หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 พันธกิจครอบครัว 9 การเลี้ยงดูบุตรหลานและชีวิตสมรส

การเลี้ยงดูบุตรหลานและชีวิตสมรส

การเลี้ยงดูบุตรหลานและชีวิตสมรส

ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการอบรมพันธกิจครอบครัว  ตอน “การเลี้ยงดูบุตรหลานและชีวิตสมรส”
วันที่ 24 -26 มกราคม 2023 ณ คริสตจักรสันติ พิษณุโลก

ขอบคุณพี่น้องผู้รับใช้จากโซนพิษณุโลกเพชรบูรณ์สุโขทัยน่าน จาก 9 คริสตจักร 24 ท่าน ขอพระเจ้าเสริมกำลังทุกท่านค่ะ

ความคิดเห็นจากผู้เข้าอบรม

  • การสอนได้เข้าใจมากๆ ไม่ซับซ้อนเกินไป เข้าใจได้ง่าย และนำไปใช้ได้ในบางบริบท เพราะได้นำไปใช้กับลูกที่บ้านแล้ว
  • การอบรมเป็นพระพรมากครับ
  • ดีค่ะ วิทยากาอธิบายได้ชัดเจนดี
  • วิทยากร มีความรู้ทำให้เข้าใจเนื้อหา บทเรียนง่าย ไม่ซับซ้อน

Cr.อาจารย์ต้าร์และอาจารย์นุช

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ