพี่เลี้ยงและการให้คำปรึกษาให้เด็กเยาวชน

My plan เส้นทางสู่ฝัน ฉบับฉันเอง

My plan เส้นทางสู่ฝัน ฉบับฉันเอง

การอบรมทบทวนในค่าย “My plan เส้นทางสู่ฝัน ฉบับฉันเอง” แก่เจ้าหน้าที่ดูแลเด็กและผู้นำเยาวชน

บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาล

บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาล

คอมแพสชั่น ร่วมกับ คริสตจักรคู่มิตรบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตาก